Patiko? Pasidalinkite!

Pažiūrėkite Romo Kaulinio įkeltą LRT reportažą apie žemės referendumą ir ką anuomet kalbėjo garsusis Ignas Vėgėlė. Net ir kaip advokatas, išmanantis teisę, jis nei karto neužsiminė, kad stojimas į Europos Sąjungą buvo akivaizdus žmonių papirkinėjimas alumi ir skalbimo milteliais. Ignas Vėgėlė atvirai ir su pasididžiavimu kalba, kad Lietuva, stodama į Europos Sąjungą, prarado dalinį suverenitetą ir anksčiau ar vėliau turės sudaryti teisę parduoti žemę užsieniečiams.

Dar kartą klausiu: jūs rinktumėte tokį prezidentą, kuris sutinka parduoti savo žemę, LIETUVOS ŽEMĘ kitataučiams?

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!