Patiko? Pasidalinkite!

2021.07.14 d. Teismo nutarties citata:

“Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, 126 straipsnio I dalimi, teisėjų kolegija nusprendžia:

(1) Pareiškėjų Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorių Nendrės Černiauskienės ir Zigmo Vaišvilos skundą patenkinti.

(2) Panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2021 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. Sp-l72 ,,Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir

147 straipsnių pakeitimo įstatymo organizavimo ir vykdymo procedūrų” [pastaba – VRK priėmė sprendimą neišduoti rinkimų lapų ir el.parašo teisės po iniciatyvos registracijos 2021.06.29]

(3) Įpareigoti Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją per penkias darbo dienas nuo šio teismo sprendimo paskelbimo išduoti Piliečių referendumo iniciatyvinei grupei dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo piliečių parašų rinkimo lapus ir Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje sukurti prieigą prie elektroninės formos piliečių parašų rinkimo lapo bei sudaryti galimybę jame pasirašyti už šią referendumo iniciatyvą.

(4) Nustatyti 6 mėnesių terminą piliečių iniciatyvos teisei paskelbti referendumą įgyvendinti, skaičiuojamą nuo piliečių parašų rinkimo lapų išdavimo, įskaitant ir prieigos prie elektronines formos piliečių parašų rinkimo lapo sukūrimą Lietuvos Respublikos vyriausiojoje rinkimų komisijoje, dienos.

Sprendimas neskundžiamas.”

Teismas pasisakė – IŠDUOTI LAPUS PARAŠAMS – rengti REFERENDUMĄ dėl kartelės sumažinimo nuo 300.000 iki 100.000 !!!
Kviečiami koordinatoriai, žemės referendumininkai, žmonės su patirtimi rinkti parašams – info@ltreferendumas.lt

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!