Patiko? Pasidalinkite!

Truputis istorijos. Vergovinė santvarka. Feodalizmas. Kai feodalas nusiperka žemes, jose esantys ištekliai, tuo pačiu ir žmogiškieji (žmonės gyvenantys jo žemėje) tampa jo nuosavybe. Visi jo žemėje gyvenantys žmonės privalo susimokėti, kad galėtų gyventi jo žemėse, privalo susimokėti, kad dirba jo žemėse, privalo susimokėti už tai jog verslauja jo žemėse, privalo susimokėti, kad gimdo vaikus ir tt. Už viską privalo susimokėti.

Kadangi aplinkui, yra ir kitų feodalų, ir jie konkuruoja tarpusavyje, vis bandydami vienas kita nugalėti ir perimti nugalėto feodalo žemes. Jie kovoja. Bet jų kova labai specifinė. Kiekvienas feodalas, savo žemėje gyvenančius žmones įtikina, kad tos žemės ne jo, o visų, ir kad jis tik valdo jas ir kartu stengiasi, kad visiems žmonėms būtų geriau gyventi.

Įtikina, kad reikia ginti savo žemę nuo priešų, ir kad tie priešai tai šalia gyvenantys feodalai, su savo žmonėmis. Ir jei vienas feodalas puola kita, jis ne pats eina į mūšį, jis pasiunčia tuos, jo žemėse gyvenančius žmones. Aprengia juos uniformomis su jo herbu ir jo sugalvotais ženklais. Demagogijos pagalba apmulkina taip, kad šie patiki, jog kiti lygiai tokie pat, kito feodalo žmonės yra blogiečiai, ir juos reikia išžudyti.

O ano feodalo apmulkinti žmonės galvoja, kad gina jiems patiems priklausančią žemę ir jojoje esantį turtą. Ir tokiu būdų eiliniai apmulkinti žmonės skerdžia vienas kitą. Laimi juk feodalas. Vienas ar kitas.

Dar viena feodalų apgaulė kaip apvogti žmones, tai apsimestinis karas

Pasaulio feodalai susitaria, apiplėšti pasaulio žmones, pasisavinti jų turtą, sumažinti populiaciją ir tuo pačiu išbandyti naujus žaisliukus taip vadinamus ginklais. Na štai. Vienas feodalas, eina per pasaulį į vieną pusę kitas plešia kitą pusę, kai abu susitinka ir nebėra kur eiti (o žmonėms reikia kažkaip parodyti, kad jie kovėsi už savo šalį), tada nusprendžia padaryti spektaklį, kuriuo patikės žmonija, ir jie galės džiaugtis turtais kuriuos atėmė iš žmonijos.

Spektaklis banalus. Visi feodalai, atseit puola vieną feodalą ir po įnirtingų mūšių, po milijoninių mirčių nugali. Bet pabaiga spektaklio visai nelogiška. Vos nuėję iki to nugalėto feodalo rūmų, t y. iki sostinės (sosto), visų feodalų kariai sustabdomi, ir pasakoma kad karas baigtas, nedorėlis feodalas nugalėtas.

Kariai ir viso pasaulio civiliai, nebegalvoja kad tokia karo pabaiga nelogiška, jie negalvoja apie tai, jie džiaugiasi kad pagaliau niekas jų nebesprogdina, nebežudo ir pagaliau bus taika.

Na po “pergalės” feodalų kariai grįžta į savo kraštus ir nusirengę uniformas vėl tampa eiliniai vergais. Eiliniais darbininkais. Kai viskas aprimsta, feodalai vėl sugalvoja naują žmonijos apiplėšimo planą. Jie paskelbia visiems žmonėms, kad pasaulyje yra feodalinės šalys kurios gali vėl pulti pasaulį ir prasidės vėl naujas kars. Todėl, kad išlaikytume taiką, reikia sukurti pasaulinę feodalinę armiją ir ji neleis nei vienai feodalinei valstybei pulti vienai kitos.

Na savaime aišku, kad tokią armiją išlaikyti, reikės pasaulio žmonėms kas metai sumokėti duoklę, tų karių išlaikymui. Žmonės galvoja, ir sako, o gal niekas mūsų nepuls, kam mums mokėti tai armijai. Feodalai nekvaili. Jie perrengia savo karius esamos feodalinės valstybės uniformomis, pripumpuoja narkotikų, ir sako susprogdinkite štai toje valstybėje mokyklą, ten kitoje dangoraižius, ten kitoje metro, po to stadioną. Žodžiu išgąsdinkite žmones, ir už tai jums bus sumokėta.

Tie taip ir padaro, Žmonės panikoje, atsirado naujas nematomas priešas. Jis sprogdina žudo pjauna. Iškart pasiūlymas, mes gi sakėme reikia pasaulinės armijos. Žmonės sutinka. Ir taip jau dabar taikos metu, feodalai čiulpia iš žmonių dar daugiau pinigų.

Dar viena gudrybė tai infliacija

Feodalai, sugalvojo, kaip pagreitinti žmonių darbą, kaip priversti žmones dirbti daugiau ir gerčiau. Jie tyliai pradėjo kelti kainas įvairų prekių ir paslaugų. Žmogus atidirba mėnesį, žiūri, jau nebegali nusipirkti tiek prekių kie galėjo praeitą mėnesį, nebeužtenkama pinigų. Tada liežuviu paplaka feodalo nusamdyti vasalai. Jie sako ei tu žmogau, riekia tau daugiau ir greičiau dirbti, ir uždirbsi tiek pat, nes matai, sąlygos prastėja, mokesčiai kyla, todėl viskas pabrango.

Žmogus taip ir padaro, pradeda dirbti daug daugiau. O feodalas džiaugiasi, per ta patį laiką, galiu dvigubai stipriau išnaudoti žmogų. Tai vadinama eksploatacija. Na manau tam kartui pakaks. Juk jūs žmonės, nemėgstate ilgų straipsnių. Laiko nėra jums, reikia feodalams dirbti, o feodalai laukia jūsų, su nauja apgaule.

Ričardas Auglys


Patiko? Pasidalinkite!