Patiko? Pasidalinkite!

Ne paslaptis, kad esu politikoje – Krikščionių partijoje. Visada skirsiu savo dėmesį tiek, kiek galėsiu, šeimos ir vertybių, švietimo ir regionų klausimams.

Šiandien, kai vyksta šeimų, valstybės ir vertybių genocidas, manau, kad yra svarbu pagal savo galimybes prisidėti prie valstybės išsaugojimo. Šiandien tenka pripažinti, kad kyla realus pavojus LAISVOS Lietuvos išsaugojimui.

Jaučiame baimę išreikšti savo poziciją šeimos instituto klausimais ir, deja, turime pripažinti, kad MARIJOS ŽEMĖJE yra persekiojama bažnyčia, kurioje save krikščionimis laikė net 85 PROC apklaustų žmonių.

Bijome būti LIETUVIAIS, nes būti tiesiog žmogumi su savo vertybėmis jau pasidarė pavojinga. Šiandienos politika primena gaisrą, kuriam gesinti naudojame ne vandenį, o benziną, dar labiau deginantį mūsų šalį. Dabar atėjo metas, kai turime drąsiai pripažinti, kad sparčiai krentame į prarają ir dugno, deja, toje klampynėje pasiekti nebegalime.

Žmonės sukaustyti baimės, vienatvės, agresijos, depresijų. Jaučiasi lyg atjungti nuo deguonies. Perverti skausmo ir nevilties, grimzta į depresijos vandenyną. Šiame gaisre valstybė žada atlaisvinti ir alkoholio ribojimus, kad dar labiau ir giliau galėtume klimpti savo prarajoje, tampančioje vis klampesne ir klampesne.

Tąsyk, kai herojai tikėjo Lietuva ir nebuvo jokios dvejonės eiti prieš tankus, kai nebuvo baimės, kad už lietuvybę tave ištrems ar įkalins, jie kovojo už laisvę gyventi valstybėje, kurioje bus saugu gyventi ir kurti šeimas.

Norisi tikėti, kad šis slogus sapnas vieną dieną baigsis – kaip ta saulė, kuri pateka po juodžiausios nakties… Kad dar galėsim be baimės ir persekiojimo kvėpuoti visa savo širdimi žemėje, kurią taip svajojome išsaugoti.


Patiko? Pasidalinkite!