Patiko? Pasidalinkite!

Paskutiniu metu tenka stebėti kaip Lietuvoje sparčiai atgyja fašizmas. Rašant apie karo laikus ir pokario banditus į kovą tuoj pasijungia Lietuvos istorijos žinovai, propatrijotai, Radžvilistai, Lebionkistai, Juozaitistai ir kitokio plauko fanatiškai nusiteikę asmenys.

Toks jausmas, kad karštomis dienomis jie savo smegenis laiko šaldytuve, kad nesugestų

Galima dėti kiek, tik nori faktų ir dokumentų įrodančių, kad vienas ar kitas jų garbinamas partizanas, tarnavo Hitlerinei armijai ir norint į stoti į partizanus reikėjo pasirašyti po priesaika Hitleriui.

Visa tai jie net nenori matyti ir pradeda iškarto pykti ir reikšti savo neapikantą paskelbusiems asmenims. Argumentų nulis, vien tik pyktis, o tas pyktis toks “landsbergistiniu” dvoku nešantis. Grynų gryniausias fanatizmas ir tikėjimas, jokios logikos ar gilesnės analizės.

Socialinio tinklo Facebook grupėse labai daug Hitlerio užtarėjų ir garbintojų, kurie rašo, kad Hitleris buvo ne toks jau ir blogas.

„Įstojant į partizanus kiekvienas pasirašo pasižadėjimą: „Aš Jonas Kondrotas stoju į partizanų eiles. Pasižadu nesigailėdamas nei jėgų nei pavojaus gyvybei kovoti su besislapstančiais bolševikų kariais, bolševikų rėžimo veikėjais, komunistais, komjaunuoliais, pionieriais ir visais plėšikaujančiais bei kenkiančiais viešajai tvarkai žmonėmis, nesivadovauti asmenišku kerštu ir šventai pildyti visas man pavestas vadų ir viršininkų pareigas. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja išlaisvintoja Vokietija ir jos vadas Adolfas Hitleris.

Taip atrodo šis dokumentas:

Tai yra daroma sistemingai

Daugelis Hitlerio garbintojų nesuvokia, kad yra sistemos auka, nes dabartinė JAV propaganda būtent gamina naujuosius Rusijos “heiterius” (nekentėjus). Taip pat buvo daroma ir tuomet II Pasaulinio karo metu, kai Jozefas Gebelsas Vokietijoje buvo užkūręs propagandos mašiną – nekęsti Rusijos. Tuomet Rusijos nekentė, net 3 metų vaikai.

Gal Lietuviai pasiilgo dujų kamerų?

Vokiečiams okupavus Klaipėda nuo pirmų dienų buvo naikinami lietuviški gatvių pavadinimai. Šitoje vietoje dabartiniams patriotams Lietuvių kalba jau nebeįdomi? Negi patriotai už tai, kad būtų išnaikinta Lietuvių kalba ir tradicijos?

Visiškas logikos nebuvimas, rodo, kad tai labai žemo suvokimo žmonių grupės, kurios remiantis fanatišku tikėjimu, bandos instinktu eina ten, kur veda šeimininkas. Šeimininkas naudoja propagandos mašinas, kurių pagalba aveles ir vedžioja.

Žinome, kad šis straipsnis sukels pykčio bangą, tarp fanatiškai nusiteikusių Hitlerininkų, bet tylėti šioje vietoje negalima.

Parsidavė kryžiuočiams, tuo pačiu apgavo pardavė ir Žemaičių tautą, po to bajorija parsidavė Lenkijai, atėjus Hitleriui, garbino jį, po to Staliną garbino ir jam tarnavo, šiandien vėl “landsbergistiniam” rėžimui tarnauja. Kyla vienas klausimas, o gal visada taip buvo ir nėra prasmės čia gilintis, nes tai tiesiog, toks Lietuvio būdas -TARNAUTI.

Ar daug Lietuvoje iškelta baudžiamų bylų dėl fašistinio rėžimo garbinimo? Nei vienos. O kodėl? Peršasi nuomonė, kad teisėsaugoje ir valdžioje sėdi fašistinio rėžimo garbintojai.

Ar gali Lietuviai gyventi kaip Tauta, kuri būtų nepriklausoma su savo kultūra, papročiais, tradicijomis, kalba ir be jokių p-paradų, anglicizmų, rusicizmų ir tt.?

UŽ LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ!!!

Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!