Patiko? Pasidalinkite!

Šiandien šios sanpratos daugeliui jau nebe priimtinos. Kas atsitiko, kad Graikijos politinis modelis nebepriimtinas dabarties žmonėms. Juk ši samprata, ir jų veiksnumas, buvo pats tobuliausias politinio valdymo modelis, koks tik buvo mūsų civilizacijoje. Sokratas, Plotonas, Apolonas, Archimedas. Patys šviesiausi mūsų civilizacijos žmonės. Kas nutiko?

O nutiko labai blogas dalykas. Pasaulio valdovai, savo atstovais su žmonėmis, pastatė aferistus, vagis ir vertelkas. Šie perkūrė valdymo modelius taip, kad gerbūvis būtų, tik valdovui ir jiems.

Vergams sukūrė demagogiją kuri neatitinka savo prasmės. Demagogija verčiant iš graikų reikštų tautos arba žmonių balsas. Tačiau tie velniai kurie administruoja planetoje. Šią sampratą pavertė velniava. Kas yra šalies konstitucija. Tai įstatymų įstatymas toje šalyje kurioje ji sukurta, bet ar Konstitucijų kūrėjai, neužslėpė kokių negerų įstatymų žmogaus atžvilgiu.

O taip. Jie į Konstituciją įvėlė tokius įstatymų priedus, kuriuose atsiveria prievarta, valdininko nebaudžiamumas, ir vergovės įteisinimas. Tiesioginiuose įstatymuose to nėra, tačiau pataisos, vergvaldžiams suteikia visas teises, vergams jokių. Tačiau kur dingo demagogijos žodžio prasmė? Kur dingo tautos balsas?

Geriau išstudijavus bet kurios šalies konstituciją, rasime jog šalyje teisę į nuomonę politiniais klausimais turi: Aristokratijos luomas, verslininkų luomas, tarnautojų luomas, ir teisėsaugos luomas. Visi likusieji žemiau, kai kuriose šalyse gali turėti ir išsakyti viešai savo nuomonę, tačiau valstybės, ar tautos valdymo pataisose, jiems teisės nėra.

Gražiai suklastotas ir demokratijos  principas. Pats Demokritas užbaigęs šį veikalą parašė. Bet tai utopija. Reiškia demokratijos modelio negalima imti už pagrindą. Tai ką tada imti už pagrindą? Visos valdymo formos geros, tik valdovams ir tarnautojams.

Žmonėms jos visos blogos. Pagal visas – eilinis žmogus yra skriaudžiamas. Čia ir atsiskleidžia pasaulio globalinis valdymas. Reiškia niekur nedingo vergovinė santvarka, o tik įgijo chameleono formą.

Visi meluoja. Jei žiūrėti iš vergvaldžio ir vergo pozicijos, tampa aiškus kaip šiandien valdomas pasaulis. Tampa aišku kam kuriami karai. Tampa aišku kokiu melo stiliumi mums vergams meluoja vergvaldžių statytiniai. Bet yra viena nelaimė. Vergai po šiai dienai, negauna žinių, negauna normalaus mokslo, negauna normalios pasaulėžiūros pažinimo.

Todėl ir bandoma išlaikyti vergus viduramžių tamsoje, įdavus jiems duonos ir pramogų.

Ričardas Auglys


Patiko? Pasidalinkite!