Patiko? Pasidalinkite!

Seimas, įsipareigodamas įtvirtinti strateginę partnerystę su JAV gynybos srityje ir siekti nuolatinio JAV karinių pajėgų buvimo Lietuvoje, skatins glaudesnį Lietuvos ir JAV dvišalį bendradarbiavimą žmogiškųjų ryšių, politinių partijų, parlamentinėje, „smegenų centrų“, akademinėje, mokslo ir tyrimų, pažangiųjų technologijų ir inovacijų, universitetinių ir studijų mainų programų, visuomenės informavimo priemonių srityse, taip pat plės Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų atstovavimą JAV.

Tai numatyta šiandien Seimo priimtoje rezoliucijoje. Joje pabrėžiama, kad Lietuva buvo, yra ir išliks patikima JAV partnerė pasaulyje, Europoje ir Baltijos jūros regione.

Už šį dokumentą (projektas Nr. XIVP-154) balsavo 108 Seimo nariai, susilaikė 5 parlamentarai.

Seimo rezoliucijos projektą pristatęs Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis atkreipė dėmesį, kad šiuo metu darbą pradėjo naujieji JAV Atstovų Rūmai ir dabar pats tinkamiausias laikas Seimui išsakyti svarbiausius prioritetus.

Lietuvos parlamentas išreiškė tvirtą valią įgyvendinti priimančiosios šalies paramos įsipareigojimus, sudaryti tinkamas karinio rengimo sąlygas Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų kariams, plėtoti poligonų infrastruktūrą, siekiant paskatinti sąjungininkus organizuoti bendras pratybas mūsų regione.

„Lietuva įsipareigoja atsakingai narystei NATO, didindama kiekvienais metais gynybai skiriamą BVP dalį, kad 2030 m. būtų pasiekta 2,5 proc. šalies BVP, modernizuodama ginkluotąsias pajėgas ir prisidėdama prie tarptautinių sąjungininkų operacijų“, – patvirtinama dokumente.

Dokumente pabrėžiama, kad Seimas siekia išlaikyti ilgalaikę ir nuoseklią JAV paramą Baltijos valstybių pajėgumams plėtoti, ragina JAV Kongresą palaikyti ir stiprinti Baltijos valstybių saugumo paramos iniciatyvą, kuri leistų sėkmingai įgyvendinti Baltijos valstybių regioninius projektus naudojant tam siūlomus JAV finansinius instrumentus.

Priimta rezoliucija taip pat remiamas Europos Sąjungos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su JAV stiprinimas, siekiant esamų prekybos trukdžių panaikinimo bei naujų prekybos ir investavimo susitarimų, stiprinant abipusį bendradarbiavimą dėl standartų ir technologijų.

Be to, Seimas skatina bendromis ES ir JAV pastangomis stiprinti tarptautinės prekybos sistemą ir kovoti su pasaulinės prekybos iškraipymu bei su rinkos ekonomika nesuderinama praktika. „JAV yra penktoji pagal lietuviškos kilmės produkto eksporto rinka ir auganti. Mūsų eksportas net dvigubai didesnis negu importas. JAV sukuria labai daug darbo vietų mūsų šalyje, beveik 9 tūkst. Tad be abejonės mes už tų prekybinių santykių gilinimą, ko sieksime su nauja administracija“, – pažymėjo Ž. Pavilionis.

Kaip tvirtinama Seimo rezoliucijoje, Lietuva sieks dar labiau sustiprinti bendradarbiavimą su JAV energetinio, kibernetinio saugumo ir kitų hibridinių grėsmių užkardymo srityse ir aktyviai palaikyti JAV ir trijų Baltijos valstybių nuolatinį dialogą transatlantinės energetikos partnerytės (P-TEC) klausimais, siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės, energetinio saugumo ir energetinės infrastruktūros vystymo tikslų.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!