Patiko? Pasidalinkite!

Norėtųsi iš tikrųjų sužinoti, kodėl patys pagrindiniai „antivatnykai“, ir saugumo agentų gynėjai, „teisingumo šaukliai“ – beveik visi yra rusų kilmės? Bet jeigu paklausčiau VSD, juk atrašytų, jog lietuvių kilmės lietuviai yra grėsmė Lietuvos valstybei.

Suprask – Lietuvos valstybė yra pusiau Rusija. Jeigu neaišku – atsidaryk Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato pavardes.

Dar neaišku? Pasidomėk VSD dirbančiųjų geneologijomis. Dar neaišku? Aišku aišku, jau apie A,Ū., kodėl jis savo menką egzistavimą šioje žemėje baigė kaip varlė baloje, nebeklausiu. Kūzia, beje, kažkada plyšavo, jog atnaujintas tyrimas dėl šio „po mirties išteisinto pedofilo“ žūties, parėkavo ta rusiškų šaknų turinti girtuoklė, ir nutilo.

Pastaruoju metu Kūziai iš viso nebesisekė su VSD pinigais.

Portalas, kuriame ji surašė lietuvių kilmės lietuvius, ir kaip tikra RusoLietuvos patriotė, paskelbė juos už valstybės ribų (tai aišku, kad lietuvių kilmės lietuviai RusoLietuvoje nedalyvauja, čia tikrai ne jų valstybė)- „pravalylsia“, kaip pasakytų jos tautiečiai.

„Violetinėse“ bylose – vienas po kito išteisinimai. Siaubas, nebėra ką apipilti purvu.
Tačiau vieną dieną “Kūzia” sulaukė VSD skambučio. Juk nebepedofilas diedukas Kedys nori pamatyti anūkę.

„Kūzia, gelbėk. Apmokėsime sąskaitas geriausiuose „lariokuose“, surengsime tau alkobalių, tik rašyk.“

Kūzia pamąstė, ir piktai atšovė:
„Na kur gi ne. Gaunate algas- koeficientai 21, ir daugiau, ir nesugebat suregzti nei vieno sakinio? Atsibodot“.

„Kūzia, eto prikaz, jesli ty ješčio neponiala“, suriaumojo į ragelį TSRS KGB leitenantas, GRU praporščikas, KGB – VSD …

„Idu idu, liubov moja“, pažadinta iš miego gimtosios kalbos, staigiai išsiblaivė Kūzia.
Na ir prasidėjo!!

Nors diedukas Vytautas Andrius Kedys ne pedofilas, bet vis tiek labai daug kartų tas pats žodis tekste paminėtas.

Nors senelis turi teisę matyti anūkę, tačiau Edita Žiobienė kažką tokio išaiškinusi – ir įdėtas tos amžinos Motinų teisių kontrolierės veidas (norėjau parašyti „snukis“, bet būtų labai negražu.)

O išaiškinusi, jog jeigu kyla nesutarimai su vaiko tėvais, tada seneliai gali kreiptis į teismą. Matyt, diedukas naudosis savo teisėmis ir pareigomis (vaikų auklėjime turi dalyvauti ir artimieji giminaičiai, ypač, jeigu motinai buvo nustatytas 0.00 motinystės lygis, ir ryšys su vaikus), ir kreipsis o gal jau ir kreipėsi į teismą.

Kad diedukas gali būti nuteistas dėl anūkės tvirkinimo, galėjo sugalvoti tik visiškai persigėręs arba diplomą pirkęs „teisės sargas“.

Baudžiamojoje teisėse nuo Romos laikų įtvirtinta, jog įstatymas atgal negalioja. Bylą iškėlė nors „teisingai“ pagal seną kodeksą, bet iškėlę tą pačią dieną turėjo ir nutraukti – nes senas kodeksas nenumatė labai ilgų senačių. Buvo, pamenate, areštuotas diedukų namas, o Kūzia ir jos butelio draugai plyšavo, jog seneliai jį praras. Diedukas dar tebevykstant bylos procesui pareikalavo nuimti areštą nuo namo dalies, kuri jam priklauso, ir nurodė, jog jam yra seniausiai suėjusi senatis. Teismui į dantis šitas senolis įkišo bylos sprendimą dar 2016 metais. Teisėjai, matote, irgi turi baimių ir persigando taikyti atbulai įstatymą.

Nors Vytautas Andrius Kedys nėra baigęs teisės mokslų, bet jis geriau už prokurorus, tyrėjus ir teisėjus išsprendė bylą.

Todėl “Kūzia” ir nebežino, kaip išsidirbinėti, todėl pila eilines pamazgas, srutas, ir viską, kas išeina iš jos dvokiančios esybės.

Vakaruose (kuriuos taip esą garbina Kūzia) tokio tipo „žurnalistika“ iš viso negalima. Kad slaptoji tarnyba užsisakytų konkretų agentą – žurnalistą, ir lieptų jam rašinėti visokias nesąmones, ir netgi kurti interneto portalus.

Kad VSD veikia antidemokratiniais metodais, ir kad tai iš esmės absoliučiai neraštinga įstaiga, nesusigaudanti teisėje, neseniai pažymėjo Jungtinių Tautų komitetas. O kokia įstaiga – tokie ir jos užsakomieji rašytojai.

P.S. Nesakau, kad visi „Kontoroje“ nemoka rašyti. Tačiau, gerbiamieji, vien paskaičius „grėsmių ataskaitas“, matosi, jog VSD analitinis skyrius gyvena ne Lietuvoje, o kosmose. Visiškai nesigaudyti Konstitucijoje, tarptautinėse deklaracijose ir tai, jog Ukraina nėra Lietuvos dalis – gali tik visiškas ufonautas. Marsietis, atitrūkęs nuo realybės, ir užsiimantis nežinia kuo, bet tikrai ne tiesioginiu savo darbu.

VSD turėtų pabandyti neįleisti Rusijos karo inspektorių, kurie visą laiką tikrina mūsų karinius dalinius – tačiau nesugeba kažko tokio primeluoti visuomenei, todėl Rusijos inspektorių į Lietuvos slaptus dalinius vizitų nelaiko grėsme, o žmogiukus su plakačiukais – laiko. Logikos nerasta, sveiko proto – irgi.

Ir kad slaptoji tarnyba taip atkakliai gintų savo iškrypėlius – dar nėra girdėta irgi, nebent tik Katalikų Bažnyčioje – Amerikoje šiuo metu vyksta pedoskandalas. Kunigai, vyskupai ir įvairiausio rango klierikalai lytiškai šlykščiausiais būdais išnaudojo vaikus ir paauglius.

Kristina Sulikienė


Patiko? Pasidalinkite!