Patiko? Pasidalinkite!

Įdomus tas gyvenimėlis, bet… Bet atsibodo tas nesibaigiantis karas visų su visais. Visi „didieji“ žmonės vis gelbsti ir gelbsti žmonių, ypač senolių gyvybes ir nepavargsta daryti kitus „gerus“ darbus. Jie turi tiek „gerų“ norų, kad… net patys patiki savo „gerumu“. Deja, bet kartais gerais norais kelias į pragarą  būna grįstas. Valdžios žmonės, pakilę aukštai į valdžios olimpą, jau nemato, arba nenori matyti kas vyksta šioje „griešnoje“ žemėje. Jie nemato, kad labai daug žmonių nori paprastų žemiškų problemų sprendimo.

Pavyzdžiui: jie nori referendumo, dėl referendumo kartelės nuleidimo iki 100 tūkst. piliečių parašų. Daugybė piliečių įdeda daug pastangų rinkdami parašus, praranda daug energijos, kurią galėtų panaudoti pridėtinės vertės kūrimui, kaip dabar madinga sakyti. Arba kita problema, kurią valdžios „olimpiečiai“ jau 15 metų vis žada ir žada išspręsti. Tai laiko kaitaliojimas (žiemos, vasaros laikas), kuris kenkia žmonių, ypač senolių ir vaikų sveikatai.

Mano nuomone, šias problemas būtų galima labai greitai išspręsti jeigu valdžios žmonės nuoširdžiai tarnautų Tautai ir įsiklausytų į Jos balsą. O gal jie  „paskendo“ kovos su pandemija, hibridinio karo su Baltarusija ir Rusija bei migrantų problemų jūroje ir nežino ką daryti? Tad, paįvairindami lapkričio dienų monotoniją,  pasufleruokime valdžiai, ką jie turėtų daryti. Tarkime, kad valdžios žmonės suprato, jog aušta Šviesos epochos aušra ir pradėjo nuoširdžiai tarnauti žmonėms. Pradžiai gal užtektų minėtų problemų sprendimo. Pabandykime įsivaizduoti kaip tai būtų. Pradedu.

Lapkričio X dieną vyksta išplėstinis Vyriausybės posėdis. Be Vyriausybės narių jame dalyvauja Seimo pirmininkė, Prezidento patarėjai ir politinių partijų vadovai. Premjerė paskelbia posėdžio darbotvarkę:

  1. Klausimas „Laikrodžio sukiojimo panaikinimo tikslingumas“.
  2. „Piliečių aktyvumo, dalyvaujant tiesioginiame valstybės valdyme, skatinimas“.

Įžanginiame žodyje premjerė pabrėžia, kad nenutrūkstamų hibridinių Baltarusijos ir Rusijos atakų metu svarbiausia yra piliečių vienybė, jų politinis aktyvumas ir sveikata, kurie valstybės laive šiandien yra „žemiau vaterlinijos“.

Pirmuoju klausimu pirmasis kalba sveikatos apsaugos ministras. Jis informuoja, kad laiko kaitaliojimas neigiamai veikia žmonių sveikatą ir pasiūlo jį panaikinti. Jis pabrėžia, kad geriau gramas daugybės žmonių sveikatos, negu kilogramas eurų, žinoma, jei ekonomikos ir energetikos ministrai su tuo sutiks.

Ekonomikos ministrė – jauniausia Vyriausybės narė (jai 32 metai) sutinka, kad būtina saugoti žmonių sveikatą, kad ne viską lemia pinigėliai. Ji pritaria laiko sukiojimo panaikinimui.

Jau brandaus valstybininko amžiaus sulaukęs  energetikos ministras (jam 51 metai)  pritaria laiko sukiojimo panaikinimui, nes jo ekonominis  efektas minimalus, o žmonių sveikata yra daug svarbiau.

Susisiekimo ministras (jam 36 metai) pritaria kolegų nuomonei. Jis  paaiškina, kad jokių problemų net oro transporte nebus, nes orlaiviai skraido pagal UTC, o keleiviams suteikiama informacija ir pagal vietinį laiką.

Teisingumo ministrė (jai 33 metai) pabrėžia, kad būtų teisinga, jei piliečiai referendumu nuspręstų koks laikas galios Lietuvoje. Pirmos laiko juostos laikas, sutampantis su Maskvos laiku, ar antros – sutampantis su Varšuvos laiku?

Užsienio reikalų ministras pritaria, kad laikrodžio rodyklių nereikia sukioti ir pasako, kad jis už laiką, sutampantį su Varšuvos laiku.

Krašto apsaugos ministras (jam 58 metai) konstatuoja, kad Tautos vienybė ir piliečių sveikata yra svarbiausias dalykas, nes tėvynės gynėjais turi būti visi suaugę piliečiai, o tėvynės gynėjas turi būti sveikas. Jis pasiūlo panaikinti tą laiko kaitaliojimą ir  referendumu atsiklausti piliečių kokio laiko jie pageidauja.

Aplinkos ministras (jam 37 metai) paaiškina, kad iki sovietmečio žmonės gyveno pagal antros laiko juostos laiką ir tai yra užkoduota jų genuose.

Kiti kalbėję ministrai ir partijų vadai pritaria kalbėjusių prelegentų nuomonei.

Premjerė apibendrina išsakytas mintis. Ji pasiūlo bendru sutarimu priimti sprendimą dėl laikrodžio rodyklių sukiojimo panaikinimo. Visi vieningai jai pritaria.

Antruoju klausimu premjerė informuoja, kad piliečiai renka parašus referendumui dėl  referendumo kartelės nuleidimo iki 100 tūkst. piliečių parašų. Ji siūlo patenkinti piliečių pageidavimą ir kovo mėnesį surengti referendumą paklausiant Tautos:

  1. Ar pritariate, kad referendumas būtų vykdomas, jeigu surenkama100 tūkst. to pageidaujančių Lietuvos piliečių parašų.?
  2. Ar pritariate, kad Lietuvoje nebūtų kaitaliojamas laikas ir Lietuvos Respublikoje įsigaliotų antros juostos (dabartinis žiemos) laikas?

Seimo pirmininkė (jai 38 metai) pažada, kad Seimas artimiausiu metu svarstys šiuos klausimus. Jos manymu,  Seimo dauguma pritars čia išsakytoms mintims.

Na užteks, pasvajojome ir gana, nors… Nors kodėl to negalėtų būti tikrovėje? Juk Vyriausybėje dominuoja jauni žmonės. Jie išaugo jau laisvoje demokratinėje Lietuvoje, kurioje nebuvo nei KGB, nei GPU, nei bolševikų priespaudos. Tad jie  turėtų būti pilni kilnių troškimų ir noro tarnauti žmonėms.  Deja, deja… Minėtų Vyriausybės narių ir Seimo pirmininkės amžių aš nurodžiau ne atsitiktinai. Tiesiog prisiminiau filosofo Platono teiginį, kad vadovauti valstybei turėtų žmonės sulaukę 50-ies metų amžiaus..

Na gal dabar Lietuvoje yra daug talentingų ar net genialių žmonių, kurie paneigia amžių išmintį ir „sėdas tarp galvočių lyg būtų visą išmintį išlaižę“? Jie, net nesulaukę  40-ies metų užsikrauna sau ant pečių Seimo arba Vyriausybės nario naštą. Mano supratimu,  taip elgtis gali tik talentai (jei jų yra?)  arba demagogai. Beje, Platonas savo veikale „Valstybė“ teigė, kad esant demokratinei santvarkai, didžiausią įtaką valstybės valdyme turi demagogai. O apie kitus Platono teiginius, demagogus ir kaip juos atpažinti gal kitą kartą.


Patiko? Pasidalinkite!