Patiko? Pasidalinkite!

Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio  Lietuvoje vėl pradėtos vykdyti masinės politinės represijos. A. Paleckio, L. Minkevičiaus ir kitų asmenų areštai, ciniška politinė byla V. Titovo atžvilgiu, politinis teismo procesas P. Masilionio atžvilgiu, kratos pas P. Ževžikovą ir kitus aktyvius piliečius, atakos prieš ,,Laisvą laikraštį“- konkrečiai vykdant šio leidinio žlugdymą, grūmojimai artimu metu pradėti dar naujas bylas M. Ivaškevičiaus ir G. Grabausko atžvilgiu- tai tik dalis šios represijų bangos. Kviečiame telktis visus pažangius piliečius, ginti Lietuvos laisvę, ginti žmogaus teises. Visų mūsų bendras priešas –Lietuvoje atgimstantis fašizmas !

Po šitokių šūkių ir raginimų, Sicialistinio Liaudies fronto vadovas Giedrius Grabauskas, buvo iškviestas į policiją, kaip liudytojas Algirdo Paleckio byloje.

file-1

1986-1990 metais Lietuva jau buvo stabili ir socialiai darni šalis. Mūsų krašte tada nebuvo masinio skurdo, buvo geri ekonominiai rodikliai,  tikros socialinės garantijos, nemokamo aukštojo mokslo sistema. Nuo 1990 m. Lietuvoje palaipsniui įsigalėjo laukinio kapitalizmo sistema. Faktiškai vėl įsikūrė luominė visuomenė. Įsigalėjo negausios itin turtingų asmenų grupės — bankininkai, buožės ir dvarininkai. Lietuva buvo nuskurdinta, pradėtos vykdyti politinės represijos  ir prasidėjo masinė deportacija į Vakarus-iš Lietuvos buvo išvaryta ne mažiau pusantro milijono žmonių. Nuo 2004 m. Lietuva neteisėtai tapo NATO nare, o nuo 2014 m.   į Lietuva neteisėtai įvesti gausūs okupacinės armijos daliniai — vokiečių okupacinės pajėgos, amerikiečių okupantai ir kitų šalių karinės formuotės. Mūsų krašte kurstoma rusofobija, antisemitizmas bei priešiškumas kairiųjų pažiūrų asmenims. Mes, pažangių pilietinių Lietuvos jėgų atstovai, manome, jog Lietuvoje būtinos pažangios permainos, būtina išsilaisvinti iš Lietuvą apraizgiusių ekonominės, socialinės, psichologinės priespaudos  pančių. Būtini keli žingsniai:

1.Socialinė valstybė. Lietuva turi tapti socialine valstybe. Reikia atstatyti socialinį teisingumą-minimali alga turi siekti 600 eurų į rankas, minimali pensija 350 eurų ir būtinosios mėnesio pajamos kitoms gyventojų grupėms-bedarbiams, neįgaliems žmonėms  bei kitoms kategorijoms — ne mažiau 300 eurų per mėnesį. Taip pat būtina atkurti nemokamo aukštojo mokslo sistemą.

2.Taika ir stabilumas. Lietuvoje įvesti socialinio teisingumo normas įmanoma. Tam būtina iš esmės pertvarkyti šalies biudžetą. Šiuo metu karinei sferai iš biudžeto skiriama  1 milijardas 200 milijonų eurų, -tai arti 20 procentų Lietuvos biudžeto dalies.  Norint atkurti socialinį teisingumą, būtina trauktis iš NATO bloko, panaikinti armiją ir atsisakyti privalomo šaukimo į armiją, galimai paliekant tik negausias savanorių formuotes. Lėšas, kurios skiriamos karinei sferai, perduoti į socialinių garantijų sektorių, kultūrai ir švietimui.

3.Masinės emigracijos pažabojimas. Įgyvendinus šiuos du punktus, bus įmanoma pažaboti masinę emigraciją, kuri vis dažniau vadinama deportacija į Vakarus. Tai pražūtingas reiškinys, Lietuvą palieka vis daugiau žmonių, žlunga  šalies regionų ekonominė-socialinė struktūra  bei švietimo struktūra, visiškai tuštėja kai kurie kaimai.   Kai kuriose įmonėse jau stinga ir darbuotojų, o  bandymas šias spragas užpildyti migrantais iš Ukrainos- abejotinas sprendimas, susijęs su didele rizika. Atstačius socialinį teisingumą ir nutraukus karinės isterijos kurstymą, masinės emigracijos banga bus pažabota, susidarys ir sąlygos kai kurių emigrantų grįžimui į Lietuvą.

 Lietuva išliks, jei bus atkurtas socialinis teisingumas ir mūsų kraštus bus taikus. Strateginis tikslas-socialinės valstybės sukūrimas ir Lietuva kaip taikos zona. Kviečiame burtis į pažangias organizacijas-Socialistinį  Liaudies frontą, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungą, Motinų klubą ir kitas organizacijas, kurios pasisako prieš NATO ir laukinį kapitalizmą, už taiką ir socialinę valstybę.

Telef. : Giedrius 8 606 33268, Henrikas 8 648 40120, Birutė 8 617 23880, Donatas 8 608 00512


Patiko? Pasidalinkite!