Patiko? Pasidalinkite!

Buvusi Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad jau vyksta Trečiasis pasaulinis karas.

„Trečias pasaulinis karas vyksta. Nei mes jį sukėlėme, nei mes jį aštriname. Jeigu atsitraukinėsime ir leisime tokiems agresoriams lipti ant galvos, tai jie užlips ant visų mūsų, pakeis visą tvarką, ir galų gale mes turėsime labai blogas pasekmes, su kuriomis nesusitvarkysime. Ypač tokios valstybės kaip mes – mažos“

Per diskusiją Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute Dalia pareiškė, kad Rusijos taip paprastai sankcijomis neišgąsdinsime.

„Mūsų sankcijos tikrai jų neprivers persigalvoti. Atvirkščiai, Vakarų sankcijos vienija rusų žmones už Putiną prieš Vakarus. Patikėkite, aš turėjau su vakariečiais vieną tokią vakarienę, ir aš juokais taip pasakiau: jiems užteks išgyventi bulvių, agurko ir dar kai ko. Ir to užteks, ir jie vis tiek kovos už jį. Mums, išlepusiems vakariečiams, manyti, kad ten bus truputį mažiau kažkokių vakarietiškų šampūnų ar dar ko nors, tai tikrai taip nebus. Jie išgyvens ir atlaikys bet kokias mūsų sankcijas“

Abejoti Dalios Grybauskaitės žiniomis apie Rusiją nederėtų:

Ištrauka iš 1988 m. Dalios Grybauskaitės TSKP Centro Komiteto visuomenės mokslų akademijoje apgintos disertacijos, kur ji įgijo ekonomikos mokslų kandidato laipsnį. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba Lietuvos Respublikos mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikacijos komisijos sprendimu išdavė socialinių mokslų daktaro diplomą.

Klasių kovos požiūriu 1940-1941 m. reforma vyko gana taikiai ir buvo įvykdyta beveik per pusmetį.

Po karo situacija ženkliai keičiasi.

Reforma vykdoma aršios klasių kovos sąlygomis iki 1948 m.

Klasės (turima omenyje darbo klasė – red. pastaba) priešai socialistinę reformą bandė sustabdyti žiauriais teroro aktais, gąsdinimais, šantažu, partinio ir tarybinio aktyvo, kolūkinio judėjimo organizatorių naikinimu.

Nuo klasės priešų rankos paskutiniais metais žuvo virš 13 tūkst. žmonių. Tokia ilga klasių kova buvo kurstoma, remiantis radiopropaganda, tiekiant maistą ir ginklus iš užsienio.

Valstietija buvo įbauginta ir atsisakinėjo netgi imti žemę, jau nekalbant apie būrimąsi į arteles ar kolūkius.

Aktyvi kolektyvizacija prasidėjo nuo 1949 m. ir baigėsi 1950 m. pabaigoje.

Kaip klasė, buržuazija buvo visiškai sunaikinta, kaime kūrėsi socialistinės gamybos santykiai.

1951 m. respublikoje nugalėjo kolūkinė tvarka. Sąlygų žemės ūkiui pereiti į naują būvį paruošimui prireikė 4-5 metų, kas lyginant su visa šalimi (turima omenyje TSRS – red. pastaba) buvo dvigubai greičiau.

Nuo 1958-1959m. prasidėjo asmeninių kolūkiečių ūkių suvaržymai, kas atitiko bendrą šalies politiką šiuo klausimu.

Respublikoje suvaržymo politika buvo specifinė. Ji nebuvo tokia gili,ir neatnešė tiek daug žalos, kaip visoje šalyje.

Politikos pasikeitimas pagalbinių ūkių atžvilgiu buvo vykdomas atsargiai.

Aršios kampanijos nebuvo netgi spaudoje. Todėl respublikoje tuo metu buvo praktikuojami tik tam tikri apribojimai galvijų laikymui.

Inercija ir lietuvių valstiečio tradicijos, laikant tokį ūkį, padėjo užglaistyti tokios politikos negatyviąsias pasekmes.

Nors pagalbiniai ūkiai respublikoje nebuvo be reikalo suvaržyti, tačiau tuo metu susidariusi neigiama visuomenės nuomonė įtakojo jų gyvavimą, tame tarpe ir galvijų juose sumažėjimą.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!