Patiko? Pasidalinkite!

Kai Jonas Ohmanas ir jo atstovaujama Irano karinė žvalgyba ėmė remti Ukrainos karą, kokių tik iliuzorinių epitetų neišgirdome įspūdžiui sustiprinti. Tai ir „Ukraina kaunasi už mūsų visų laisvę“. „Apsaugosi Ukrainą – apsaugosi Lietuvą“. Ir panašios nesąmonės ir kliedesiai, nes Ukraina net neturi valstybinės sienos su Lietuva, ir mūsų šalies iš viso niekaip nepaveiks net toje šalyje vykdomas karas, kurį drąsiai galima vadinti jau genocidu.

Jeigu iki šiol žavitės šiuo provokatoriumi, verta žinoti, jog jis nuo 18 metų tarnavo kažkurios arabų kraštų armijos pajėgose, nors viešai sakė, jog Izraelio, tuo pačiu metu galėjęs būtų užverbuotas į Irano karinę žvalgybą, kurios 5-oji valdyba atsakinga už „Islamo pavasarius“ visame pasaulyje. Todėl Jonas Ohmanas kaip šios žvalgybos atstovas, siunčiamas į visas šalis, kur tik yra Islamas.

Nors jis savo paskyroje šaiposi iš Rusija 24 kanalo, kuris pateikė naujieną, kad Blue – Yellow remiama milijardais, o kažkokia rusė Tatjana ėmė plyšauti, jog panašiai propagandą varo ir „Laisvas laikraštis“, priminsiu 2014 metų rugsėjo 1-osios įvykius, kai į Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvą Jonas Ohmanas bandė įkrauti „paramą“ – 6 tonas, kurių rinkos vertė galėjusi siekti ir 100 mln. eurų.

2014 08 31 visos spaudos priemonės pranešė, jog į Rytų Ukrainą bus gabenama „humanitarinė pagalba“, buvo pateiktos „paramos“ nuotraukos: tai neprešaunamos liemenės, Lietuvos kariuomenės šalmai, optika, kurios Lietuvos kariai nematę nuo Caro Riūriko ar Ivano Rūsčiojo laikų.

Tuo metu vyko Minsko derybos, ir tokia kovinė siunta atrodė kaip pati paprasčiausia provokacija, be to, žinodama griežtas aviacijos taisykles, jog skrydis gali būti tik toks o ne kitoks (skrydis buvo registruotas iš anksto kaip humanitarinis), suvokiau, jog gudrus švedas, arabų kraštų žvalgybininkas, siekia dvejopų tikslų: viena vertus, jeigu ginklai pateks į Rytų Ukrainą- jis jais aprūpins gal net abi kovojančias puses, ir Minsko derybos žlugs; antras planas – jeigu tarptautinė skrydžių kontrolė sužinos apie skrydžio taisyklių pažeidimą, priskris, nuskenuos lėktuvą, pamatys gabenamą kad ir bombą, ar kulkosvaidį, tada atsiųs raketą ir numuš mūsų lėktuvą su mūsų karininkais. Tada Jonas Ohmanas ir labai daug propagandistų rėktų, jog Rusija numušė Lietuvos lėktuvą, ir tada netgi Lietuva būtų galėjusi pradėti karą.

Ganėtinai suvokdama nesveiką šio provokatoriaus mąstymą, aš padariau pranešimą į Lietuvos prokuratūrą bei viešojoje erdvėje apie 13:30 dienos, kad yra vykdomas nusižengimas – kraunami galimai ginklais, optika, kovinė parama į humanitarinį skrydį. Kiek vėliau man teko išsiaiškinti, ši informacija iš karto buvo išversta į anglų kalbą ir patalpinta didžiausiame Amerikos opoziciniame portale, kurio skaitomumo reitingas JAV yra ketvirtas.

16:02 Krašo apsaugos ministerija išplatino pranešimą, jog stabdo KOP lėktuvo skrydį.

19:30 KOP išplatino pranešimą, jog lakūnų vadovybė, įvairūs majorai, patys atliko siuntinio apžiūrą, ir, atradę, jog tai nėra humanitarinė pagalba, pašalino 5.6 tonos „paramos“.

Pamenate, kas dėjosi toliau – Jonas Ohmanas kaip savame kieme, atlėkęs į Šiaulius, siautėjo kariniame oro uoste, Juozą Oleką išvadino komunistu, parsidavėliu, vadino Lietuvą nepakankamos demokratijos valstybe.

Pažįstu Lietuvos lakūnus. Gėrėme „Malūnininkus“ iš gilzės. Man suspaudė širdį, kad 8-16 vaikų niekada nebeapkabins savo tėvų, jog bus degiojamos žvakės, visuomenei rodomi jų vėjo nugairinti veidai. Tai vis dėl mūsų vaikinai, mūsų kariuomenė, mūsų karininkija. Jokiam švedui, danui, amerikonui skriausti mūsų vaikinų neleidau ir neleisiu!

Be to, pasaulis sulaikęs kvapą laukė Minsko derybų rezultatų. Rugsėjo 1-osios ginklų siunta buvo ne tik provokacinė, bet ji turėjusi iškraipyti visą situaciją. Labai daug apie mūšius nesigaudau, esu Taikos karys – yra ir tokių, nesijuokite, tokie labiausiai reikalingi, ypač išklausyti postrauminio simptomo kamuojamus kovotojus, kurie negali pasakotis nei žmonoms, nei mamoms. Nes pasirašę. Pasakojosi ir Jonas Ohmanas : apie nelaimingą meilę merginai, kuri išvyko į Izraelį, todėl išvykęs ir jis, Izraelyje nepatikę, todėl perėjęs į Iraną ir “ganęs avis”.

Čia tokia matyt kodinė kalba, iš kurios suvokiau, jog jis tiesiog įstojo į Irano žvalgybą ir jai tebepriklauso, o arabų pasaulio tikslai kokie? Europos teritorija, geriausiai – Rytų. Tam arabai tvirkino mūsų merginas, pirko jas, o dėl to atsivėrė milijardai. Štai todėl Rusija 24 kanalas ir nemeluoja.

Grįžkime į Šiaulių oro uostą, kur rugsėjo 1-osios vakare siautėja Jonas Ohmanas. Ši data karui iniciijuoti – ne kokiam pilietiniui, koks vyksta iki šios dienos, bet totaliniam, bent jau regioniniam, į kurį būtų buvusi įtraukta Lietuva, ši data pasirinkta ne atsitiktinai: tada juk prasidėjo 2-asis pasaulis karas. 3-iajam pasauliniam karui inicijuoti labai reikėjo kažkokios sutampančios dienos. Dar ir dėl Jonas Ohmanas vos neišprotėjo, kai siautėjo po oro uostą, ir keikė mūsų krašto apsaugos ministrą.

Kokį mūšį “sutrukdžiau”, iki galo nesidomėjau, nes mano tikslas buvo apsaugoti Lietuvos lakūnų gyvybę, kad jų nenumuštu raketa. Apsaugoti KOP lėktuvų – o jų turime labai mažai, ir tai, ne visi kyla. Ir, aišku, apsaugoti Lietuvą nuo įtrauktimo į karą, kuris yra visiškai ne mūsų – mes esame be proto skurdi valstybė, kuri šiandien dėl resursų gabenimo į tą trečiojo pasaulio šalį, pasiekusią jau Gabono lygį – nuskurdome iki Europos sąjungos priešpaskutinės šalies. Skurdesnė yra tik Bulgarija.

Wikipedija duoda informaciją apie Ilovaisko mūšį, kuris, koks sutapimas, buvo baigtas būtent 2014 metų rugsėjo 2 dieną, kai iš Ilovaisko buvo išstumtos Ukrainos pajėgos. Negavę Jono Ohmano ir taip išįeina, Lietuvos, žadėtų ginklų, optikos, naktinio matymo prietaisų, neperšaunamų liemenių, dalis kovotojų tiesiog buvo sušaudyti. Yra juk senas posakis, jog “podmoga neprišla”, ir dainuojama ne vienoje dainoje.

Vykstant Minsko deryboms, Lenkija irgi nerizikavo ir šitos karinės paramos nepraleido iki Minsko derybų pabaigos. Jonas Ohmanas, išreikalavęs VRM sunkvežimius (kad būtinai karo nusikaltimas būtų daromas su Lietuvos vėliava), išskrido kartu su KOP lėktuvu, kuris pakilo berods tik kitą dieną, rugsėjo 2-ąją, o rugsėjo 3-iąją jis jau važiavo su automobiliu į Ukrainos – Lenkijos pasienį, nes lenkai nepraleido Jono Ohmano karinės kontrabandos.

Lietuvių parama Islamo kraštų žvalgyboms, kurioms reikia Europos teritorijos, turi liautis. Atsigręžkime į save, kas esame, ir kas galėjo mus supjudyti prieš mus pačius: juk paramą lietuviai broliai tiekiate LDK žemių nukariavimui. Nekenčiate ruso, slavo – brolio, artimiausio genetiškai, remiantis etnologijos mokslo duomenimis.

Vytautas Didysis, sužinojęs, jog dabartinės Ukrainos žemėse pradėta kalbėti lietuviškai, išleido įsaką, draudžiantį paminti tėvų tarmę, ir liepė vietiniams kalbėti savo kalbomis ir tarmėmis. LDK kunigaikščiai sukūrė unitų religiją, kad Ukrainos gyventojai būtų ir su rusais, ir su lietuviais draugingi.

Kas mums, Vytauto ainiams, pasidarė? Ir ar tikrai visus mūsų darbus nudirbs ukrainiečių vergai, o mes kaip vergai toliau plausime tualetus Londonuose, Osluose, arba raitysimės aplink striptizo stulpą – kaip yra atsitikę su lietuvaitėmis, kurios nenori dirbti, ir siekia greitų pinigų? O vištų gaudytojai UK ūkiuose, kai tuo pačiu metu milijardais remiamas Ukrainos genocidas? Lietuvos paukštynai irgi ieško darbuotojų – tai gal geriau lietuviams glaustis prie lietuvio, ir dirbti vardan tos Lietuvos, o ne toliau susitaikyti su toliau vykdoma evakuacija: tuštinama Lietuvos teritorija, tuo pačiu metu šūviais tuštinama Ukrainos teritorija, milijonai išvyko į Rusiją, nes kitos šalys nepriima, juk Ukraina oficialiai nėra paskelbusi karo Rusijai, nors Lietuvoje kalbama kitaip.

Visame šitame kontekste į Europą jau permestos minios “pabėgėlių”, visi jie yra iš arabų kraštų, ir visi jie užplūs ir jau užplūdo ištuštėjusią, nusenusią Europą.

Kiekvienas karas, kur kariauja tauta pati su savim – o istoriškai žvelgiant, mes lietuviai, žemaičiai, baltarusiai, lenkai, rusai, ukrainiečiai esame vienos LDK tautos atstovai – šūvio į koją taktika tad naudojama ne tik CŽV – arabų kraštų žvalgybos, nebijokit, dar aukštesnio lygio, nei Vakarų.O laimės trečioji jėga. Ir kai ji užplūs “išlaisvintą Ukrainą”, tada, broliai lietuviai, bus per vėlu. O Jonas Ohmanas su tiurbanu vadovaus Naujosios Ukrainos žvalgybai, ir toliau kovos dėl mūsų ir jūsų laisvės.

Kristina Sulikienė


Patiko? Pasidalinkite!