Patiko? Pasidalinkite!

Baudžiamosios bylos medžiaga aiškiai patvirtino, kad byloje dalyvaujantis prokuroras D. Jakutis Jungtinėms Amerikos Valstijoms išsiuntė 39 kaltinimus, iš kurių 35 JAV sutikimo vykdyti baudžiamąjį persekiojimą Neringos Venckienės atveju nedavė. Be to, prokuroras nuslėpė nuo JAV vaizdo įrašą, melavo, kad aš sužalojau M. Gušauską, nors turėjo specialisto išvadą, kad M. Gušauskas buvo sužalotas 4 dienos iki įvykio, teismas šio prokuroro nenušalino, nors visa bylos medžiaga ir jo surašyti melagingi duomenys kaltinamajame akte, kad aš spardžiau L. Stankūnaitę, užrakinau ir barikadavau namo duris ir kita, patvirtino jo šališkumą, tačiau teismas jo nenušalino, o daugeliu atvejų perrašė iš kaltinamojo akto melagingus duomenis į nuosprendį.

Prokuroro Dariaus Jakučio vaizdo slėpimas, melavimas kaltinamajame akte, tiek baigiamųjų kalbų metu… Nieko nėra baisiau kaip galimai korumpuotas, meluojantis teisininkas. Jakučio cinizmas ir dėl mano tarptautinių procedūrų, dėl viešumo.

Iš tiesų matydama D. Jakučio prokuratūros persekiojimą mano atžvilgiu, aš buvau priversta išvykti iš Lietuvos. Manau, niekas geriau nepatvirtina prokuroro D. Jakučio nepagrįstos kūrybos kaip JAV atsakymas, kad dėl 35 nusikalstamų veikų Neringa Venckienė neišduodama.

Prokuroras D. Jakutis rengė spaudos konferencijas ir melavo jų metu apie kaltinimų skaičių.

Prokuroro D. Jakučio kūryba atsispindėjo 200 lapų, kurių JAV negalėjo suprasti. JAV atsiuntė prokuratūrai raštą klausiant kokius konkrečius nusikaltimus padarė N. Venckienė, tačiau taip D. Jakutis ir antrą kartą nesugebėjo JAV paaiškinti. Dėl 35 D. Jakučio sukurtų nusikaltimų buvo nuspręsta neišduoti. Likę 4, dėl kurių aš esu teisiama, taip pat yra dėl didelių D. Jakučio pastangų nuslėpti 2012 m. gegužės 17 d. įrašus. Jungtinėms Amerikos Valstijoms nebuvo pateikti vaizdo įrašai, kurie aiškiai patvirtina, kad neteisėtą jėgą prieš vaiką naudojo l. Stankūnaitė, o kiti asmenys jai sudarė sąlygas tą jėgą naudoti. Visi išvedžiojimai, kad L. Stankūnaitė atėjo ir pasiėmė vaiką, yra melagingi ir nepagrįsti. Vaikas buvo paimtas jėga, prieš jo valią.

Visas šias aplinkybes D. Jakutis melagingai aprašė ekstradicijos prašyme, iš esmės suklastojęs dokumentus ir apgaule iš JAV gavęs sutikimą mane išduoti. Tik per klaidą D. Jakutis atidavė vaizdo įrašus į mano rankas. D. Jakutis kartu su buvusiu Generaliniu prokuroru E. Pašiliu ir vėl viešai melavo, kad būtent mano paviešintą vaizdo įrašą dėl Vaicekauskienės ir su ja atėjusių policininkų sudaryti sąlygas L. Stankūnaitei naudoti jėgą prieš vaiką visi seniai matė ir išanalizavo.

Toks cinizmas, meluojant viešai žiniasklaidai ir visuomenei, patvirtina, kad D. Jakutis neturi jokio ryšio nei su morale, nei su teisingumu. Dar kartą pabrėžiu, kad minėtas vaizdo įrašas buvo nuslėptas nuo Seimo du kartus: tiek naikinant mano kaip teisėjos neliečiamybę, tiek naikinant mano kaip Seimo narės neliečiamybę. Vaizdo įrašas buvo nuslėptas ir nuo JAV, jo nepateikiant su ekstradicijos prašymu, bet įžūliai meluojant, kad prokuratūra turi vaizdo įrašus, kurie patvirtina Venckienės daromus nusikaltimus.


Patiko? Pasidalinkite!