Patiko? Pasidalinkite!

V. Landsbergis stojant į komjaunimą 1952 m., rašo, kaip raudonoji armija išvadavo jį ir jo motiną. Tuo metu, kai V. Landsbergis pasirinko stoti į komjaunimą, Konservatorijoje, kurioje jis mokėsi, veikė pogrindinė studentų organizacija, kurios didžioji dalis narių buvo suimti ir įkalinti. Kaip visi žinome, kad raudonosios armijos vyriausias vadas buvo Josifas Stalinas, kurį vėliau Vytautas Landsbergis savo eilėse ėmė vadinti “Sralinu”.

“Landsbergis Vytautas, Vytauto
Gyv. Vilniuje, Raud. Armijos pr. 107-4
Autobiografija

Gimiau Kaune 1932 m. spalio 18 d., tarnautojų šeimoje.
Tėvas buvo architektas, motina – gydytoja. Šešerių metų
pradėjau mokytis pradinėje mokykloje, kurią baigęs,
1942 m. įstojau į Kauno I berniukų gimnaziją.

1939 m. Raudonajai Armijai išvadavus Vilnių, tėvas
paliko motiną ir mane su broliu Kaune, o pats išsikėlė į
vilnių. Kartu su juo išvažiavo ir sesuo, Vilniuj studijavusi,
o paskui ištekėjusi už vilniečio mokytojo.

1941 m. gegužės pradžioj buvo suimtas mano brolis, kurį
laiką kalinamas Kaune, gestapo kalėjime, o paskui išvežtas
į Vokietiją. Tėvas labai rūpinosi jo likimu, atvažiuodavo į
Kauną, o brolį išvežus, išvyko jo ieškoti į Rytprūsius.

Raudonajai Armijai išvadavus Lietuvą ir mane su motina, jokių
tikrų žinių apie likusius savo šeimos narius neturime.

Motina visą laiką dirbo ir dabar tebedirba Kauno I Poliklinikoj,
kaip akių gydytoja. Aš be pertraukos mokiausi gimnazijoj ir kartu,
nuo 1944 m. – muzikos. 1945 m. įstojau į Kauno Juozo Gruodžio
vardo muzikos mokyklą, kurią baigiau 1949 m. Baigęs 1950 m. Kauno
Komjaunimo vardo vidurinę mokyklą, įstojau į LTSR Valstybinę
Konservatoriją Vilniuje. Čia ir dabar mokausi fortepijono fakulteto
II kurse, doc. A. Dvarionienės klasėje.

1952. II. 29 V. Landsbergis”

 

V.Landsbergio autobiografija

Iš pradžių dėkojo raudonajai armijai ir jos vadui Stalinui, o paskui ėmė ir apsralino…

Ponas Žemkalnis – Landsbergis ir jo visa giminė taip ir neapsiprendžia už ką ir su kuo. Vokiečiams atėjus iš Žemkalnių pavirsta Landsberg(iais), atėjus rusams, dėkoja už išgelbėjimą, po to pabėga pas Jankius ir šaukia Amerika, Amerika….

Štai Jūsų dėmesiui naujausias Vytauto Landsbergio šedevras, kurio, kaip nekeista, nereikia iškoduoti. Bet pavadinimas labiau tiktų – “Kaip mes mokam keisti kailį”

Vytautas Landsbergis apie Sraliną

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!