Patiko? Pasidalinkite!

Šiandien Paleckį prokurorai kaltina tariamu „šnipinėjimu“ Rusijos naudai ir reikalauja 9 metams pasiųsti jį už grotų. Tačiau nei įkalčių, nei netgi konkrečių pavyzdžių, kuo turėjusi pasireikšti jo, kaip „šnipo“, veikla, Paleckio kaltintojai nepateikia. Ir todėl MES REIKALAUJAME prokurorų galų gale atsakyti – kokius gi duomenis A. Paleckis pateikė užsienio žvalgyboms?

Į jį neatsakydami, prokurorai tiktai galutinai patvirtins, kad čia turime ne „šnipinėjimo“, o VSD teikimu SUFABRIKUOTĄ POLITINĘ BYLĄ, kurios tikslas – ne tik susidoroti su konkrečiu žmogumi, bet ir prigąsdinti kitus potencialius disidentus. Šiame kontekste, susiklosčius reikiamoms aplinkybėms, A. Paleckio vietoje gali atsidurti KIEKVIENAS IR BET KURIS IŠ JŪSŲ.

Mes dabar turime unikalią progą pagaliau sustabdyti jau daugybę likimų sulaužiusią prokuratūros savivalę! Ir todėl kreipiuosi į visus, visus tautiečius ir piliečius, visus sąmoningus, geros valios žmones – be partijų, politinių ar religinių pažiūrų skirtumo – nepatingėkite, nepabijokite ir pasirašykite šią peticiją!

Pasirašykime ir dalinkimės! Algirdo Paleckio likimas – ne tik mūsų sąžinės, bet ir bendražmogiškų, demokratinių laisvių bei teisių klausimas! Reikalaukime tiesos! Pasirašyti peticiją čia: PETICIJA


Patiko? Pasidalinkite!