Patiko? Pasidalinkite!

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį fašistinės-banditinės Rusijos kariuomenė raketų ataka vėl puolė Odesą ir suniokojo UNESCO saugomą istorinį miesto centrą: sugriovė 25 kultūros paminklus, apgadino Viešpaties Atsimainymo katedrą. Seimo Kultūros komiteto pirmininkas prof. Vytautas Juozapaitis pasmerkė šią banditišką Rusijos ataką.

„Šis nusikaltimas – tai dvesiančio žvėries konvulsijos. Viskas, ką begali Putinas ir jo padugnės, – naikinti kultūrą ir taikius gyventojus. 2022 metų kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos narystės Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijoje“, o šių metų kovo 21 d. – „Dėl teroristinės Rusijos įtakos apribojimo“ , todėl nesuprantama, kad šalis agresorė, griaunanti kitos šalies kultūros paveldą, mokyklas, ligonines, tebėra UNESCO narė. Dar ciniškiau tai, kad Rusija perrinkta į Pasaulio paveldo komiteto biuro sudėtį. Dėl to Lietuva ir dar 15 šalių jau yra pareiškusios protestą UNESCO vadovams.

Dar kartą noriu kreiptis į demokratinį pasaulį ir raginti remti Ukrainos kovą už savo laisvę, nepriklausomybę ir kultūrą. Linkime Ukrainos žmonėms stiprybės, ištvermės, o jos šauniajai kariuomenei – kuo geriausios sėkmės. Ši kariuomenė labiau negu kuri kita atitinka NATO standartus ir yra mūsų paskutinė viltis, kad tarptautinis nusikaltėlis atsidurs teisiamųjų suole“, – kalbėjo komiteto pirmininkas.

LRS inf.


Patiko? Pasidalinkite!