Patiko? Pasidalinkite!

Nieko panašaus! Aplinkosauginės organizacijos pasinagrinėjo Kęstutis Mažeika slaptai prastumtas naująsias medžioklės taisyklės ir atrado dar daugiau siurprizų.

Dar vienas su Medžioklės taryba ir visuomene nederintas punktas leidžia pasiimti naudojimui (iškamšoms ar maistui) net ir tuos gyvūnus, kurių medžioti negalima, tačiau jie sumedžiojami dėl to, kad serga ar yra sužeisti. Tai galiotų saugomoms rūšims, kaip, pavyzdžiui, stumbrai!

Anksčiau galiojo bendras aplinkosauginis principas – jog gyvūnus sumedžiojus išskirtiniais atvejais, jų dalių negalima paimti.Leidus sergančius ar sužeistus gyvūnus, kurių įprastai medžioti negalima, sumedžiojus naudoti iškamšoms ir dešroms, gali būti, kad Lietuvoje netikėtai išaugtų „sergančių“ ar „sužeistų“ stumbrų ar kitų įprastai nemedžiojamų gyvūnų skaičius!

Buvęs punktas:

15.3.4. sumedžiojęs sužeistą ar sužalotą medžiojamąjį gyvūną, kuriam nenustatytas leistinas jo medžiojimo terminas, medžioklės plotų naudotojas negali jokių jo dalių panaudoti maistui, trofėjams ruošti ar kitoms reikmėms ir privalo nustatyta tvarka jį utilizuoti, išskyrus atvejus, kai gyvūnas ar jo dalys perduodamos panaudoti moksliniams tyrimams <….>.

Dabar, slapta, nederinant su visuomene, išdėstytas taip:

15.3.4. sumedžiojęs sužeistą, sužalotą arba akivaizdžiai sergantį medžiojamąjį gyvūną, kuriam nenustatytas leistinas jo medžiojimo terminas, medžioklės plotų naudotojas apie tai nedelsiant <…> informuoja AAD Pranešimų priėmimo skyrių, kuris apie šį faktą informuoja mokslo įstaigas <…> ir pasiūlo šiuos gyvūnus ar jų dalis panaudoti mokslo tyrimams. Jei mokslo įstaigos atsisako paimti gyvūną ar jo dalis tyrimams, medžioklės plotų naudotojas gali panaudoti šį gyvūną savo reikmėms.

Blogiausias visų laikų ministras Kęstutis Mažeika net įvedė naują sąvoką įsakyme „akivaizdžiai sergantis”. Suprask – atvažiuos medžiotojai, pasitars ir nuspręs, kuris gyvūnas „akivaizdžiai sergantis”, kurio iškamša būtų gražesnė.

Ministras išbraukė lankus ir galvoja, kad to užteks. NIEKO PANAŠAUS! Prezidente Gitanas Nausėda, Premjere, Saulius Skvernelis, ar toks žmogus gali toliau eiti ministro pareigas? Prašome Jūsų – #MeskMelagįLauk

Tai dar vienas įsakymo punktas, kuris turėjo būti nuslėptas nuo visuomenės.
 TODĖL DALINAMĖS  TAI TURI SUŽINOTI KUO DAUGIAU ŽMONIŲ

Aš prieš medžioklę


Patiko? Pasidalinkite!