Patiko? Pasidalinkite!

„Landsgrybių“ „trolibanas“ prie Grybauskaitės valdymo išgyveno savo geriausius metus. Jie užsitarnavo ne , tik teisinę neliečiamybę, bet ir už „trolinimą“ buvo apdovanoti medaliais.

„Landsgrybių“ gaujos „troliai“ yra gerai finansuojami, o kai kurie „troliai“ , net buvo siunčiami stažuotis į JAV. Klounais ir pelėmis (žiurkėmis) apsimetę „troliai“ yra kaip masalas silpnapročiams. Būtent jie kvailindami visuomenę, sutraukia pačią bukiausią auditoriją, kuri jais aklai tiki. Tokie „troliai“, savo nukvailintiems gerbėjams, per mitingus pradeda nurodinėti už ką balsuoti, katrie yra geri, o katrie yra blogi.

Suskaldyta Lietuva

„Landsgrybių“ valdymo rėžimas suskaldė Lietuvos žmones į dvi stovyklas, į „vatnikus“ ir „elfus“. „Elfai“ persekioja kitokią nuomonę turinčius žmones, juos skundžia ir visais įmanomais būdais iš jų šaiposi.

„Elfai“ patys nesupranta, kad yra tiesiog vakarų spec. tarnybų projektas, tam, kad sukiršinti ir supjudyti visuomenę. Jų intelekto lygis yra labai žemas, su jais diskutuoti yra neįmanoma, nes jie tiesiog nedraugauja su logika, o jeigu išgirsta kitokią nuomonę, tuoj pat pradeda isterikuoti, keiktis ir oponentus išvadina „vatnikais“.

„Landsgrybių“ rėžimui šie klounai gerai pasitarnauja, per juos yra šaipomasi iš kitų partijų, ar šiaip aktyvių asmenų. Jie galvoja, kad jie yra labai reikšmingi ir jų viešpatavimas yra amžinas.

Neišrinkus į prezidento postą I.Šimonytės, šioms žiurkėms ir klounams, greičiausiai ateitų moralinė ir ekonominė krizė

Nukvailintai visuomenei taip pat, būtų labai didelis smūgis, netekus savo linksmintojų. Negi Nausėda naudotųsi jų paslaugomis, kaip naudojosi Grybauskitė? Greičiausiai ne, nes kaip bebūtų, G. Nausėda yra aukštesnės moralės ir suvokimo lygio.

Todėl paskutiniu metu šios žiurkės ir klounai aktyviai pradėjo reikštis Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose. Jie kaip religiniai fanatikai – garbina „motiną globėją“ I.Šimonytę, kuri yra jų išlikimo garantas.

Šimonytė taip pat yra, ne ką aukštesnio lygio, kaip ir visas šitas „trolibanas“. Jos išsireiškimai ir leksikonas nesiskiria nuo isterikuojančių keikūnų.

Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!