Prieš pedofilus lietuviai bejėgiai. Neturtingiems tautiečiams valdžia paliko vienintelę išeitį – kuo greičiau emigruoti su visais savo vaikais.

Kuo toliau, tuo mažiau vaikų gimsta Lietuvoje. Šiais metais jau sumušti visi gimstamumo „rekordai“.

Gyvename kriminalinių struktūrų valdomoje valstybėje, kurioje turtingi nusikaltėliai gali daryti praktiškai viską ko užsigeidę. Tame tarpe ir pedofilai. Jei neturtingo lietuvio vaiku susidomėjo lipšnus dėdė, praktiškai vienintelė išeitis apginti savo vaiką – kuo greičiau pabėgti iš Lietuvos.

O juk ekonominė situacija gerėja, ir algos paskutiniu metu auga itin greitai. Taigi lietuviai nebegimdo vaikų ne dėl skurdo.

Kuo toliau, tuo neturtingiems žmonėms Lietuvoje baisiau turėti vaikų. Akivaizdu, kad vaikai Lietuvoje – visiška valdančiųjų nuosavybė.

Vaiką bet kada gali iš tavęs atimti

Mūsų šalį valdantys įžūlūs kyšininkai detaliai nustato, kaip auginti vaikus. Kaip gimdyti ir gydyti, kaip maitinti, skiepyti, auklėti, vežioti automobiliais…

Tačiau baisiausia tai, kad valdžia gali bet kada atimti iš tavęs tavo vaiką. Pakanka pačios absurdiškiausios dingsties – kad vaikas verkia, nemiega naktimis, namuose yra tarakonų ar pan.

Jei tėvai neturtingi ir neturi iš ko duoti didelių kyšių teisėjams, į siaubo filmų herojus vis labiau panašėjantys LR socialiniai darbuotojai gali bet kada atvykti į lietuvio namus ir su policijos pagalba atimti į akį kritusį vaiką ar ir visus beteisio tautiečio vaikus.

Prekyba vaikais – labai pelningas verslas

Valdžiai vis sunkiau ką nors pavogti. Tai, kas buvo sukurta tarybinėje Lietuvoje, jau seniai išsidalinta, o prie europinių fondų ne taip paprasta prieiti.

Lieka silpniausieji lietuviai

Vis dėlto prekybą organais ne taip paprasta organizuoti – su ja kovoja Interpolas ir kitos tarptautinės organizacijos. Nors valdžiai kartais pavyksta parduoti į užsienį vieną kitą vagoną lietuvių kraujo ar pan., tai susiję su nemaža rizika.

Dabar akivaizdžiai pereinama prie lietuvių vaikų. Už sveiką, baltaodį, Europoje gimusį nemusulmoną vaikutį galima gauti didelius pinigus. Tokie vaikai ypač paklausūs visame pasaulyje, ir milijonieriumi galima tapti suorganizavus vieno vienintelio vaiko įvaikinimą į tolimą užsienį.

Pagunda greitai praturtėti labai didelė, todėl silpniausiesiems visuomenės sluoksniams priklausantys lietuviai praktiškai gali tik melstis, kad jų vaikais nesusidomėtų LR socialinės tarnybos.

Pedofilai Lietuvoje visagaliai

Gyvename kriminalinių struktūrų valdomoje valstybėje, kurioje turtingi nusikaltėliai gali daryti praktiškai viską ko užsigeidę. Tame tarpe ir pedofilai.

Jei neturtingo lietuvio vaiku susidomėjo lipšnus dėdė, praktiškai vienintelė išeitis apginti savo vaiką – kuo greičiau pabėgti iš Lietuvos.

Kaip galima spręsti iš daugelio žiniaspaudos publikacijų, su išdrįsusiais pedofilams pasipriešinti lietuviais ryžtingai susitvarko LR policija, prokuratūra ir teismai. Jei nesuprantantis kokioje valstybėje gyvena įžūlėlis ir nebaigia gyvenimo kur nors ant upės kranto, neuždaromas į beprotnamį ar kalėjimą, jį mažų mažiausiai ilgus metus visaip persekioja ir teisia Lietuvos mėšlasauga.

Vis daugiau lietuvių nusprendžia auginti vaikus užsienyje

Taigi, pasilikdami Lietuvoje, neturtingi lietuviai rizikuoja, kad jų kelis metus paaugintas atžalas atims ir ko gero parduos kur nors į užsienį. Jei vaikas patrauks kokio pedofilo dėmesį, reikės arba susitaikyti, arba kuo greičiau evakuotis.

Todėl vis daugiau tautiečių visiškai suprantamai ir natūraliai nusprendžia nerizikuoti savo vaikais ir daug nelaukdami emigruoja į teisines Europos valstybes.

Daugėja lietuvių porų, kurios iš anksto palieka Lietuvą – kad jų vaikai būtų saugūs nuo pat gimimo.

Užauginę vaikus, nemažai lietuvių grįžta senatvei į tėvynę; todėl oficialūs emigracijos rodikliai sudaro apgaulingą įspūdį, kad Lietuvos nykimas sulėtėjo.

Tačiau gimstamumo ir visuomenės senėjimo rodikliai vienareikšmiškai rodo, kad Lietuva galutinai miršta vis didėjančiu greičiu. Nors esame beveik skurdžiausia ES šalis, jau praktiškai tapome seniausia valstybe pasaulyje.

lietuviais.lt

Patiko? Pasidalinkite!