Patiko? Pasidalinkite!

Vyriausybė 21d. patvirtino kompensacinį dydį papildomai dedamajai prie persiuntimo paslaugos kainos. Papildoma dedamoji, kuria kompensuojamos elektros energijos įsigijimo technologinėms reikmėms kainų sąnaudos, padengia skirtumus, susidariusius dėl reguliuotojo nustatytų ir faktinių elektros energijos įsigijimo technologinėms reikmėms kainų ir dėl reguliuotojo nustatytų ir prognozuojamų elektros energijos įsigijimo technologinėms reikmėms kainų per laikotarpį, kurį galioja nustatytos 2022 m. elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir tarifai.

Nustatytas kompensacinis dydis buitiniams vartotojams 2023 m. I pusmetį – 1,85 ct/kWh su PVM žemos įtampos tinkluose, ir atitinkamai – 1,38 ct/kWh su PVM vidutinės įtampos tinkluose.

Papildomi kompensaciniai dydžiai numatyti ir nebuitiniams vartotojams, kuriems elektros energija tiekiama iš žemos ir vidutinės įtampos tinklų.

Iš viso tam reikės maždaug 146 mln. Eur su PVM. Bendra kompensacijų suma, įvertinus ir gruodžio 14 d. priimtus Vyriausybės nutarimus dėl kompensacijų elektros energijos ir gamtinių dujų buitiniams vartotojams, sieks 675,46 mln. Eur.

Primename, kad galutinę maksimalią elektros kainos kompensaciją 2023 m. pirmajam pusmečiui Vyriausybė patvirtino praėjusią savaitę: ji bus 28,5 ct/kWh, o minimali 1 kWh elektros energijos kainos riba, žemiau kurios elektros energijos dalinis kompensavimas netaikomas, bus 28 ct/kWh su PVM.

Įdomiausia yra tai, kad pinigai kuriais jie žada kompensuoti elektros kainas yra mūsų – Lietuvos žmonių. Jeigu jų trūks, jie už mus pasiskolins…

SN inf.


Patiko? Pasidalinkite!