Patiko? Pasidalinkite!

Vytauto Landsbergio pasirašyta LR Konstitucija yra kaip stebuklų karalystės įstatymų kratinys, kuris iškraipomas ir jo nesilaikoma. Štai, kas rašoma mūsų “Kreivų veidrodžių karalystės” Konstitucijoje:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS AKTAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NESIJUNGIMO Į POSTSOVIETINES RYTŲ SĄJUNGAS

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba,

remdamasi 1918 m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. aktais dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo ir 1991 m. vasario 9 d. visos tautos pareikšta valia ir

matydama pastangas bet kokiu pavidalu išsaugoti buvusią SSR Sąjungą su visais jos užkariavimais ir ketinimus įtraukti Lietuvą į postsovietinio Rytų bloko gynybines, ekonomines, finansines ir kitokias „erdves“,

n u t a r i a:

1. Puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje, tačiau niekada ir jokiu pavidalu nesijungti į jokias buvusios SSRS pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ar kitokias valstybių sąjungas bei sandraugas.
2. Veikla, kuria siekiama įtraukti Lietuvos valstybę į šio Konstitucinio akto pirmajame straipsnyje nurodytas valstybių sąjungas ar sandraugas, yra laikoma priešiška Lietuvos nepriklausomybei ir atsakomybė už ją nustatoma pagal įstatymus.
3. Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusijos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių bazių ir kariuomenės dalinių.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS
VYTAUTAS LANDSBERGIS

Vilnius, 1992 m. birželio 8 d.
Nr. I-2622

Tai, kad Lietuva į Europos Sąjungą buvo įvaryta apgaulės būdu ir papirkinėjant, palyginus su įvarymu į NATO, yra niekis. Įvarant Lietuvą į NATO, Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo pasinaudota kaip kojų kilimėliu. Joje aiškiai ir nedviprasmiškai parašyta, kad, Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusijos, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių bazių ir kariuomenės dalinių.

9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

Kur referendumas dėl stojimo į NATO?

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!