Patiko? Pasidalinkite!

Žinia, obuolys nuo obels toli nenurieda. Netoli nuo Paleckių nuriedėjo ir Paleckiukai… Senelis žurnalistas ir politikas Justas Paleckis, buvęs laikinasis okupuotos Lietuvos prezidentas, kaip užkietėjęs komunistas tapo LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirmininkas; sūnus Justas Vincas Paleckis, laimėjus Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, iš LKP CK sekretoriaus išvirto į Kovo 11-sios Nepriklausomybės Akto signatarą ir tapo Europos parlamento narys Briuselyje; jo du sūnūs pasuko skirtingais keliais: Rimvydas nuolankiai tarnauja konservatorių televizijoje, o Algirdas – pusantrų metų praleido be teismo kalėjime, kaip tikras revoliucionierius, senelis Justas Vincas Paleckis nepriklausomoje Lietuvoje uždarytas Dimitravo priverčiamojo darbo stovykloje. Dėl savo „įsitikinimų“, kuriuos skleidė lietuvių Tautai per spaudą!

respublika.lt


Patiko? Pasidalinkite!