Patiko? Pasidalinkite!

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
PRAŠYMAS DĖL SUDERINIMO ORGANIZUOTI MITINGĄ
2017 m. gegužės 11 d.

Susirinkimo organizatoriai:

Donatas Šulcas a.k. 35701220566
Deklaruota gyv. vieta Varkolių k., Kėdanių kaimišk. šen. Kėdainių rajonas
Adresas korespondencijai: Josvainių g. 4, LT-57274 Kėdainiai
Kontakt. tel. 8 608 00512, el.p. lztss.eu@gmail. com

Žilvinas Razminas a.k. 35807190815 ‘■
Gyv. Kranto g. 7A, Kairiai, Šiaulių rajonas LT-80001
Kontaktiniai tel. 8 622 53835 el.p. zilvinaskova2016@inbox.lt

Karlis Bilans a.k. 33910060027
Lietuvos Respublikos pilietis
Kontakt. tek 8 671 17212 el.p. pravlit2013@gmail.com

Mes, numatomo mitingo organizatoriai Donatas Šulcas, Žilvinas Razminas ir Karlis Bilans kreipiamės į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu suderinti numatomai organizuoti mitingą prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros (S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius). Susirinkimo organizavimo data ir laikas: 2018 m. gegužės 18 d. nuo 11; 30 vai. iki 14;30 vai.

Susirinkimo forma ir turinys: Mitingas prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros.
Tikslas: pareikalauti iš Lietuvos Respublikos Prezidentės J. E. Dalios Grybauskaitės atsistatydinimo iš Lietuvos Respublikos Prezidento pareigų.

Numatomas skaičius dalyvaujančių: iki 300 žmonių.
Susirinkimo vieta: S. Daukanto aikštė 3, LT-01122 Vilnius, 75 m. nuo Lietuvos
Respublikos Prezidentūros.

Susirinkimo organizatoriai pasižada: Mitingo metu laikytis Lietuvos Respublikos
Konstitucijos ir įstatymų reglamentuojančių susirinkimų tvarką ir sąlygas; nustatytų kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos ir kitų taisyklių; vykdyti teisėtus policijos pareigūnų nurodymus bei reikalavimus ir užtikrinti, kad susirinkimo vieta būtų palikta tvarkinga. Susirinkimo organizatoriai ar jų įgalioti asmenys reikalui esant pasinaudos organizatorių teisėmis:

sudrausmins susirinkimo dalyvį, pažeidžiantį viešąją tvarką ar nesilaikantį šio įstatymo reikalavimų; reikalaus, kad iš susirinkimo pasišalintų asmenys, pažeidžiantys viešąją tvarką, nesilaikantys įstatymų reikalavimų, arba prašys policijos pareigūnų pašalinti tokius asmenis; nutrauks susirinkimą ir pareikalaus, kad dalyviai išsiskirstytų esant bręstantiems neramumams ar masiniams viešosios tvarkos pažeidimams.


Patiko? Pasidalinkite!