Patiko? Pasidalinkite!

Balandžio 8-oji diena –tai istorinė diena. Tą dieną Stanislovas Tomas pašalino Jono Noreikos paminklinę lentą Vilniaus centre. Tai padarė konkrečiai, pasitelkęs kūjį. Po to buvo suimtas ir uždarytas už grotų. Ko gero žmogus neteko kantrybės, ir matydamas, kad nėra savalaikės valdžios reakcijos, kad nėra šalinami su Jonu Noreikos vardu susiję jo išgarbinimo objektai, ėmėsi iniciatyvos. Nes taip vadinamas generolas Vėtra nuo pat 1941 m. birželio ėmė tarnauti vokiečių fašistiniams okupantams, buvo susijęs su žydų kilmės asmenų areštais, turto užgrobimais ir nužudymais.  Tų metų vasaros pabaigoje J. Noreika už savo nuopelnus buvo įvertintas-paskirtas Šiaulių apskrities viršininku.

Mes su a.a. kolega Aleksandru Bosu nuo 2013 m. vasaros ėmėme publikuoti straipsnius apie Joną Noreiką-generolą Vėtrą, Joną Misiūną-Žalią Velnią, Juozą Krikštaponį ir kitus fašistinius budelius. Dėl  to prasidėjo persekiojimas-buvęs ,,miškinis“, žymaus budelio A. Baltūsio-Žvejo draugelis Jonas Čeponis, profesorė Ona Voverienė, docentas Raimundas Kaminskas, kunigas Algirdas Dauknys ir dar visa grupė veikėjų parašė  ,,zajavas“ į prokuratūrą, pradėta baudžiamoji byla. Byla truko dešimt mėnesių, vykdavome į apklausas. Vis tik 2014 m. rugpjūčio gale byla nutraukta, su tokia formuluote: ,,Aleksandras Bosas ir Giedrius Grabauskas nevykdė nusikalstamų veikų, savo straipsniuose jie rėmėsi istoriniais šaltiniais“.

Dėl šios ,,noreikiados“ noriu pabrėžti keletą momentų:

Pirma-Jonas Noreika buvo tikras fašistinis budelis. Tai įrodo daug dokumentų ir liudininkų parodymų. Asmeniškai esu su tai susipažinęs ir galiu atvirai pasakyti – šis ,,Vėtra“ buvo žudikas ir plėšikas.

Antra-atstatyti  lentą šiam banditui būtų tuščias lėšų švaistymas. Geriau tas lėšas paskirti skurdiems senoliams remti.

Trečia-reikia imtis šios temos iš esmės: jau laikas pašalinti ir Juozo Krikštaponio, Antano Starkaus-Montės, Antano Slučkos –Šarūno, Jono Misiūno –Žalio Velnio ir kitų fašistinių žudikų paminklus. Ar galime leisti, kad visi tie ,,velniai“ toliau terštų Lietuvą?

Dėl Stanislovo Tomo-žmogus įvykdė drąsų poelgį. Jį puolą kasčiūnai, kundrotai ir kiti Lietuvos išdavikai. Reikia palaikyti Stanislovą, nes jo adresu liejasi atvirų grasinimų banga.

Giedrius Grabauskas


Patiko? Pasidalinkite!