Patiko? Pasidalinkite!

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS VILNIUJE ĮVYKS PRIE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIGNATARŲ NAMŲ PILIES GATVĖJE 14 VAL.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) yra Valstybės institucija, kuriai negalioja Lietuvos susirinkimų įstatymas, kadangi pagal minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą: “Šis įstatymas nereglamentuoja susirinkimų, kurie vyksta ar kuriuos organizuoja: 1) valstybės ir savivaldybių institucijos”.

O tai reiškia, jog Ministerijai nereikia Vasario 16-osios minėjimo derinti su Vilniaus m. savivaldybės administracija.

Tačiau Ministerija tai daro (žr. nuotrauką) ir tokiu būdu užkerta kelią žmonėms patiems organizuoti tokį susirinkimą toje vietoje, kadangi pagal to paties įstatymo 7 straipsnio 6-tą dalį: “Minint valstybės šventes: vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, pirmumo teisė pasirinkti renginio vietą ir laiką suteikiama valstybės ar savivaldybių institucijoms.”

Kodėl Ministerija taip elgiasi – paklausiu Ministerijos Protokolo skyriaus atsakingų asmenų. Kokį gausiu atsakymą – būtinai pranešiu.

DĖL SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMO ŠIAIS METAIS

Kaip žinote, tą dieną, Lietuvos šeimų sąjūdis iš anksto su Vilniaus m. savivaldybės administracija visai dienai buvo suderinęs susirinkimą Nepriklausomybės aikštėje. Todėl, pagal LR susirinkimų įstatymą, niekas kitas neturėjo teisės toje pačioje vietoje (aikštėje) organizuoti jokio kito susirinkimo (minėjimo), kadangi pagal to paties įstatymo 7 straipsnio 5 dalį: “Kai toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku du ar daugiau susirinkimo organizatorių planuoja rengti susirinkimus, pirmumo teisę organizuoti susirinkimą turi tas organizatorius, kuris pirmasis pateikė pranešimą savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui. Su kitais organizatoriais savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo derina kitą galimą susirinkimo vietą ar laiką.”

Taigi, konkrečiu atveju, Ministerija naudojasi savo galia ir skirtingais atvejais skirtingai taiko LR Susirinkimų įstatymo nuostatas. Todėl įvykę nesusipratimai sausio 13 d. Nepriklausomybės aikštėje buvo užprogramuoti ne tik dėl to, kad politikai atitrūkę nuo realybės, bet ir dėl netobulo įstatymo, kurį reikia būtinai keisti.

IŠVADA – dėl visko kalta valdžia, bet ne žmonės 🙂

Žmonių judėjimas “Už vienybę”


Patiko? Pasidalinkite!