Patiko? Pasidalinkite!

Būdami sąžiningi negalime užmerkti akių prieš negeroves, neišsipildžiusius žmonių lūkesčius, valdžios padarytas ir daromas klaidas. Mūsų tikslas turėtų būti ieškoti būdų, kaip išvengti tokių klaidų, surasti sprendimus aktualioms problemoms spręsti.

Matant Lietuvos didžiosios žmonių dalies politinį abejingumą, sąmoningiems piliečiams negalima likti nuošalyje ir pasitenkinti faktų konstatavimu. Juk ne vien patys žmonės kalti, kad jie politiškai abejingi. Kaltos ir sąlygos, kuriose jie atsidūrė. Neturime moralinės teisės pasyviai stebėti, todėl reikia nustatyti žmonių politinio abejingumo atsiradimo priežastis ir pasiūlyti būdus, kaip jas pašalinti.

Valstybės valdymo problemos ir žmonių politinis abejingumas atsiranda dėl demokratijos trūkumo visose politinio gyvenimo srityse, todėl svarbu išvardinti pagrindines demokratijos ydas, kurios sujaukia politinį gyvenimą ir demokratijos harmoniją Lietuvoje.

Nerimą kelia šios valstybės valdymo ydos:

 1. nenumatyta politikų ir viešųjų pareigūnų asmeninė atsakomybė už sprendimus, ypač kolegialius, ir veiksmus, padariusius žalą žmonėms ir/ar valstybei;

 2. valstybės teisė nenumato pakankamų priemonių žmonių apsaugai nuo politinių apgavikų ir kitokių politinių nusikaltėlių, kai priemonių apsaugai nuo kriminalinių nusikaltėlių yra gana daug ir jos veiksmingai naudojamos;

 3. didelė dalis rinkėjų nedalyvauja rinkimuose, dėl to gaunamas iškreiptas atstovavimas;

 4. į Seimą ir/ar savivaldybių tarybas išrinkti partijų ar visuomeninių rinkimų komitetų nariai dažnu atveju nevykdo daugelio priešrinkiminių pažadų;

 5. nusikaltėliai ar įtariamieji padarius nusikaltimą per rinkimus braunasi į valdžią, siekdami gauti imunitetą, kad būtų apsaugoti nuo atsakomybės;

 6. partijos ir visuomeniniai rinkimų komitetai, siekdami valdžios, neturi pakankamai tinkamų kandidatų atsakingoms pareigoms užimti;

 7. prieš pat rinkimus kuriasi partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai, nepasirengę ir negalintys kvalifikuotai dalyvauti valstybės valdyme;

 8. partijos ir visuomeniniai rinkimų komitetai prieš pat rinkimus į savo sąrašus vilioja žymius žmones, nepasirengusius ir netinkamus parlamentinei veiklai ar savivaldos administravimui;

 9. daugeliu atvejų partijos savo viduje tvarkosi ne demokratiniais, o autoritariniais pagrindais;

 10. partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų finansavimo tvarka neužkerta kelio “juodiems” pinigams ir politinei korupcijai;

 11. egzistuoja “popierinės” partijos, kurių narių sąrašuose egzistuoja nieko bendra su partijos veikla neturintys asmenys;

 12. Seimo ir savivaldybių tarybų frakcijos vilioja kitų frakcijų narius, žadėdamos kokias nors pareigas.

 

Peržvelgę išdėstytas ydas visi privalome įsisąmoninti, kad demokratijos, laisvės, teisingumo ir gerovės veltui niekas neduoda. Norint esminių politinių socialinių permainų mūsų Tėvynėje ir jų išsaugojimo ateities kartoms, reikia sąmoningų, laisvų ir drąsių žmonių vienybės ir pasirengimo sunkiai politinei kovai už naujoves.

Mes pateiksime būdus ir priemones kaip panaikinti šias pagrindines demokratijos ydas ir sieksime įgyvendinti Žmonių judėjimo “Už vienybę” misiją – ATSAKINGOS DEMOKRATIJOS VALSTYBĖS KŪRIMAS.

Žmonių judėjimas “Už vienybę”

pirmininkas Algimantas Bertavičius

www.uzvienybe.lt


Patiko? Pasidalinkite!