Patiko? Pasidalinkite!

Jungtinės Amerikos Valstijos tęsia rotacinių pajėgų dislokavimą Lietuvoje ir Baltijos šalyse – į Lietuvos kariuomenės Gen S. Žukausko poligoną Pabradėje atvyko ir jau pratyboms dislokavosi naujoji JAV Sausumos pajėgų rotacija – JAV sausumos pajėgų 8-ojo kavalerijos pulko 2-ojo bataliono kariai. Jie pakeitė rugsėjį į Lietuvą pratyboms atvykusį 2-osios brigados 69-ojo pulko 2-ojo batalioną, kuris jau baigė savo pratybas ir išvyko namo. Planuojama, kad naujasis sunkusis JAV batalionas pratyboms Lietuvoje bus dislokuotas apie aštuonis mėnesius, iki vasaros pabaigos.

„JAV yra pagrindinė Lietuvos transatlantinė sąjungininkė, jos indėlis į gynybos ir atgrasymo stiprinimą visame regione yra nepakeičiamas. JAV karių buvimas kartu su NATO pajėgomis Lietuvoje sustiprina viso rytinio NATO flango saugumą, todėl Lietuva deda pastangas, kad būtų sukurtos visos reikiamos sąlygos sąjungininkų pajėgų rotacijoms Lietuvoje”, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Pasak ministro, Lietuva siekia, kad Jungtinės Valstijos svarstytų Lietuvą kaip nuolatinę savo pajėgų dislokavimo vietą, todėl investuoja į infrastruktūrą, kuria sąlygas amerikiečių karių dislokavimui. „Esame pasirengę priimti JAV pajėgas ir sudaryti jiems visas galimybes užtikrinti karinį rengimą bei savo užduočių vykdymą, – pabrėžia A. Anušauskas. – Bendros JAV ir Lietuvos karių pratybos Lietuvoje neabejotinai gerina sąveiką su sąjungininkų kariais“.

JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas Gilchristas (Robert Gilchrist) teigia, kad JAV yra dėkingos Lietuvai už dideles investicijas į gynybą ir nuolatinį pratybų vietų modernizavimą, leidžiantį organizuoti mokymus ir taip gerinti Lietuvos ir JAV karių sąveiką ir kovinį pasirengimą.

Į Lietuvą iš savo nuolatinės dislokacijos vietos Fort Hoode, Teksaso valstijoje, atvykę JAV kariai atsigabeno ir savo karinę techniką ir ginkluotę: tankus „Abrams“, šarvuočius „Bradley“, kt. Jie jau pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos kariuomenės, Rukloje dislokuotos NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės kariais. JAV kariams vadovauja pulkininkas leitenantas Stevenas Jackowski (Steven Jackowski).

Lietuvoje JAV kariai laikysis visų reikalavimų, padedančių mažinti Covid-19 plitimą. Pasak plk. ltn. S. Jackowskio, karių ir bendruomenių, į kurias jie atvyksta, apsauga – yra svarbiausias prioritetas.

Lietuvoje amerikiečių kariai treniruojasi kaip JAV Sausumos pajėgų operacijos „Atlantic Resolve“ („Atlanto ryžtas“) rytinėje Aljanso pusėje dalis. Tuo JAV demonstruoja kolektyvinės gynybos įsipareigojimus NATO sąjungininkams užtikrinant saugumą Europoje po agresyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje. JAV sausumos pajėgų kariai Baltijos šalyse ir Rytų Europoje rotuojasi ir treniruojasi nuo 2014 m. pavasario.

JAV, įgyvendindamos paramos saugumui programas Lietuvoje, daug investuoja ir į Lietuvos kariuomenės poligonų pritaikymą kariuomenės reikmėms. Lietuvos kariuomenės poligonuose Pabradėje, Rukloje, Kazlų Rūdoje už JAV lėšas įgyvendinti įvairūs projektai – įrengtos šaudyklos, remonto dirbtuvės, kita mokymų ir poligonų infrastruktūra.

Lietuva savo ruožtu taip pat plečia kariuomenės poligonus, gerina jų infrastruktūrą, siekdama sudaryti kariams kuo geresnes sąlygas treniruotis ir gerinti sąveiką. Papildomai yra investuojama ir į karinio mobilumo gerinimą – pvz., šį pavasarį pradėta eksploatuoti šalia Pabradės poligono esanti Pažeimenės geležinkelio atšaka, kuri padeda užtikrinti patogesnį į Lietuvą atvykstančių NATO sąjungininkų karinės technikos ir kitos įrangos perdislokavimą. Būtent JAV karių rotacinio bataliono kariai buvo pirmieji, išbandę šią atšaką savo karinei technikai pergabenti.

KAM inf.


Patiko? Pasidalinkite!