Patiko? Pasidalinkite!

Kaip, iš trijų milijonų, keturiems metams, išsirinkti šimtą keturiasdešimt vieną!

Iš išsibarsčiusių, daugiapartinių, kapitalą laikančių skirtingose šalyse, priesaikas davusių skirtingų valstybių vyriausybėms, turinčių po kelias pilietybes, neaišku kokias tautybes, fiktyvių pasaulio lietuvių: neatsakingų, gobšių, korupcijai neatsparių, politiškai nestabilių, patriotiškai neįgalių, amoralių, politinių prostitutų.

Išsirinkti: Tėvynei ir tautai atsidavusį, dorą, aukso blizgesiui ir dolerių kvapui atsparų, Konstituciją gerbiantį, už lietuvių kalbą ir tautinį paveldą kryžium gulantį, pandemijos bangomis ir priverstiniu skiepijimų neterorizuojantį, mylintį Lietuvą, o joje kiekvieną – mažą, jauną ir seną lietuvį atskirai paėmus, – šimtą keturiasdešimt vieną narį?!


Patiko? Pasidalinkite!