Patiko? Pasidalinkite!

Telšių rajono savivaldybė pranešė, kad planuojama restauruoti Telšių ješyvą ( ješibotą).

Telšiuose ilgus amžius gyveno žydų bendruomenė, kurios istoriją mena išlikę kultūros paveldo objektai. Vienas jų – jaunų rabinų iniciatyva įkurta Telšių ješiva (ješibotas), kurios veikimo metu Telšiai buvo žinomi kaip žydų dvasinis centras.

Žemaitijos sostinė dėl savo istorijos gali būti vadinama ne tik Lietuvos, bet ir Rytų Europos žydų edukacijos ir mokslo centru, todėl rajono vadovas Petras Kuizinas skuba skaitytojams pranešti džiugią žinią – Telšių rajono savivaldybė gauna finansavimą ir ypatingą objektą – Telšių ješivą, prikels naujam gyvenimui.

Į šią žinią, vietos gyventojai reagavo skirtingai.

Telšiai 1

Telšiai 2

Telšiai 3

 Istoriniai faktaiTelšių ješibotas buvo garsi visame pasaulyje rabinų ir žemesnių žydų dvasininkų mokykla, joje tobulinosi praktikuojantys rabinai iš Anglijos, JAV, Urugvajaus, Pietų Afrikos, Vengrijos ir kitų šalių, vienu metu Telšių ješibote studijuodavo iki 500 rabinų. Mokykla veikė iki 1940 m. – Lietuvą okupavus, ji buvo likviduota, pastatas nacionalizuotas.1941 m. Telšių ješiva buvo atkurta ir iki šiol tebeveikia Jungtinėse Amerikos Valstijose, Klyvlende. Šioje ješivoje taikoma Telšiuose sukurta mokymo sistema.

Pastatas Iždinės gatvėje – išlikęsTelšių ješivos pastatas Žemaitijos sostinėje, Iždinės gatvėje Nr. 11 išlikęs iki šiol – kaip simbolinis žydų bendruomenių dvasinis bei kultūrinis paminklas, vertingas Lietuvos kultūros paveldo objektas.Šiandieninis pastatas statytas 1909 m. –1892 m. statyto ir per 1908 m. gaisrą sudegusio senojo mūrinio Ješivos pastato vietoje. Pastatas ilgą laiką buvo pritaikytas įvairiai gamybinei, pagalbinei, administracinei paskirčiai, ne kartą rekonstruotas.Šiuo metu Telšių ješivos pastatas nenaudojamas, tačiau dėl savo istorinės vertės vis vien apžiūrimas tiek Lietuvos, tiek užsienio turistų: Telšiuose turistams vykdoma ekskursija – maršrutas „Žydų palikimas Telšiuose“, kurios metu lankomi šie objektai: Žydų ligoninė – Kareivių sinagoga – Amatininkų sinagoga – Telšių ješibotas – Žydų fotoateljė – Žydų mokykla – Javnės mokytojų seminarija – Žydų maldos namai – Žydų kapinės. Ješibotas vienintelis nėra pritaikytas lankymui.  

Bus atstatyti buvę pastato elementai„Laukiantys pokyčiai džiugūs ir prasmingi ne tik mums, telšiškiams, bet ir žydų bendruomenei bei visam pasauliui! Ne vienerius metus ieškojome galimybių sutvarkyti šį, be galo svarbų pastatą. Dėl didžiulio lėšų poreikio to nepavykdavo, tačiau pagaliau radome galimybę, naudojant tiek Europos Sąjungos, tiek  savivaldybės biudžeto lėšas. Kultūros ministerija pritarė Telšių rajono savivaldybės pastangoms rekonstruoti Telšių ješivą, netrukus pasirašysime finansavimo sutartį ir, atlikę visas privalomas procedūras, pradėsime tvarkyti pastatą,“ – informuoja Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas.Rajono vadovo teigimu, projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi tvarkybos ir tvarkomieji darbai: numatyta atkurti senojo pastato istorinį mūrą, šlaitinį stogą, frontonus, atstatyti pastato istorinę planinę struktūrą, t.y. reglamentuota nauja statyba pagal kompleksinių tyrimų duomenis, tiksliai atstatant buvusius statinio elementus – stogą, lietvamzdžius, fasadus, jų architektūros tūrines detales-piliastrus langų apvadus, frizus, karnizus, palangių traukas, įdubas po langais, frontono bokštelius ir kitus dekoratyvinius plytų mūro ir tinko elementus.Atliekant darbus, bus naudojamos tokios pačios arba artimos autentikai statybinės medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos, taip pat bus taikoma panaši atlikimo technika. Pastato autentišką vaizdą darkantys pokariniai silikatinių plytų priestatai, antstatai bus demontuojami. 

Vidaus patalpos po remonto Telšių ješivos vidaus patalpos bus įrengtos ir pritaikytos edukacinei, kultūrinei ir visuomeninei veiklai, išsaugant vertingąsias savybes. „Bus klojama trinkelių danga, įrengiami nauji laiptai su degto granito apdaila. Nuo gatvės pusės įrengsime tokios pačios apdailos, kaip laiptų, pandusą, kad  žmonės su negalia lengvai patektų į pastatą. Nuo Iždinės gatvės projektuojama dekoratyvi ažūrinė metalinė tvora su kaltinio metalo elementais bei to paties piešinio dvivėriai įvažiavimo vartai su atskirais varteliais pėstiesiems,“ – suplanuotus darbus pristato Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas.   Telšių ješiboto pagrindinė salė bus pritaikyta konferencijoms (iki 50 dalyvių). Priestate nuo Iždinės gatvės projektuojamas pagrindinis įėjimas, vestibiulis, lankytojų sanmazgai bei techninės patalpos (elektros skydinė ir šilumos punktas su vandens apskaitos mazgu). Į salę bus galima patekti ir iš kiemo – autentiško pagrindinio įėjimo. „Salėje numatyta vieta pastatomai scenos pakylai, lieto metalo dekoratyvios kolonos, techniniai balkonai su medinių skydų turėklais ir kt. Salės pakabinamos lubos formuojamos puslankiu, siekiant sudaryti cilindrinio skliauto įspūdį. Iš kiemo įėjimo, pirmame aukšte, planuojamas vestibiulis, kuriame bus nuolatinė ekspozicija apie žydų bendruomenės kultūrinį gyvenime. Šiame vestibiulyje taip pat numatyta vieta diskusijoms prie apskritojo stalo konferencijų pertraukų metu. Antrame pastato aukšte projektuojamas darbuotojų ofisas, vestibiulis. Iš antrojo aukšto vestibiulio planuojami įėjimai į techninius balkonus konferencijų salėje, taip pat numatytas epizodinis užlipimas į palėpę bei daugybė kitų darbų,“ – planuojamus darbus pristato Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas.***Darbai bus atliekami pagal projektą „Telšių ješiboto pastato išsaugojimas, pritaikant edukacinėms ir kitoms veikloms“. Bendra projekto vertė – 1.694.815,10 eurų. Projektas parengtas įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“  05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“. Projekto tikslas – išsaugoti ir atskleisti Telšių ješiboto vertingąsias savybes, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms bei kitoms reikmėms, užtikrinti objekto prieinamumą visuomenei ir lankytojams. Petras KUIZINAS, Telšių rajono savivaldybės meras:

–  Visada sakiau ir pasikartosiu, kad kiekvienas darbas sulaukia savo eilės, taip nutiko ir su vienu svarbiausių kultūros paveldo objektų Telšiuose – Telšių ješiva. Neįmanoma visų darbų atlikti per vienerius ar penkerius metus, būtinas nuoseklus ir atsakingas ėjimas tikslo link. Laukėme, stengėmės, dirbome, o šiandieną jau turime rezultatą – gauname finansavimą pastatui remontuoti.Telšiai atgyja. Man, kaip merui, tai be galo svarbu. Svarbu visiems rajono žmonėms, visai šaliai.Sutvarkius ješivos pastatą, atsivers naujos galimybės, pritrauksime daugybę turistų, kurie neša naudos vietos verslininkams. Turėsime dar vieną traukos vietą mūsų rajone, galėsime didžiuotis, kad pagaliau atgis svarbi žydų istorijos dalis.Iki to, ką mūsų rajone turime dabar, nuėjome ilgą, sudėtingą kelią. Ne mažiau darbų laukia ir ateityje. Tikiu, kad bendromis Telšių rajono savivaldybės tarybos, Telšių rajono savivaldybės administracijos ir Telšių rajoną Seime atstovaujančio Seimo nario Valentino Bukausko pastangomis sukursime tokį rajoną, kuriame gera gyventi kiekvienam žmogui!

Parengta pagal telsiai.lt inf.


Patiko? Pasidalinkite!