Patiko? Pasidalinkite!

2019 m. balandžio 23 d. pranešimas žiniasklaidai

2019 m. balandžio 17 d. Europos reikalų komiteto posėdyje vyko tęstinis parlamentinės kontrolės klausimo dėl Europos socialinių teisių ramsčio (toliau – ESTR) įgyvendinimo svarstymas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktoje 2019 m. ESTR įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ataskaitoje išskiriami šie principai: švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą; aktyvus užimtumo rėmimas; saugus ir lankstus užimtumas; vaikų priežiūra ir parama vaikams; nedarbo išmokos; senatvės pajamos ir pensijos; sveikatos priežiūra; neįgaliųjų įtrauktis; būstas ir parama benamiams.

Ataskaitą dėl ESTR įgyvendinimo Europos reikalų komitetui pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Pasisakydamas ministras priminė, kad ESTR apima 20 principų, kurie nėra konkrečiai instrumentuoti ir turi būti įgyvendinti nacionaliniu lygiu. Todėl Lietuvoje ESTR siejamas su Europos semestru bei Europos socialinio fondo lėšomis, kad ESTR neliktų tiktai principų lygmens iniciatyva, bet atrastų „įsižeminimo“ galimybę. L. Kukuraitis teigė, kad siekiant efektyviau išnaudoti ESTR instrumentą, Vyriausybės lygmeniu bus sukurta ir bendra koordinavimo grupė, kurioje viceministrų lygmeniu bus kalbama apie bendruosius planus ir bendrų veiksmų koordinavimą.

2017 m. Europos Komisijos duomenimis, socialinių rodiklių švieslentėje Lietuvoje skurdas ir socialinė nelygybė yra pagrindinės problemos. „Nelygybė ir skurdas yra problema, todėl tiek Vyriausybės plane, tiek mūsų nacionalinėje darbotvarkėje yra labai aiškios priemonės“, – kalbėjo L. Kukuraitis.  

Išklausę ministro pasisakymo, komiteto nariai nutarė tęsti ESTR parlamentinę kontrolę,  ypatingą dėmesį skiriant skurdui ir nelygybei, kurie Europos Komisijos duomenimis yra problemiškiausios sritys Lietuvoje.

Komitetas prie klausimo svarstymo grįš šių metų birželio mėnesį, kuomet Europos semestro kontekste svarstys 2019 m. Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai.

2019 m. ESTR įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ataskaitą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia Europos reikalų komitetui įgyvendindama 2018 m. birželio 13 d. Europos reikalų komiteto priimtą sprendimą bei vykdydama 2018 m. birželio 25 d. Vyriausybės kanclerio pavedimą.

Europos reikalų komiteto biuras


Patiko? Pasidalinkite!