Patiko? Pasidalinkite!

Pateikiame žodžius kurių prasmė nuo balandžio 1d. reikš visai ką kitą, nei reiškė iki šiol.

Alpės – alpstančios moterys.

Algis – kuris reguliariai parneša žmonai algą.

Amerikasosas – tas kuris šaukiasi JAV pagalbos.

Astronautas – mėgstantis skinti svetimas astras.

Baidarės – vyrus atbaidančios merginos.

Balionas – vaikščiojantis iš baliaus į balių.

Bobausis – vyras, klausantis savo žmonos.

Citrusas – užtildytas rusas.

Daugiskaita – kelių knygų skaitymas tuo pačiu metu.

Eugenijus – Europos genijus.

Fenomenas – su fenu dirbantis kirpėjas.

Išsilavinimas – ugnikalnio išsiveržimas.

Įgula – lova.

Įkaltis – vinis sienoje.

Javai – JAV gyventojai.

Komfortas – komunistų tvirtovė.

Lapė – moteriškos giminės lapas; lapo patelė.

Mėnesiena – per mėnesį sumūryta siena.

Negaluoti – nesudurti galo su galu.

Nuogirdos – vaistai pagirioms.

Nuomininkas – svetimų nuomonių savininkas.

Operacija – patruliuojantiems policininkams per racija transliuojama opera.

Pataikūnas – taiklus šaulys.

Raudonodė – odė apie raudonuosius.

Savi įtaiga – savų siuntimas į taigą.

Siurblys – alkoholikas.

Staltiesė – moteris, pripažįstanti Stalino tiesas.

Šepetys – pasirenti pasiūlytas petys.

Tekintojas – piršlys.

Ūkvedys – miške šūkaujantis vadovas, pametęs savo grupę.

Varnalėšos – lėšos, skirtos varnų globai.

Vienoda – labai liesa moteris.

Vienplaukis – plaukiantis vienas prieš srovę.

Akiratis – mėlynė po akimi.

Algoritmas – reguliarus algų mokėjimas.

Antrankiai – kūdikiai.

Baidarės – vyrus atbaidančios merginos.

Baliavoti – braidyti po balas.

Balionas – vaikščiojantis iš baliaus į balių.

Barometras – prietaisas, rodantis atstumą iki artimiausio baro.

Baseinas – einantis basomis.

Burnoti – vis išgerti po burnelę.

Čiaupas – užpykęs ir su niekuo nesikalbantis žmogus.

Dailylentės – gražios mergos, bet be krūtinės.

Galvosūkis – alkoholinis gėrimas.

Glaudės – meilios moterys.

Ilgaplaukė – ilgų distancijų plaukikė.

Išsilavinimas – ugnikalnio išsiveržimas.

Javai – JAV gyventojai.

Kailiadirbys – perpykęs tėvas.

Karvedys – piemuo.

Kelnaitės – merginos iš Vokietijos Kelno miesto.

Kibernetika – mokslas apie bernų kibinimą.

Lašiniai – vaistai, naudojami lašais.

Mėgintuvėlis – degustatorius.

Mergintis – gintis nuo mergų.

Metrikacija – matavimas metrais.

Minimalistė – nešiojanti mini.

Mirktelėti – šiek tiek sušlapti.

Negaluoti – nesudurti galo su galu.

Nelabasis – kuris nesilabina.

Nešikas – vidurių užkietėjimas.

Nuogirdos – neblaivios moterys.

Operatorius – chirurgas.

Pagyrūnas – sergantis pagiriomis.

Palaidinė – mergina arba moteris, mėgstanti palaidą gyvenimo būdą.

Paleistuvis – vandentiekio čiaupas.

Papkė – liemenukas.

Papuasas – moteriškų biustų specialistas

Pataikūnas – taiklus šaulys.

Pelėda – katinas.

Peleninė – Pelenės gyvenamoji vieta.

Persodinti – perkelti į kitą kalėjimą.

Pervesti – vesti iš naujo.

Pirštinės – peršamos merginos.

Plaukioti – rankioti plaukus.

Plombyras – dantų gydytojas.

Prometėjas – netaiklus krepšininkas.

Pupsėti – sėti pupas.

Pusryčiai – šiaurės rytai arba pietryčiai.

Rankdarbiai – masturbacija.

Runkelis – rungtynėms skirtas kelias.

Rupūžė – rūpestinga meilužė.

Rusenti – kalbėti rusiškai.

Sakai – kalbininkai.

Sausainis – blaivininkas.

Savivartis – labai girtas žmogus.

Seklyčia – seklių įstaiga

Sionizmas – lakstymas paskui sijonus.

Siūlas – visiems ką nors siūlantis subjektas.

Siurblinė – kokteilių baras.

Siurblys – alkoholikas.

Smaguriauti – smagiai leisti laiką, smagintis.

Sodinukas – už grotų pasodintas pilietis.

Spanguolė – apspangusi mergina.

Spiritizmas – alkoholizmas.

Spyruoklė – neapjodyta kumelė.

Statyba – draugų vaišinimas už dyką.

Subtilus – tylus kaip subinė.

Sumuštinis – sumuštas žmogus.

Suvestinė – piršlybos.

Svyruoklis – vėlai sugrįžęs vyrelis.

Širdininkas – nuolat įsimylintis.

Šlapimas – stovėjimas po lietumi.

Tankynė – vieta, kur daug tankų.

Tekintojas – piršlys.

Tinklininkas – žvejys-brakonierius.

Tosteris – tostą skelbiantis asmuo.

Vadovėlis – nedidėles įmonės ar įstaigos vadovas.

Vartalioti -versti iš užsienio kalbų.

Vasaroti – gydytis Vasaros gatvėje.

Velnias – kuris veltinius velia.

Veterinaras – nardymo veteranas.

Vienoda – labai liesa moteris.

Virusologija – mokslas apie vyrus.

 

 

Sudarytojas Kalbajobas Jablonskis


Patiko? Pasidalinkite!