Patiko? Pasidalinkite!

2020 m. spalio 11 d. (pakartotinis balsavimas – spalio 25 d.) vyks parlamento rinkimai, kuriuose bus išrinktas XIII Seimas – naujos sudėties Tautos atstovybė. Čia trumpai pristatome, kaip renkamas Lietuvos parlamentas ir kaip vyksta rinkimų procesas. Ši informacija gal netgi padės lengviau apsispręsti būsimuosiuose rinkimuose.

Kaip vyksta Seimo rinkimai?

Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad Lietuvos parlamentą sudaro 141 Tautos atstovas, renkamas ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. Seimo narių rinkimų tvarką nustato Seimo rinkimų įstatymas. Parlamento rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio antrąjį sekmadienį.

Seimo nariai renkami 71 vienmandatėje ir 1 daugiamandatėje rinkimų apygardose pagal mišrią rinkimų sistemą. Vienmandatėse apygardose išrenkamas 71 Seimo narys, taikant dviejų turų sistemą, o daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrenkama 70 Seimo narių, taikant proporcinę sistemą. Teisę dalyvauti skirstant mandatus įgyja partijos, kurių kandidatų sąrašai surenka daugiau kaip 5 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Koalicijoms yra nustatytas 7 proc. rinkimų slenkstis.

Kandidatus į Seimo narius gali kelti:

1) daugiamandatėje ir vienmandatėse rinkimų apygardose partija, įregistruota pagal Politinių partijų įstatymą ne vėliau kaip likus 185 dienoms iki rinkimų;

2) vienmandatėje rinkimų apygardoje kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gali būti renkamas Seimo nariu, gali išsikelti kandidatu į Seimo narius, jeigu jo išsikėlimą parašais paremia ne mažiau kaip vienas tūkstantis tos apygardos rinkėjų.

Rinkimuose į Seimą kiekvienam rinkėjui bus įteikiami du biuleteniai: vienas – balsuoti dėl kandidato konkrečioje vienmandatėje apygardoje, kitas – dėl kandidatų sąrašo daugiamandatėje apygardoje. Rinkimų biuletenyje turi būti išspausdintas nurodymas rinkėjui, kaip užpildyti biuletenį, ir išskirtos specialios biuletenio vietos rinkėjo valiai pareikšti.

Eilinius Seimo rinkimus skelbia Respublikos Prezidentas. Rinkimus į Seimą organizuoja ir vykdo Vyriausioji rinkimų komisija, apygardų rinkimų komisijos ir apylinkių rinkimų komisijos.

Reikalavimai rinkėjams ir kandidatams

Rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Kiekvienas rinkėjas turi po vieną balsą vienmandatėje ir daugiamandatėje rinkimų apygardose.

Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 25 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje.

Į Seimą negali būti renkamas: asmuo, kuris, likus 65 dienoms iki rinkimų, yra nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį; asmuo, teismo pripažintas neveiksniu; teisėjas, kol eina šias pareigas; asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Kandidatas į Seimą gali būti įrašytas tik vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.

Kas naujo Seimo rinkimuose 2020 m.?

Šiais metais patikslintas Seimo rinkimų įstatymas artėjančiuose parlamento rinkimuose leis tinkamai pasiruošti rinkimų organizavimui ir vykdymui esant ekstremaliajai situacijai ar įvykiui. Pagal šią naują tvarką balsavimo iš anksto dienų skaičių pailgės nuo dviejų iki keturių dienų – nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, o dienos laikas pailgės ir balsuoti bus galima nuo 7 iki 20 valandos.

Taip pat rinkimų dieną galės būti įsteigta daugiau balsavimo vietų tose apylinkėse, kurių rinkėjų sąrašuose yra daugiau kaip 3 tūkstančiai asmenų. Tokių apylinkių yra 181 iš 1972 esamų.

Pagal pasikeitusias nuostatas balsuoti namuose galės ne tik neįgalieji, bet ir neįgaliuosius namuose slaugantys ar juos prižiūrintys asmenys, kurie bus pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose ir bus įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Taip pat balsuoti namuose galės dėl paskelbtos specialios situacijos saviizoliacijoje esantys rinkėjai, pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose.

Šiuose parlamento rinkimuose užsienyje esantys Lietuvos piliečiai pirmą kartą turės savo vienmandatę rinkimų apygardą.

Koks rinkėjų aktyvumas?

Po Nepriklausomybės atkūrimo didžiausias rinkėjų aktyvumas daugiamandatėje rinkimų apygardoje buvo 1992 metais ir siekė net 75,25 proc. Tuo tarpu mažiausiai rinkėjų į parlamento rinkimus atėjo 2004-aisiais – 46,8 proc.

Paskutiniuose 2016 m. įvykusiuose Seimo rinkimuose dalyvavusių rinkėjų aktyvumas daugiamandatėje apygardoje siekė 50,64 proc.

Primename, kad būtent Konstitucija suteikia piliečiams, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, rinkimų teisę. Nepraleiskite galimybės išsakyti savo balsą.

 

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!