Patiko? Pasidalinkite!

Lietuva turi kuo didžiuotis. Lietuviai dujų kameras pradėjo naudoti trejais metais anksčiau už Adolfą Hitlerį. LIETUVOJE dujų kamera naudota 1937–40 Kauno I forte, kai 1937 prezidento A. Smetonos įsakymu mirties bausmės vykdymas sušaudant buvo pakeistas nunuodijimu dujų kameroje.

1935 Suvalkijos valstiečių streiko vienam iš organizatorių A. Maurušaičiui 1937 mirties bausmė įvykdyta I forto dujų kameroje.

Rolandas Bendoraitis nuotrauka.

Lietuvoje 1935 m. buvo nuspręsta mirties bausmę atlikti nuodingomis dujomis ir vykdyti ją nuošalioje vietoje, kam pirmasis Kauno fortas tiko kuo puikiausiai.

Mirties egzekucija

Atvežtas pasmerktasis I–ajame forte jau rasdavo kunigą, pasiruošusį priimti išpažintį, gydytoją, dujų specialistą, du ar tris asmenis iš prokuratūros.

Apygardos teismo sekretorius perskaitydavo malonės prašymo atmetimą ir teismo nuosprendį. Pasmerktajam buvo leidžiama pareikšti paskutinį norą ir atlikti išpažintį. Po visų procedūrų nuteistasis buvo nuvedamas į dujų kamerą, durys sandariai uždaromos ir iš balionų paleidžiamos dujos. Dujų specialistas ir prokuratūros atstovai stebėdavo aukos mirtį. Pirmoji mirties bausmė nunuodijant dujomis įvykdyta 1937 m. Egzekucijos buvo vykdomos naktimis. Manoma, kad viso įvykdytos 8 mirties bausmės.

Rolandas Bendoraitis. Apsilankėme Kauno IX forte. Nuotaika praktiškai visai dienai sugadinta. Pusglušis to meto prezas pirmas Europoje įteisino dujų kameras ir nuodijo jose ne tik žmogžudžius, kaip teigė gidė, bet ir su ponų tvarka nesutinkančius valstiečius. Tokiu būdu ir pats tapo žmogžudžiu, kuriam Kauno chebrytė tuoj tuoj statys paminklą.

Dujas, kaip mirties bausmės įvykdymo dujų kameroje būdą, 1920 pasiūlė Jungtinių Amerikos Valstijų gydytojas toksikologas A. M. Hamiltonas. Dujų kamera pradėta naudoti 20 amžiaus pradžioje Jungtinėse Amerikos Valstijose asmenims, nuteistiems už nužudymus. Dujomis masiškai žmonės buvo žudomi nacių Vokietijos koncentracijos stovyklose.

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!