Patiko? Pasidalinkite!

Tikriausiai daug kas matė kaip pastaruoju metu Vilniaus požeminė perėja virto ideologiniu mentalinio bokso ringu. Pasipylė ir įvairių nuomonių: „vaikų darželis“, „nudažė Lt simbolį ten kur smirda myžalais“, „neturi ką veikti“, „tai yra homofobija ir vaivorykštinės vėliavos išniekinimas prisidengiant patriotizmu“ arba „puiki trispalvės idėja ir viskas buvo teisingai padaryta“.

Kas dėl „neturėjimo ką veikti“ ir vaikų darželio – niekas juk netrukdo ir nedraudžia kiekvienam sukurti suaugusiųjų darželį ir imtis kokių nors rimtų ir naudingų veiksmų bei darbų visuomenei, vietoje to, kad užimti taip daugumos pamėgtą prestižinį klaviatūrinio teisėjo virtualų postą. Lygiai tas pats ir su taip vadinamaisiais myžalais – jeigu kiekvienas pradėtų nuo savęs ir jų nepiltų ten kur jiems ne vieta, tada niekam nereikėtų jų ir uostyti.

Ir žinoma pati garsiausia ir aršiausia nuomonė, kuri pasipylė iš šokoladinio cecho reikalų atstovų, iš visokių anų galų profesionalų, mėgėjų bei šiaip prijaučiančių – „tai yra homofobija prisidengiant patriotizmu!“ Ar tikrai? O gal kaip tik atvirkščiai – tai yra homofilija, prisidengiant tolerancija? Turint omenyje tai nuo ko viskas prasidėjo. Tai buvo simbolinės ideologijos brukimas ir primetamas skelbimas, į kurį buvo tiesiog adekvačiai atsakyta.

Niekinimu būtų galima vadinti tuo atveju, jeigu vaivorykštinė veliava būtų apipaišyta ir aprašyta įžeidžiančiais epitetais ir piešiniais, ką tarp kitko kaip tik vėliau ir padarė su anglų kalbos linkėjimais nuskriaustieji ant Lt simbolio trispalvės.

Trispalvė šiuo atveju buvo kitos pozicijos išsireiškimas reaguojant į tai ką neprašant siekiama primesti ir įbrukti. Tai irgi yra laisvė. Ar gal šiuolaikinė laisvė tai yra būtent tokia laisvė, kuri turėtų būti skirta tik išrinktajai kategorijai? Be abejo, „skaldyk ir valdyk“ efektas kaip ir realizavosi, ir jo pirminė idėja galimai net sąmoningai buvo finansuota. Bet kitaip ir būti negalėjo, nes jeigu nereaguoti – tai taip pat yra reakcija. Jei nereaguojama – reiškia su tuo yra sutinkama, o jei sutinkama – reiškia ir toliau būtų galima dergti ant galvos nesiskaitant su kitų vertybėmis ir pasaulėžiūra.

Grįžtant prie sąvokos „homofobija“. Ar tikrai nepritarimas tam, kas kažkam yra nepriimtina ir tam, kas yra net šlykštu, būtinai yra homofobija? Tai yra natūrali genuose įrašyta prigimties reakcija. Pagal šią logiką išeitų jog ir tie kurie šlykštisi gyvūnų „mylėjimu“ taipogi turėtų būti fobai vien dėl to, kad tai šlykštu? Jei koks nors pašnekovas vyrui heteroseksualui užduotų klausimą ar jis galėtų pasibučiuoti su kitu vyru, ir jei iš pasibjaurėjimo jis galimai pasiūlys net kietą vyrišką kumštį staigiai atskrendantį į nosį ar į akį – reiškia jis bus jau homofobas?

Nereikia painioti pačios ideologijos brukimo su šios ideologijos individais. Ar šias mažumas apskritai kas nors iš tiesų nuolatos skriaudžia, persekioja, diskriminuoja, neparduoda prekių, niekur į darbą nepriima ar gal pas juos lenda nuolatos po kaldra ir moralizuoja kaip jie ten viens kitą toleruoja? Be abejo visumoje galimai ir atsiras tokių, kurie bus linkę diskriminuoti ir gal net nekęsti, bet ir iš kitos pusės – tie, kurie elgiasi adekvačiai, neišsišoka, niekam neperša savo vertybių ir simbolių – tokie labiau ir pagarbą pritraukia negu neapykantą, nepaisant to kokia jų bebūtų orientacija.

Kitas dar paprastas naivumas tai manyti, jog mažumos įstatymiškai ant tiek parūpo valdžiai, kuriai taip netikėtai atsivėrė širdies čakros ir nuoširdi empatija, kad sugalvojo jomis rūpintis. Kodėl taip nesirūpinama tais, kurių verslai yra sužlugdyti, kurių artimi žmonės negavę laiku gydymo įgavo arba rimtas komplikacijas arba iškeliavo anapus? Kodėl nesirūpinama teismo sprendimais, kuriuose nusikaltelis itin sunkiai sutraumavęs merginą atsipirko lengvu išgąsčiu ir liko laisvėje? Todėl, kad tos pačios mažumos to net nesuvokdamos atlieka tik tai pėstininkų vaidmenį globaliame šachmatų žaidime pavadinimu „didysis nunulinimas“ su ponu K. Švabu ir panašių veikėjų palaiminimu, kuriame siekiama įvykdyti ne tik ekonominį bet ir vertybinį nunulinimą siekiant istorijos kartojamų marksistinių tikslų, prisidengiant klastingais veidmainiškais šūkiais.

Juk įsivaizduokite kas būtų, jeigu tarkim tautinės mažumos kaip rusai arba lenkai pradėtų Lietuvoje piešti savo šalies vėliavas viešoje erdvėje ant sienų, ir jeigu ant jų vėliau nupieštų Lt trispalvę, kas būtų ir kokį rezonansą tai sukeltų? Ar lygiai taip pat veidmainiška papirkta žiniasklaida pradėtų ginti rusus arba lenkus, taip kaip šiuo atveju gina seksualines mažumas ir tuos kas nupiešė Lt trispalvę bando pavaizduoti kvailių ir idiotų vietoje? Kvailių vietoje kaip tik stengtųsi pavaizduoti rusus arba lenkus, ir ne tik pavaizduoti, bet dar ir profesionaliai apipilti pamazgomis ir įvairiais pašiepiančiais epitetais.

Puiku yra bent jau tai, kad per tokiais akcijas kaip ši, kai kurie žiniasklaidos portalai vėl eilinį sykį parodo savo tikrą veidą, parodo kam tarnauja ir kam yra lojalūs. Ir net nepaisant to, kaip visais įmanomais būdais tokie info portalai siekia išvedinti sveiką protą savo propagandinių bezdalų „gaivaus“ oro srovėmis – tai vistiek nepavyksta ir šiuo atveju tarp adekvačiai mąstančių žmonių tokių nuomonių kaip „puiki trispalvės idėja ir viskas buvo teisingai padaryta“ – yra daugiausiai.

Ir nebūtinai išorėje, bet svarbiausia savo viduje – kol žmonės saugos, puoselės ir prisimins amžinas vertybes, tol žmonija neišnyks.

Michail KN


Patiko? Pasidalinkite!