Patiko? Pasidalinkite!

Šeštadienį susijungus Centro partijai – Tautininkams, Petro Gražulio judėjimui „Už Lietuvą – vyrai!“ bei lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungai, buvo sukurta nauja partija – „Tautos ir teisingumo sąjunga“, kurios pirmininku išrinktas P. Gražulis.

Norėtųsi tikėti, kad susikūrė nauja gera partija, bet, deja, tai viso labo fašistuojančių rusofobų ir tradicinėmis vertybėmis besidangstančių gudručių junginys. Ši partija, galima sakyti, buvo “pagimdyta” ant “Šeimų maršo” bangos, kuri iki šiol dar šiek tiek teleškuoja. Iš esmės, Lietuva nieko naujo nepamatys, nes apsijungusios partijos ir jose esantys veikėjai pasisako už svetimos kariuomenės buvimą Lietuvą, t.y., NATO, už agresyvią politiką Baltarusijos atžvilgiu ir tokią pat agresyvią politiką Rusijos atžvilgiu.

„Tautos ir teisingumo sąjungos“ suvažiavime buvo išreikštas palaikymas visiems „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ reikalavimams, nutarta siekti priešlaikinių Seimo rinkimų“, – sakoma organizacijos pranešime.

Ši partija praktiškai niekuo nesiskiria nuo konservatorių ar liberalų. Skiriasi tik keliais dalykais – šeimos samprata ir kai kuriomis vertybėmis. Tikėti, kad ši partija ims ir pasakys visą tiesą apie šiandieninę politiką – kad Lietuva yra kolonija bei kad Lietuva yra visiškai kontroliuojama JAV – to tikrai nebus. Nebus pasakyta ir kad Lietuvai reikia išstoti iš pūvančios Europos sąjungos, iš kurios mums yra nešama ištvirkėliška ideologija.

“Naujoji” partija sudarys vaizdą, kad kovoja prieš dabartinę “valdžią” ir reikalaus juos pakeisti kitais. Tik kyla klausimas: koks skirtumas, jeigu Raskevičių pakeis į kitą tos pačios partijos narį? Koks skirtumas, kad ir visą vyriausybę kartu su ministrais pakeis į kitus tų pačių partijų narius?

“Naujoji” partija deklaruoja, kad sieks įgyvendinti “Šeimų maršo” reikalavimus, kurie viso labo tėra butaforinė kova su pasekmėmis, nes visiškai nekalbama apie priežastis. O jeigu dar užsimintume apie fašistuojantį tautininkų flangą, tuomet drąsiai galime teigti, kad tai bus “Konservai 2”, tik su kitokiu požiūriu į šeimos sampratą ir vertybes.

Neapsigaukite, tai tiesiog dar vienas bandymas suvilioti viskuo nusivylusius žmones…

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!