Patiko? Pasidalinkite!

Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA) pirmininkas Algirdas Butkevičius ir jo pavaduotojas Egidijus Vareikis, šiomis dienomis dalyvaujantys ETPA plenarinėje sesijoje Strasbūre, kartu su kolegomis iš Latvijos, Estijos, Sakartvelo ir Ukrainos pasirašė pareiškimą „Dėl „Baltic Plus“ grupės įsteigimo ir atsisakymo dalyvauti Europos Tarybos 70-ųjų metinių minėjimo renginiuose“.

Penkių valstybių delegacijos pareiškė, kad ETPA įkuriama „Baltic Plus“ grupė, kuri sieks, kad ETPA ir jos narės laikytųsi pagrindinių principų, kuriais remiantis buvo įsteigta ETPA. Grupės narių delegacijos ir toliau laikysis Rusijos įvykdytos Krymo okupacijos ir aneksijos, tebesitęsiančios Rytų Ukrainos ir Sakartvelo bei Moldovos teritorijų karinės okupacijos nepripažinimo ir pasmerkimo politikos.

Pareiškimu parlamentarai atsisakė dalyvauti oficialiuose Europos Tarybos 70-ųjų metinių minėjimo renginiuose, protestuojant prieš Europos Tarybos vertybių išsižadėjimą ir paklusimą nepagarbiems Rusijos Federacijos reikalavimams ir finansiniam sabotažui.

Visą pareiškimo tekstą galima rasti čia:

Estijos, Latvijos, Lietuvos, Sakartvelo ir Ukrainos delegacijų pareiškimas Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai (ETPA)

Dėl „Baltic Plus“ grupės įsteigimo ir atsisakymo dalyvauti Europos Tarybos 70-ųjų metinių minėjimo renginiuose.

Šiemet minėdami 70-ąsias Europos Tarybos metines, matome rimtą pavojų, kuris iškilo šios institucijos standartams ir vertybėms, bei susilpnėjusį Parlamentinės Asamblėjos autoritetą.

Europos Taryba praeityje sukūrė ir įtvirtino aukščiausius pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės standartus, kurių turi laikytis jos valstybės narės. Veikdama kaip institucija ji užtikrino, kad būtų apsaugotos milijonų gyventojų žmogaus teisės, daugelyje šalių padėjo sukurti demokratines visuomenes, ypač vertinančias teisinės valstybės principą. Europos Taryba tvirtai pasisakė už vertybes, kurioms ginti ir buvo įkurta.

Deja, 2019 m. birželis žymi kitos eros pradžią. Vasaros sesijoje ETPA priėmė rezoliuciją Nr. 2292 (2019), besąlygiškai atkuriančią Rusijos delegacijos balsavimo teisę ir kitas procedūrines teises.

Pritardamos rezoliucijai dauguma ETPA narių pro pirštus pažiūrėjo į Rusijos Federacijos nuolat vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, grobimus, neteisėtą
teritorijų okupaciją ir aneksiją, neteisėtą valstybių narių piliečių įkalinimą ir toliau vykdomą karą prieš savo kaimynus.

Šis sprendimas parodė dar vieną silpną ETPA vietą, kuri tapo tokia akivaizdi tam tikroms ETPA valstybėms narėms nuolat pažeidinėjant Statutą. Per kelis mėnesius po Rezoliucijos Nr. 2292 priėmimo Rusijos Federacija neparodė ypatingos pažangos vykdydama ET Statute nustatytus įsipareigojimus.

Maža to, Rusijos valdžia neteisėtai surengė vietos rinkimus laikinai okupuotoje Autonominės Krymo Respublikos teritorijoje ir Sevastopolio mieste (Ukrainoje), suaktyvino sienos statymo darbus (vadinamąją „borderizaciją“) Sakartvelo teritorijoje, netoli Rusijos okupuoto Sakartvelui priklausančio Pietų Osetijos regiono administracinės sienos ribos, sudarė sąlygas vadinamiesiems prezidento rinkimams, kurie įvyko 2019 m. rugpjūčio 25 d. okupuotoje Abchazijos teritorijoje, kontroliuojant Rusijos Federacijai, žiauriai numalšino taikias demonstracijas, kurių metu piliečiai prašė atvirų ir sąžiningų savivaldybių rinkimų, ir pradėjo teisinį protestuotojų persekiojimą.

Atsižvelgdami į tai, skelbiame, jog ETPA įkuriama „Baltic Plus“ grupė, kuri sieks, kad ETPA ir jos narės laikytųsi pagrindinių principų, kuriais remiantis buvo įsteigta ETPA.

Grupės narių delegacijos ir toliau laikysis Rusijos įvykdytos Krymo okupacijos ir
aneksijos, tebesitęsiančios Rytų Ukrainos ir Sakartvelo bei Moldovos teritorijų karinės okupacijos nepripažinimo ir pasmerkimo politikos.

Mūsų pirmas bendras veiksmas – atsisakymas dalyvauti oficialiuose Europos Tarybos 70-ųjų metinių minėjimo renginiuose, protestuojant prieš Europos Tarybos vertybių išsižadėjimą ir paklusimą nepagarbiems Rusijos Federacijos reikalavimams ir finansiniam sabotažui.

„Baltic Plus“ grupė yra atvira panašiai mąstančioms ETPA delegacijoms ir atskiriems nariams. Ji toliau rengs nuolatinius posėdžius, kuriuose bus derinama mūsų bendra pozicija ir veiksmai, kuriais bus siekiama, kad visos narės be išimties laikytųsi Europos Tarybos vertybių.

Latvijos delegacijos vadovė Inese LĪBIŅA-EGNERE
(Latvijos delegacijos vardu)
Estijos delegacijos vadovė Maria JEFEREVA-SKURATOVSKI
(Estijos delegacijos vardu)
Lietuvos delegacijos vadovas Algirdas BUTKEVIČIUS
(Lietuvos delegacijos vardu)
Sakartvelo delegacijos vadovė Tamar CHUGASHVILI
(Sakartvelo delegacijos vardu)
Ukrainos delegacijos vadovė Yelizaveta YASKO
(Ukrainos delegacijos vardu)

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!