Patiko? Pasidalinkite!

Gerbiamas Parlamentare,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (toliau – LŽB) gavo Jūsų atsiprašymą dėl balsavimo Seimo komiteto posėdyje iškėlus ranką pagal nacistinės Vokietijos laikais egzistavusį pasisveikinimą. Tikriausiai neturime kartoti, kad rankos iškėlimas tokiu būdu (iškeliant du pirštus) neabejotinai asocijuojasi su nacių Hitlerio garbinimu ir šlovinimu, tuo pačiu sumaniu, brutaliu žydų žeminimu ir žudymu.

Labai norime tikėti, kad Jūsų atsiprašymas yra nuoširdus. Kartu stebina jūsų rašte išdėstyti teiginiai, kad situacija yra dirbtinai eskaluojama, o Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę bandoma įtraukti į “nekorektiškus, politikų garbę ir etiką pažeidžiančius politinius žaidimus”.

Galiu tvirtai pasakyti, kad LŽB yra nepriklausoma organizacija ir niekas ja nemanipuliuoja. Mes jau daug metų nuolat sekame informaciją apie galimas antisemitizmo apraiškas bei teikiame atitinkamą informaciją prieš antisemitizmą kovojančioms tarptautinėms institucijoms apie antisemitizmo apraiškas bei valstybės institucijų reakciją į jas.

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje buvo nužudyta 95 proc. čia gyvenusių žydų, iš viso Holokauste žuvo 6 mln. mano tautiečių. Šie skaičiai niekada nebuvo ir nebus politinių žaidimų įrankiais. Bendruomenės pareiga saugoti jų atminimą ir siekti, kad nacių ir Šoa laikai niekada nepasikartotų.

Siekiant šių tikslų vieną svarbiausių vietų užima visuomenės švietimas, prie kurio galite prisidėti ir Jūs. Pavyzdžiui, jūsų Biržų-Kupiškio rinkimų apygardoje vietos gyventojams surengti istorikų paskaitą apie Holokaustą, susitikimą su getą išgyvenusiais asmenimis ir pan. LŽB palaikytų tokias jūsų pilietines iniciatyvas ir mielai taptų partneriu organizuojant šias veiklas. Manome, kad tokie renginiai ir panašios iniciatyvos su Seimo narių įsitraukimu prisidėtų prie tolerancijos skatinimo, geresnio tarpusavio supratimo ir istorijos pažinimo.

Todėl raginu neapsiriboti atsiprašymais raštu bei žodžiu, o parodyti tikrą lyderystę bei realią veiklą.

LZB inf.


Patiko? Pasidalinkite!