Pasidalinkite!

Pamačiau „delfyje“ Prano Kūrio teiginį: Lietuva yra tapusi teisine valstybe – ir vos neapsivėmiau. Paskaičiau komentarus – visuotinis pasipiktinimas. Turbūt niekuo taip nesišlykšti lietuviai, kaip teismais.

Žvilgterėjau į straipsnį – kame gi tas Lietuvos „teisiavalstybiškumas“? Ogi pasirodo teismų „nepriklausomybėje“. Be abejo Kūrį, kaip karjeros teisėją, džiugina tai, kad teisėjai yra tapę visiškai nebaudžiami – neseniai teko skaityti, kaip jį patį skubiai išteisino dėl pasišalinimo iš autoįvykio vietos. O jei Kūrio vietoje būtų buvęs eilinis lietuvis! Žinoma, yra grupelė žmonių, kurie džiaugiasi vis labiau išsigimstančių teisėjų nebaudžiamumu: kyšininkai, prokurorai, sukčiai, ministrai, vagys, Kūriai ir kiti teisėjai…

Tačiau kitiems tenka susidurti su vis labiau įžūlėjančiais begėdžiais kruvino š. spalvos suknelėmis. Visagaliai teisėjai tyčiojasi, dergia, žemina beteisius eilinius žmones, vis labiau niekina ir pažeidinėja įstatymus, kuriuos ginantys apsimeta.

lietuviais.lt