Patiko? Pasidalinkite!

Šią naktį užgeso vienas iš garbingiausių kovotojų už Lietuvą ir jos nepriklausomybę – Vytautas Šustauskas. Apie tai pranešė jo ištikimas bendražygis Valerijus Jeganianas. Vytautas užgeso šią naktį, apie tai Valerijui pranešė Vytauto žmona. Su didžiuliu liūdesiu užjaučiame visus artimuosius, išreikšdami nuoširdžiausią užuojautą.

Vytautas Šustauskas į istoriją įeis kaip didi asmenybė. Būdamas valdžioje, jis neprisivogė, todėl paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido kaip tikras ubagas, kuriam, kaip jis pats sakė, trūkdavo pinigų net vaistams ir gydymui. Didžiulė gėda Lietuvos politikams, kad likimo valioje buvo paliktas toks garbingas žmogus.

Keletas Vytauto Šustausko biografijos faktų

1964 m. baigė Klaipėdos laivų statybos technikumą, įgijo techniko–technologo specialybę. Tarnavo sovietų armijoje. 1968–1969 m. studijavo KPI Klaipėdos fakultete, 1970–1971 m. mokėsi Klaipėdos jūreivystės mokykloje. 2005 m. baigė Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetą.

1967 m. plaukiojo žvejybos traleriais, Lietuvos okeaninio laivyno bazės jūreivis. 1968–1972 m. Klaipėdos gamyklos „Progresas“ mechanikas, 1972–1989 m. Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimų instituto inžinierius, inžinierius technologas, Kauno metalo dirbinių gamyklos cecho viršininkas, Kauno radijo gamyklos Radijo eksperimentinio konstravimo biuro inžinierius technologas.

Dalyvavo atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, per 1991 m. sausio įvykius saugojo parlamentą. Nuo 1991 m. kovojo už socialiai remtinų, neįgaliųjų, daugiavaikių šeimų teises. Protesto akcijų, žygių ir mitingų organizatorius.1990 m. spalio 5 d. prisidėjo prie Kryžkalnio memorialo sprogdinimo. 1997 m. rugsėjo 7-10 d. organizavo „Ubagų žygį“.

1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–2003 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. 2000 m. balandžio 13 d. – 2000 m. spalio 30 d. Kauno miesto savivaldybės meras. 2000-2004 m. Seimo narys. 2002 m. išrinktas Kauno miesto savivaldybės tarybos nariu, mandato atsisakė.

1989–1992 m. Lietuvos laisvės lygos Kauno skyriaus vadovas. 1992 m. įkūrė visuomeninį politinį judėjimą Lietuvos laisvės sąjungą, 1994 m. tapusį politine organizacija, jos pirmininkas.

“Būkime vieningi” komanda.


Patiko? Pasidalinkite!