Patiko? Pasidalinkite!

Šiaulių apskritis 1941 m. rugpjūčio 3 d. Laikinoji vyriausybė Joną Noreiką paskyrė Šiaulių apskrities viršininku.

Šiaulių apskrities viršininkas 1941 m.  – Jonas Noreika

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Hakenkreuz flag“
Vėliavėlė „Hakenkreuz“

J. Noreika rašte rašo:  „tos apskritys, kurios šią akciją labai gerai praves, gaus Hakenkreuzo (fašistinę) vėliavėlę arba Hitlerio nuotraukas.“ Įdomu kas labiau pritinka antinaciniam rezistentui, gauti nacistinę vėliavą su svastika ar Adulio nuotrauką? Gal genocido centras žino atsakymą į šį klausimą?

Jonas Noreika Hitlerio nuotraukas už akciją

Lietuva šiandien dienai šį didvyrį pristato kaip: Jonas Noreika – Generolas Vėtra (1910 m. spalio 8 d. Šukionių kaime, Pakruojo valsčiuje – 1947 m. vasario 26 d. Vilniuje, palaidotas Tuskulėnų memoriale) – tarpukario Lietuvos karininkas, antinacistinio ir antisovietinio pogrindžio dalyvis.

Evaldas Balčiūnas nuotrauka.
Skelbimas – raginimas.

Lietuvių aktyvistų fronto vadas Telšių apskrityje 1941 m. liepos mėn. Jam pavaldūs baltaraiščiai dalyvavo išžudant maždaug 3,000 žydų ir 300 lietuvių. Leido laikraštį, „Žemaičių žemė“, raginantį nesigailėti žydų. Jisai su šeima gyveno Plungėje šalia sinagogos, kurioje lietuviai baltaraiščiai beveik tris savaites laikė 1,800 Plungės žydų.

Artimai bendradarbiavo su LAF Plungės vadu Povilu Alimu, kuris liepos mėn. 12-13 d. vadovavo Plungės žydų išžudymui. Nacių okupuotoje Europoje, tai bene pirmas tokio mąsto išžudymas visų miestelio vaikų, motinų ir senukų. LAF Telšiai vado Jono Noreikos pavaduotojas, Bronius Juodikis, surengė visų Telšių žydų vyrų išžudymą, liepos mėn. 15-17 d.

Susijęs vaizdas

Tarybinės kontražvalgyba J. Noreiką kartu su O. Poškiene ir S. Gorodeckiu buvo suimti 1946 m. kovo 16, po to J. Noreika buvo nuteistas mirties bausme sušaudant.

Tiesioginiai palikuonys gyvena JAV: anūkė Silvia Foti Čikagoje, anūkas vakarinėje pakrantėje.

Parengė Saulius Jumas,  pagal „Wikipedija“ ir „Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnybos“ inf.


Patiko? Pasidalinkite!