Patiko? Pasidalinkite!

Esu Kazimieras Juraitis, kalbu visos Lietuvos  balsu. Taip drįstu vadintis, nes Europos Sąjungos kūrėjo, didžiojo komunisto Altjero Spinelio manifeste iš Ventotenės yra mintis, cituoju:  Šis judėjimas semsis pasaulėžiūros ir tikrumo dėl savo paties veiklos anaiptol ne iš išankstinio dar neegzistuojančios tautos valios šventumo, bet iš sąmoningos valios atstovauti pačius giliausius šiuolaikinės visuomenės poreikius.

Tvirtinu, kad pagrindiniai, giliausi Lietuvoje gyvenančių Europos Sąjungos valstybės, Lietuvos piliečių poreikiai yra:

– Taika, Nepriklausomybė (Laisvė) ir orus, žmogiškas gyvenimas.

Nebūtina gyventi Lietuvoje, kad suvoktume, jog tai – ir bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės – narės piliečių pamatiniai poreikiai. Štai kodėl su tokiu tviru įsitikinimu pasakiau, kad kalbu visos Lietuvos vardu.

Bet Lietuvoje būtina pagyventi ar bent apsilankyti, kad suvoktume, jog nei vienas iš šių pamatinių poreikių Lietuvoje nepasiekiamas. Vietoje Taikos, vardan kurios Altjeras Spinelis juk ir kūrė Europos Sąjungą – nuolat kurstomas karas, vietoje Laisvės ir Nepriklausomybės – vardan kurių Spinelis ir įvedė sąvoką ” revoliucinė  partijos diktatūra ” – Lietuvoje įsivyravo totalitarinis režimas, o vietoje oraus ir žmogiško gyvenimo – metai iš metų vykdomas Lietuvos gyventojų genocidas.

Jeigu kam nors frazė “genocidas” atrodo perdėta, sakau faktus:

Pagal savižudybių skaičių Lietuva užtikrintai pirmauja Europoje, pagal emigraciją – taip pat. Likusiai daugumai gyventojų daliai dėl masinės dezinformacijos per masinės informacijos priemones, dirbtinai kuriant priešus, sukeltas sunkus psichikos sutrikimas paranojinė šizofrenija. Lietuva, kartu su Puerto Riku ir Latvija, taip pat įeina ir į greičiausiai nykstančių valstybių trejetuką pasaulyje.

Jeigu jus, ponai ir ponios, glumina “totalitarinio režimo” sąvoka, sakau faktus:

Neseniai , saugomi automatais ginkluotų vyrų, Lietuvoje nuteisti 2 Lietuvos piliečiai – Žilvinas Razminas ir Olegas Titorenko.

Jų  nusikaltimas – jie pasisakė prieš NATO, jie priešinosi Lietuvos nacionalinės valiutos lito sunaikinimui, jie pasisakė prieš euro įvedimą.

Šiandienos situacija, tokiais metodais kuriant Europos Sąjungą, labai primena krikščionybės atnešimą į Lietuvą.  Kai dangstantis Kristaus vardu, Lietuvoje buvo deginamos šventos giraitės, prievartaujamos ir žudomos moterys ir vaikai, o likę gyventojai prievarta mokomi meilės Kristui. Jūs tokios Europos Sąjungos norite, ponai ir ponios?

Prieš porą savaičių buvęs Europos Parlamento narys Gabrielius Landsbergis Europos Krikščionių Demokratų vardu  vieną didžiausių Vokietijos partijų, t.y. “Alternatyvą Vokietijai”  pavadinonelegitymia, nes šios partijos nuomonė esą nesutampa su Gabrieliaus Landsbergio nuomone, todėl šios partijos atstovams esą ne vieta Lietuvos parlamente. Ir nors šios “nelegitymios”, 12 mln. vokiečių atstovaujančios partijos atstovai atvyko pasveikinti Lietuvos su jos valstybingumo atkūrimo 100-mečio šventėmis, svečiams prieš nosį buvo užtrenktos Lietuvos Seimo durys. Jūs tokią Europos Sąjungą  kuriate, ponai ir ponios? T.y. Spinelio išsvajotą “laisvą Europos Sąjungą”, ar vistik totalitarinę? Su kuria krikščionybės dalimi galima tapatinti tokį elgesį, ar su ta, kuri Kristaus vardu grobė, žudė ir prievartavo, ar su Meilės idėja, kurią nešė Kristus? Ir kaip tas suderinama su demokratija? Ir Jūs, ponai ir ponios, negalite atsiriboti nuo Lietuvoje tokiais metodais veikiančių politikų, nes jie tą daro jūsų vardu, ponai ir ponios, jūs juos taip išmokėte!

Yra ir geroji šios istorijos medalio pusė. Tokie neleistini politiniai metodai sukelia instiktyvų masių pasipriešinimą, apie kuriuos rašo Spinelis, cituoju: ‘tarsi puodai su žarijomis, kuriuose maišosi revoliucinės masės, laukiančios savo vedlių, užuot skelbusios plebiscitus’. Išgrūdus iš Lietuvos parlamento “Alternatyvą Vokietijai”, Gabrieliaus Landsbergio elgesys iš esmės pagimdė “Alternatyvą Lietuvai”, kuri kartu su partnerėmis gali tapti ir “Alternatyva Europai”. Ir tik tokia partija, kuri neša savyje “sąmoningą valią atstovauti pačius giliausius šiuolaikinės visuomenės poreikius”, tik tokia partija gali sukurti Laisvą Europos Sąjungą. Tokią, apie kurią savo manifeste rašo Altjero Spinelis. Nes ta partija savyje turi nešti ir Laisvės Dvasią, Meilės ir Laisvės diktatūrą, bet ne tą sąvokos “DIKTATŪRA” dalį, kurią taip džiugiai eksploatuoja kai kurie ponai.

Vergai Laisvos Europos Sąjungos sukurti negali. Nekalbant jau apie orų ir žmogišką gyvenimą. Tas prieštarauja bet kokiai sveikai nuovokai. Tos Laisvos Europos Sąjungos negali sukurti ir tokie Europarlamentarai, kurie perskaitę Altjero Spinelio manifestą, žodyje “DIKTATŪRA” mato prievartą, smurtą ir su tuo atsivėrusias naujas galimybes lengviau tenkinti savo poreikius visuomenės sąskaita. Jie niekada nesupras kitos sąvokos “DIKTATŪRA” pusės: kad suprastum visuomenės poreikius, būtina gili empatija, Meilė tai visuomenei, rūpestis dėl jos poreikių ir jos ateities. Štai ką turi omenyje komunistas Spinelis.

Europos Sąjunga buvo kuriama vardan Taikos. Kad niekada nebūtų karo. Lietuvos visuomenė tą taiką gali užtikrinti. Jeigu jai netrukdys įvairaus plauko prisitaikėliai, kurie dangstosi Europos Sąjunga idėja, kad galėtų toliau patogiai ir sočiai gyventi savo pačių visuomenės sąskaita. Tie visiškai aiškūs žmonės visiškai aiškiais tikslais grasina Rusijos grėsme, kelia ginklavimosi varžybų isteriją.

Tvirtinu, kad Rusija nei Lietuvai, nei juo labiau Europos Sąjungai nei tiesiogiai, nei vingiuotai, nei iš viršaus, nei iš Pragaro požemių grėsmės nekelia. Kad taip yra, nereikia būti ekspertais. Informacijos amžiuje užtenka kiekvienam daugmaž raštingam žmogui suvesti internete google paieškos sistemoje paieškos žodžius “Rusija grasina Lietuvai” ir rasite tik įvairias tiesiogiai su Lietuva nesusijusių įvykių interpretacijas.

Pasakysiu dar daugiau: Lietuva gali užtikrinti taikios buferinės zonos nuo Baltijos iki Juodosios jūros sudarymą. Nes Lietuvą tiek su Rusija, tiek su Baltarusija – sieja gili bendra istorinė atmintis apie buvimą bendroje LDK karalystėje, amžina kaimynystė. Lietuva – ideali taikos derybų partnerė, nes tai Rusijos teritorijoje yra Lietuvos karalių miestas Karaliaučius, dabar vadinamasKaliningradu, kuris per Potsdamo konferenciją buvo atiduotas administruoti Rusijai.

Europos Sąjungai reikia Rusijos dujų, kitų gamtinių išteklių ir rinkų. Rusijai – Europos Sąjungos rinkų ir technologijų. Abiem pusėms reikia Taikos. Taikos, apie kurią svajojo didysis Altjero Spinelis ir dėl kurios buvo kuriama Europos Sąjunga. Ir tą taiką Lietuva jums gali atnešti, ponai ir ponios. Tik sutramdykit pasiutusius karo šunis. Jie kelia grėsmę ne tik Taikai, bet jau ir pačiai Europos Sąjungos idėjai.

RU

Дамы и господа, члены Европейского парламента! Представители немецкого Бундестага!

Я – Казимерас Юрайтис, i я говорю от имени всей Литвы. Я смею так себя называть, так как в Манифесте Вентотене, написанном создателем Европейского союза, выдающимся коммунистом Альтьеро Спинелли есть следующая идея, цитирую:

«Это движение будет основываться на мировоззрении и уверенности в своей собственной деятельности, и никоим образом не на святости воли ещё несуществующего народа, но на основе осознанной воли будет представлять наиболее глубокие потребности современного общества».

Я утверждаю, что основными, самыми глубокими потребностями граждан Литвы, одного из государств Европейского Союза, являются:

– Мир, Независимость (Свобода) и достоиная, человеческая жизнь.

Необязательно жить в Литве, чтобы понять, что это основные потребности граждан любого другого государства-члена Европейского Союза. Вот почему, с такой твердой убежденностью, я сказал, что говорю от имени всей Литвы.

Но надо пожить в Литве или хотя бы посетить её, чтобы понять, что ни одна из этих основных потребностей в Литве не достигнута.

Вместо Мира, во имя которого Альтьеро Спинелли, в конце концов, и создавал Европейский Союз – постоянно разжигается война,

вместо свободы и независимости, во имя которых Спинелли и ввел понятие «революционной диктатуры партии» – в Литве утверрдился тоталитарный режим,

а вместо достоиной, человеческой жизни – из года в год проводится геноцид жителей Литвы.

Если для кого-то фраза «геноцид» кажется преувеличением, то я приведу факты:

По количеству самоубийств Литва, является лидером в Европе, а также по эмиграции.

У большинства из оставшегося населения массовая дезинформация через средства массовой информации, искусственно создающим врагов, вызвало психическое расстройство – параноидальную шизофрению.

Литва, наряду с Пуэрто-Рико и Латвией, также является одной из самых быстро исчезающих стран в мире.

Если для вас, дамы и господа, кажется нелепым понятие «тоталитарный режим», я приведу факты:

Недавно под дулами автоматчиков в Литве были осуждены двое Литовских граждан – Жильвинас Разминас и Олег Титоренко.

Их преступление в том, что они были против НАТО, они выступали против уничтожения национальной валюты Литвы – лита, они выступали против введения евро.

Сегодняшняя ситуация с такими методами создания Европейского Союза напоминает нам о введении христианства в Литве.

Во имя Христа в Литве сжигали священные рощи, женщин и детей насиловали и убивали, а оставшихся в живых насильно обучали любви к Христу.

Вы такой Европейский Союз хотите, дамы и господа?

Несколько недель назад Габриэльюс Ландсбергис, член Европейского парламента, от имени европейских христианских демократов назвал нелегитимной одну из крупнейших немецких партий, т. е. «Альтернативу Германии», поскольку мнение этой партии не совпадает с мнением Габриэлюса Ландсбергиса, поэтому представителям этой партии, видите ли, не место в парламенте Литвы.

И хотя эти «незаконные» делегаты партии, представляющей 12 миллионов немцев, прибыли на празднование 100-летия восстановления государственности Литвы, у них прямо перед носом захлопнули двери Сейма Литвы.

Вы такой Европейский Союз создаете, дамы и господа?

То есть «свободный Европейский Союз», о котором мечтал Спинелли, он всё-таки тоталитарный? С какой частью христианства можно отождествлять такое поведение – или с той, которая во имя Христа грабила, убивала и насиловала или же с идеей Любви, которую нёс Христос? И как это совместимо с демократией? И вы, дамы и господа, не можете отмежеваться от политиков, которые практикуют такие методы в Литве, потому что они делают это от вашего имени, дамы и господа, ведь вы их так нaучили!

Есть и хорошая сторона этой истории. Такие неприемлемые политические методы невольно приводят к массовому сопротивлению, о чем пишет Спинелли, цитирую: «словно котлы на огне, где кипят революционные массы, ожидая своих вожаков, вместо того, чтобы ждать плебисцитов».

Выставив из парламента Литвы «Альтернативу Германии», Габриэлюс Ландсбергис своим поведением, по сути, породил «Альтернативу Литве», которая вместе с партнерами может стать «Альтернативой Европе». И именно такая партия «на основе осознанной воли будет представлять наиболее глубокие потребности современного общества»,

только такая партия может создать Свободный Европейский Союз.

Такая, о которой писал Альтьеро Спинелли в своем манифесте. Потому что эта партия должна нести и Дух свободы, Диктатуру Любви и Свободы, но не часть концепции «Диктатура», которую так радостно эксплуатируют некоторые господа.

Рабы не могут создать Свободный Европейский Союз. Не говоря уже о достойной человеческой жизни. Это противоречит всякому здравому смыслу.

Этого Свободного Европейского Союза не могут создать такие депутаты Европарламента, которые, прочитав манифест Альтьеро Спинелли, в слове «Диктатура», видят принуждение, насилие и открывающиеся благодаря этому новые возможности, чтобы легко удовлетворить свои потребности за счет общества.

Они никогда не поймут другую сторону понятия «Диктатура»: чтобы понять потребности общества, необходимо глубокое сострадание, Любовь к этому обществу, забота о его потребностях и его будущем. Это то, о чем говорит коммунист Спинелли.

Европейский Союз был создан во имя мира. Чтобы никогда не было войны. Литовское общественность может гарантировать этот мир.

Если ей не будут мешать приспособленцы различных мастей, которые прикрываются идеей Европейского Союза, чтобы продолжать комфортно и хорошо жить за счет своего собственного общества.

Эти совершенно конкретные люди постоянно пугают угрозой России, вызывая истерию вооруженного сопротивления.

Я утверждаю, что Россия не несёт никакой угрозы ни для Литвы, ни, тем более, для Европейского Союза, ни прямо, ни косвенно, ни сверху, ни откуда-то из адских подземелий. Чтобы понимать, что это так, не надо быть экспертом.

В наш век информации каждому мало-мальски грамотному человеку достаточно ввести в поиск слова «Россия угрожает Литве» в поисковой системе Гугл и он найдет только разные интерпретации событий, которые напрямую не связаны с Литвой.

Я скажу больше: Литва может обеспечить мирную буферную зону от Прибалтики до Черного моря. Для такого уверенного заявления надо глубоко понимать не только потребности общества, но и потребности России. Потому что Литву, как с Россией, так и с Беларусью, связывает глубокая, общая историческая память о вхождении в общее Великое княжество Литовское, о вечном соседстве.

Литва является идеальным партнёром переговоров о мире, поскольку на территории России находится столица литовских королей Караляучюс (Kionigsberg), которая теперь называется Калининградом, что был передан России решениями Потсдамской конференции.

Европейскому союзу нужен российский газ, другие природные ресурсы и рынки. России – рынки и технологии Европейского Союза. Обеим сторонам нужен мир.

Мир, о котором мечтал великий Альтьеро Спинелли и ради которого создавался Европейский Союз. И Литва может принести вам этот мир, дамы и господа. Просто отзовите собак войны. Они представляют угрозу не только Миру, но и самой идее Европейского Союза.

DE

Meine Damen und Herren,
Mitglieder des Europäischen Parlaments!
Vertreter des deutschen Bundestages!

Ich, Kasimieras Juraitis, spreche im Namen von ganz Litauen. Ich wage es zu tun, denn im Manifest von Ventotene, geschrieben vom Schöpfer der Europäischen Union, hat der herausragende Kommunist Altiere Spinelli die folgende Idee, ich zitiere:

“Diese Bewegung wird auf einer Weltanschauung und dem Vertrauen in ihre eigenen Aktivitäten basieren und keinesfalls auf die Heiligkeit des Willens eines noch nicht existenten Volkes, sondern auf der Grundlage eines bewussten Willens wird sie die tiefsten Bedürfnisse der modernen Gesellschaft repräsentieren.”

Ich behaupte, dass die wichtigsten, tiefsten Bedürfnisse der Bürger Litauens, eines der Staaten der Europäischen Union, die folgenden sind:

– Frieden, Unabhängigkeit (Freiheit) und ein menschenwürdiges Leben.

Es ist nicht zwingend notwendig, in Litauen zu leben, um zu verstehen, dass dies die Grundbedürfnisse der Bürger eines jeden Mitgliedstaates der Europäischen Union sind.

Aus diesem Grund habe ich mit solcher Überzeugung gesagt, dass ich im Namen ganz Litauens spreche.

Aber man muss in Litauen leben oder es zumindest besucht haben, um zu verstehen, dass in Litauen keines dieser Grundbedürfnisse erreicht wurde. Statt einer Frieden, in deren Namen Altier Spinelli schließlich die Europäische Union schuf,  wird ständig der Krieg geschürt, statt Freiheit und Unabhängigkeit, für die Spinelli den Begriff der “revolutionären Diktatur der Partei” einführte, wurde in Litauen ein totalitäres Regime aufgerichtet, und statt eines menschwürdigen Lebens – geschieht von Jahr zu Jahr der Genozid an den Einwohner Litauens.

Wenn für jemanden der Ausdruck ” Genozid” übertrieben scheint, hier einieg Fakten: Gemessen an der Anzahl der Selbstmorde ist Litauen führend in Europa, ebenso was die Emigration angeht. Für den größten Teil der übrigen Bevölkerung verursachte die Massenfehlinformation durch die Massenmedien, die künstlich Feinde schuf, eine Geistesstörung – paranoide Schizophrenie. Litauen gehört neben Puerto Rico und Lettland zu den am schnellsten verschwindenden Ländern der Welt.

Wenn für Sie, meine Damen und Herren, der Begriff «das totalitäre Regime» unsinnig erscheint, hier weitere Fakten:Kürzlich wurden zwei litauische Bürger – Zhilvinas Razminas und Oleg Titorenko – in Litauen unter Bewachung durch Maschinengewehrschützen verurteilt. Ihr Verbrechen: sie waren gegen die NATO, sie lehnten die Zerstörung der Landeswährung Litauens ab, sie lehnten die Einführung des Euro ab.

Die heutigen Methoden zur Schaffung der Europäischen Union erinnern uns an die Einführung des Christentums in Litauen. Im Namen Christi wurden in Litauen heilige Haine niedergebrannt, Frauen und Kinder vergewaltigt und getötet, und die Überlebenden wurden gewaltsam gelehrt  die Kirche zu lieben.

Wollen Sie eine solche Europäische Union, meine Damen und Herren?

Vor ein paar Wochen bezeichnete Gabrielyus Landsbergis, ehemaliger Mitglied des Europäischen Parlaments im Namen der Europäischen Christdemokraten eine der großen deutschen Parteien „Alternativen für Deutschland“ als nicht legitim, weil die Ansichten dieser Partei nicht mit denen von Gabrielyus Landsbergis übereinstimmen, für die Vertreter dieser Partei sei kein Platz im litauischen Parlament.

Obwohl diese „illegale“ Parteitagsdelegierten, die 12 Millionen Deutschen vertreten, kamen um den 100. Jahrestag der Wiederherstellung der litauischen Staatlichkeit zu feiern, hat man ihnen direkt vor der Nase die Türen des Parlaments zugeknallt.

Errichten Sie eine solche Europäische Union, meine Damen und Herren? Das heißt, die “freie Europäische Union”, von der Spinelliträumte, ist sie dennoch totalitär?

Mit welchem Teil des Christentums kann ein solches Verhalten identifiziert werden – mit dem im Namen Christi zu rauben, töten und vergewaltigenoder mit der Idee der Liebe, die Christus trug?

Und wie ist das mit der Demokratie vereinbar? Und Sie, meine Damen und Herren, können sich nicht distanzieren von Politikern, die solche Methoden in Litauen praktizieren, weil sie so in Ihrem Namen tun, meine Damen und Herren, wie Sie sie so gelehrt haben!

Es gibt auch eine gute Seite in dieser ganzen Geschichte. Solche unannehmbaren politischen Methoden führen unfreiwillig zum Massenwiderstand, wie Spinelli schreibt, ich zitiere: “Wie Kessel in Flammen, wo die revolutionären Massen kochend auf ihre Führer warten, anstatt auf Plebiszite.”

Durch die Ausladung der „Alternative für Deutschland“ aus dem litauischen Parlament hat Gabrielyus Landsbergis durch sein Verhalten in der Tat die „Alternative für Litauen“ ins Leben gerufen, die zusammen mit ihren Partner die „Alternative für Europa“ werden könnte.

Und genau solch eine Partei “kann auf der Grundlage eines bewussten Willens, der die tiefsten Bedürfnisse der modernen Gesellschaft repräsentiert” eine Freie Europäische Union schaffen.

Eine solche, über die Altiere Spinelli in seinem Manifest schrieb. Weil diese Partei den Geist der Freiheit und die Diktatur der Liebe und der Freiheit, aber nicht den Teil des Konzepts  „Diktatur“ zu tragen hat, die so fröhlich einige Herren missbrauchen.

Sklaven können keine Freie Europäische Union schaffen. Ganz zu schweigen von einem anständigen und menschenwürdigen Leben. Dies widerspricht jedem gesunden Menschenverstand. Diese Freie Europäische Union können nicht jene Mitglieder des Europäischen Parlaments schaffen, die nach dem Lesen des Manifest von Altieri Spinelli, in dem Wort „Diktatur“ Zwang, Gewalt und Möglichkeiten sehen bequem ihre Bedürfnisse auf Kosten der Gesellschaft zu stillen.

Sie werden nie die andere Seite des Konzepts der „Diktatur“ verstehen: um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu verstehen bedarf es tiefen Mitgefühls, der Liebe zu dieser Gemeinschaft und der Sorge sich um ihre Bedürfnisse und Zukunft zu kümmern. Davon spricht der Spinelli.

Die Europäische Union wurde im Namen des Friedens geschaffen. Damit es nie zu einem Krieg kommt. Die litauische Öffentlichkeit kann diesen Frieden garantieren. Aber nur wenn gewisse Kreise diese dabei nicht stören um weiterhin bequem und übersättig auf die Kosten der eigenen Gesellschaft zu leben.

Diese Menschen schüren Angst Russland sei eine Bedrohung und verursachen eine Hysterie eines bewaffneten Widerstands.

Ich behaupte, dass Russland weder Litauen oder weder noch mehr, die Europäische Union, weder direkt noch indirekt von oben noch von irgendwelchen höllischen Untergründenbedroht.

Um das zu verstehen, muss man kein Experte sein. In unserem Informationszeitalter reicht es für jeden auch nur wenig gebildeten Menschen in Google die Wörter “Russland droht Litauen” in die Suche einzugeben und er findet nur unterschiedliche Interpretationen von Ereignissen, die nicht direkt mit Litauen zusammenhängen.

Ich sage noch mehr: Litauen kann eine friedliche Pufferzone von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer schaffen. Für solch eine selbstbewusste Aussage muss man nicht nur die Bedürfnisse der Gesellschaft, sondern auch die Bedürfnisse Russlands tief verstehen.

Weil Litauen, sowohl mit Russland als auch mit Weißrussland, ein tiefes, allgemeines historisches Gedächtnis des Eintritts in das gemeinsame Großfürstentum Litauen, die ewigen Nachbarschaft, verbindet.

Litauen ist ein idealer Partner für Friedensgespräche, da Russland die Hauptstadt der litauischen Könige Karalajusius, im deutsh – Konigsberg, das heutige Kaliningrad, hat, die durch die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz an Russland übergeben wurde.

Die Europäische Union braucht russisches Gas, andere natürliche Ressourcen und Märkte. Russland ist an Märktenund Technologien der Europäischen Union interessiert.

Beide Parteien brauchen Frieden. Die Welt, von der der große Altiere Spinelli träumte und für die die Europäische Union geschaffen wurde. Und Litauen kann Ihnen diese Welt bringen, meine Damen und Herren. Stoppen Sie die Kriegshunde. Sie stellen eine Bedrohung nicht nur für die Welt, sondern auch für die Idee der Europäischen Union dar.


Patiko? Pasidalinkite!