Patiko? Pasidalinkite!

Daugeliui Žemaičių krikščionybė yra svetima religija, nes ji į Žemaitiją buvo atnešta per kraują, žudynes ir prievartą. Mūsų protėviai daugelį metų gynę savo laisvę ir ilgus metus kovėsi su kryžiuočiais, kurie per prievartą vertė priimti krikštą.

Telšiuose veikianti Žemaičių kultūros draugija taip pat demonstruoja nuolankumą Vatikanui, ir palaiko artimus ryšius su Telšių vyskupija. Nors deklaruoja, kad yra senovės žemaičių tradicijų puoselėtojai. Kolaborantai?!

Telšių savivaldybės politikai dosnūs Vatikano atstovybėms

Telšių rajono savivaldybė kiekvienais metais skiria lėšų Telšių rajono parapijoms. Iš skiriamo finansavimo remontuojami maldos namų pastatai, įsigyjamos reikiamos priemonės, tikintieji nuvežami į atlaidus.

Praėjusiais 2019 metais savivaldybė skyrė 31 tūkst. eurų Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijai –  žemaičių vyskupų Simono Mykolo Giedraičio ir Juozapo Arnulfo Giedraičio balzamuotų palaikų konservavimo ir tvarkybos darbams. Restauravimo darbų tvarkybos projektui parengti iš šios sumos skirta 6 600 eurų, palaikų konservavimo darbams – 24 400 eurų. Šiai parapijai taip pat skirti 2 000 eurų Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus paminėjimo įamžinti.

Pernai po 5 000 eurų skirta Telšių Šv. Antano Paduviečio,  Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Upynos Šv. Labdario parapijoms – bažnyčių remonto darbams.

P3 000 eurų skirta Žarėnų Šv. Vysk. Stanislovo parapijai – bažnyčios remonto darbams.

1 300 eurų pernai savivaldybė skyrė Telšių kunigų seminarijos keturių vėliavų stovų (stiebų) įrengimui vidiniame kieme išlaidoms apmokėti.

Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos tikinčiųjų kelionei į  Mykolo Giedraičio iškilmes, vykusias Videniškių k., Molėtų r., skirta 200 eurų dalinėms išlaidoms apmokėti. Šios parapijos tikintiesiems taip pat skirta 97,60 Eur kelionės į Kryžių Kalno atlaidus dalinėms išlaidoms apmokėti.

Janapolės Šv. arkangelo Mykolo parapijai skirta 1 000 eurų bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvoros su vartais tvarkybos darbų projekto parengimo dalinėms išlaidoms apmokėti.

Lėšos parapijoms paskiriamos Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal parapijų klebonų prašymus. Lėšas skirsto komisija, dalyvaujant Telšių vyskupijos atstovui.

Kiekvienais metais Telšių rajono savivaldybės administracija parapijoms paskirsto virš 20 000 eurų.

Iš skiriamo finansavimo bažnyčios turi galimybę atlikti tik dalį būtinų darbų – poreikis yra didesnis, nei savivaldybės finansinės galimybės.

Lėšų parapijoms skiriama kiekvienais metais, kai kurioms bažnyčioms – ir kelis metus iš eilės, kad pabaigtų pradėtus darbus.

Telšių rajono savivaldybėje šiuo metu skirstomas šių metų biudžetas, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, Telšių rajono parapijoms vėl bus skiriama lėšų.

Kiek lėšų ir kokioms parapijoms bus skirta šių metų biudžete, informuosime skaitytojus po biudžeto patvirtinimo.

2018 metais 7000 Eur skirta Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijai bažnyčios remonto darbams bei 2000 Eur – Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies parapijai bažnyčios remonto darbams.

5000 Eur buvo skirta Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijai, 1000 Eur – Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapijai; 1500 Eur Kaunatavos Dievo Apvaizdos parapijai; 2000 Eur Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies parapijai.

2017 metais Telšių rajono savivaldybė 3000 Eur skyrė Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijai bažnyčios remonto darbams reikalingų medžiagų įsigijimo dalinėms išlaidoms apmokėti; 2 820 Eur – Nerimdaičių Šv. Baltramiejaus parapijai bažnyčios pastato remonto darbams reikalingų medžiagų įsigijimo dalinėms išlaidoms apmokėti, 6 000 Eur – Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijai pirmosios Telšių mokyklos pastato remonto darbams reikalingų medžiagų įsigijimo dalinėms išlaidoms apmokėti; 2 000 Eur – Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies parapijai bažnyčios pastato remonto darbams reikalingų medžiagų įsigijimo dalinėms išlaidoms apmokėti; 7 000 Eur – Upynos Šv. Jono Labdario parapijai bažnyčios remonto darbams reikalingų medžiagų įsigijimo dalinėms išlaidoms apmokėti; 5 000 eurų – Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijai, bažnyčios apšvietimo tamsiuoju paros metu išlaidoms apmokėti ir kt.

Saulius Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!