Patiko? Pasidalinkite!

Artėja ta diena, kai į gatves iš visos Lietuvos ir Žemaitijos pradės plūsti žmonės, palaikantys tradicines šeimas ir suprantantys, kad mūsų valstybė eina visiškai ne ta linkme. Atrodytų – kas čia tokio: paskelbi renginį, surenki pinigų, pakvieti žmones, susirenki, pasišnekučiuoji, padainuoji, išeini ant scenos pasakyti kalbų apie blogą padėtį ir viskas!

Pasirodo, kad kažką suorganizuoti yra kur kas sudėtingiau nei gali pasirodyti. Atsiranda baimės, kad šį renginį puls skaldyti VSD (Valstybės saugumo departamentas) ir krūvos visokių įsivaizduojamų priešų…

Ką organizatoriai laiko priešais

Prieš paminint “priešus”, noriu iš karto aptarti, kodėl organizatoriai jų taip bijo. O bijo ne dėl to, kad renginys dėl jų nepavyks, bet dėl to, kad išsaugotų savo reputaciją ir nebūtų tapatinami su vienais ar kitais žmonėmis, palaikančiais šį renginį. Todėl organizatoriai labai susiaurino “savų” ratą ir priešais pavertė tuos, kurie, teisybės dėlei, galėtų jiems labai padėti, nes žino, kaip reikia viešinti, žino kaip reikia apsiginti nuo provokatorių ir turi tame praktikos (nesigirsiu, bet tame turiu tikrai daug patirties). Kvailiausia yra tai, kad tie žmonės, kurie jau realiai yra bandę kažką daryti ir daugeliu atvejų sėkmingai (turime omenyje veikimą prieš sistemą), visuomet yra padaromi tautos priešais – čia toks klasikinis būdas prieš visuomenę sumenkinti tuos, kurie išdrįsta “pašokinėti”.

Organizatoriai vis dar nesupranta, kad toje “tautos priešų” pusėje greitai atsidurs ir jie patys, nes tai yra neišvengiama. Deja, su baltais ir švariais marškinukais organizatoriams išlikti nepavyks. Todėl pati didžiausia klaida yra ta, kad organizatoriai susisiaurino bendraminčių ratą ir eliminavo tikruosius šalies patriotus.

Tai galėjo įvykti dėl to, kad organizatoriai neturi praktikos, arba nesugeba susitvarkyti su egoizmu ir didybės (puikybės) manija. Taip elgdamiesi, jie suasmenina visuomeninį renginį ir paverčia jį uždaros sektos renginiu.

Patarimas

Visų pirma, reiktų nustoti skirstyti renginio palaikytojus į saviškius ir ne saviškius, nes, pamatysite, neužilgo visi drauge tapsime vatnikais ir tautos priešais (tai tiesiog neišvengiama). Puiki pozicija šiuo klausimu yra Respublikos vyr. redaktoriaus Vito Tomkaus, kuris siūlo užmiršti, kas ką ir kur perskaitė ar matė svetimšalių valdomose žiniasklaidos priemonėse.

Tiesiog reiktų visiems “vaikučiams” pagaliau susidraugauti ir veikti vieningai, o konkrečiau, reikia būti vieningais ir protingais (“Būkime vieningi ir protingi…”), tik tokiu atveju mes galime nugalėti priešą. Nustokime žaisti pimpalometrijas (tai liečia ir Rusijos ambasadą, kuri Gabrielių išvadino mažapimpiu), nes taip elgtis negražu ir žema. Rusijos tikrai nesikviečiu į pagalbą, bet turime suprasti ir tai, kad priešas, prieš kurį dabar kovojame, ateina ne iš Rusijos ir tikrai ne iš Baltarusijos.

Apie tikruosius šio brudo nešėjus gal pavyks visiems pabendrauti ateityje, o dabar, broliai ir sesės, pajunkime protą ir padarykime šį renginį tokiu, kad pavydėtų (gerąja to žodžio prasme) visi normalūs pasaulio žmonės.

Dar kartą raginu visus susirinkti gegužės 15 planuojamame “Šeimų marše” ir pademonstruoti solidarumą mūsų subrandintoms vertybėms – normaliai šeimai.

Su pagarba

Jūsų mylimas ir nekenčiamas – Vaidas Žemaitis Lekstutis


Patiko? Pasidalinkite!