Patiko? Pasidalinkite!

Nacionalinio saugumo komisija (NSK) pritarė Nacionalinės darbotvarkės „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ 2023–2025 m. įgyvendinimo plano projektui.

Piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos įgyvendinimo tikslas – atspari, stiprios pilietinės valios, turinti žinių ir įgūdžių pilietiniam pasipriešinimui visuomenė.

„Pirmuoju 2023-2025 metų plano įgyvendinimo etapu sieksime užtikrinti tinkamą visuomenės ir institucijų įsitraukimą rengiantis pilietiniam pasipriešinimui. Norime, kad institucijos bendradarbiautų ir dalintųsi atsakomybe rengiant visuomenę, o piliečiai turėtų sąlygas prisidėti prie rengimo proceso formavimo ir įgyvendinimo. Svarbu, kad suprastume, jog valstybės gynyba – kiekvieno iš mūsų atsakomybė“, – sakė viceministras Žilvinas Tomkus.

Piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija bus įgyvendinama trimis etapais: 2023-2025 m., 2026-2030 m., 2031-2035 m. Kiekvienam iš etapų bus rengiamas atskiras priemonių planas. Šiandien pritarta 2023-2025 m. planui.

2023-2025 m. laikotarpiu numatoma įgyvendinti daugiau kaip 40 priemonių, padėsiančių sustiprinti visuomenės švietimą apie saugumo grėsmes, įtraukiant visas visuomenės grupes, taip pat sustiprinti mobilizacijos, pilietinio pasipriešinimo, civilinės saugos mokymus, institucijų bendradarbiavimą su visuomene.

Pasak viceministro, tikimasi, kad įgyvendinant numatytas priemones, daugiau kaip pusė gyventojų taps nusiteikę priešintis taikiomis priemonėmis arba ginklu bei žinos, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų atvejais. Taip pat bus sukurta mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo mokymų platforma internete, kuri būtų lengvai prieinama visiems piliečiams. Planuojama, kad per trejus metus pilietinio pasipriešinimo žinių įgis daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų. Dar viena svarbi plano kryptis – jaunimo ugdymas gynybos klausimais, kuris nuo 2024-2025 mokslo metų apims visus 9 kl. moksleivius. Taip pat ketinama įsteigti Pilietinio pasipriešinimo tarybą – tvaraus bendradarbiavimo su visuomene mechanizmą.

2023-2025 m. Nacionalinės darbotvarkės įgyvendinimo plano vykdymui iš viso numatoma skirti apie 114 mln. eurų.

Planą parengė Krašto apsaugos ministerija, konsultuodamasi su įvairiomis valstybės institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Planą įgyvendins Vyriausybės kanceliarija, Krašto apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo bei kitos ministerijos ir valstybės įstaigos. Prie įgyvendinimo kviečiamos prisijungti ir suinteresuotos visuomenės grupės.

Parengta pagal KAM inf.


Patiko? Pasidalinkite!