Patiko? Pasidalinkite!

Paauglių alkoholizmas – rimta problema.  Turi tam tikrų skirtumų nuo suaugusiųjų alkoholizmo. Sparčiai vystosi trauka ir formuojasi fizinė priklausomybė. Dėl nepakankamos pacientų psichinės ir fizinės brandos paauglių alkoholizmą lydi greitas sunkių somatinių, psichopatologinių ir intelektualinių sutrikimų atsiradimas ir progresavimas.

Paauglių alkoholizmas yra rimta šiuolaikinės visuomenės problema. Šiuo jautriu visiems metu – problema tampa dar labiau aktualesnė. Apie šios problemos aktualumą, sprendimo būdus ir kaip galima padėti, kad alkoholio vartojimas ne taptu yda kalbiname psichiatrą, psichoterapeutą Raimundą Alekna.

Statistiniai paauglių priklausomybės nuo alkoholio tyrimai rodo, kad laikui bėgant daugėja vaikų ir paauglių, kurie reguliariai vartoja alkoholį galbūt galite pasidalinti savo mintimis, kodėl šių dienų jaunimas taip linksta į alkoholį?

Dabartinis jaunimas turi kur kas platesni svaiginimuisi prieinamų medžiagų spektrą negu prieš dešimtmetį ir anksčiau, todėl teigti, kad vaikai ir paaugliai labiau linksta į alkoholį būtų ne visai tikslu. Dabartinio vakarų pasaulio vaikų ir paauglių svaiginimosi įpročiai yra pasikeitę lyginant su tuo kas buvo prieš dešimt ar dvidešimt metų.

Pabrėžtina, kad svaiginimasis ir priklausomybė yra dvi skirtingos problemos. O alkoholio vartojimą galima išskirti į žalingą vartojimą ir į priklausomybę svaiginimuisi alkoholiu.

Žalingo vartojimo atveju, alkoholio gėrimas daugiau sietinas daugiau su smalsumu ar nenoru išsiskirti iš kitų bendraamžių, ar siekiant sumažinti nepasitikėjimo savimi jausmą bendraujant su kitais žmonėmis.

Reguliarus alkoholio vartojimas yra dažnai sietinas su savigyda, nes vartojamas siekiant bent kiek pagerinti psichinę savijautą. Jaunimas iš vaikystės atsineša įvairius skausmingus išgyvenimus, kurie specialistų įvardijami kaip potrauminio streso sutrikimai. Apibendrinant galima teigti, kad priklausomų nuo svaiginimosi alkoholiu vaikų ir jaunimo augantis skaičius, parodo psichiškai traumuojančią situaciją šeimose gausėjimą.

Kokie būtų priklausomybės nuo alkoholio požymiai?

Visos priklausomybės turi panašius požymius – palaipsniui augantis noras vartoti, su tuo susijusi įtampa, nežymus palengvėjimas pavartojus, kas sąlygoją norą jaustis dar geriau, ko pasėkoje   prarandama kontrolė, blogėja fizinė ir psichinė savijauta, daugeliu atvejų lydima kaltės bei gėdos jausmo.

Po blaivaus laikotarpio, priklausomybę turintis asmuo, pradeda jausti augančią įtampą su nekontroliuojamu noru svaigintis. Laikui bėgant, priklausomybė progresuoja – blaivybės laikotarpiai trumpėja ir galiausiai jų nebebūna.

Ar valstybė šiandien turi instrumentus, kad padėti tiems kuriems to reikia labiausiai ?

Valstybė turi pakankamai gerai išvystytą pirminės psichinės sveikatos priežiūros tinkle, kuriame dirba tiek suaugusiųjų tiek ir vaikų psichiatrai, psichologai, slaugytojai bei socialiniai darbuotojai.

Didžiausia problema išlieka egzistuojanti stigma sergančiųjų psichikos ligomis atžvilgiu. Daugelis nenori kreiptis pagalbos nes yra gėda ar bijo galimų vėlesniame laikotarpyje taikintinų apribojimų darbinėje ar kasdienėje veikloje.

Kaip manote, kaip alkoholio draudimo įstatymas galėjo prisidėti prie paauglių girtavimo mažinimo?

Prie žalingo sveikatai girtavimo mažinimo prisidėti galėjo, tačiau priklausomybių prevencijai to tikrai nepakanka, nes vaikams ir jaunimui su psichotraumuojančia patirtimi nėra taip svarbu kokios svaiginimosi medžiagos naudojamos. Jeigu nebus alkoholio, vartos kanapes, amfetaminą ar kitas medžiagos.

Kaip padėti tokiems paaugliams šeimose?

Geriausia ir efektyviausia pagalba būna tada kada gydymo programoje dalyvauja visa šeima. Pastebėta kad psichoterapijoje besilankantys šeimos nariai, nors pats priklausomybe sergantis žmogus ir vengia pagalbos, įtakoja pastarojo elgseną bei įpročius.

Su kokiomis problemomis ir ligomis gali susidurti girtaujantis paauglys?

Akivaizdu, kad girtaujantis paauglys jau iki pradedant girtauti yra susidūręs su didelėmis problemomis savo šeimoje ar mokykloje. Tačiau vartojant alkoholį jaunuolis susiduria su sveikatos, socialinėmis bei teisinėmis problemomis. Gausus ir ilgalaikis alkoholio vartojimas pažeidžia smegenis, kepenis, širdį, kasą bei periferinę nervinę sistemą.

Ar valstybė yra tinkamai išsprendus paauglių užimtumo problemas ir, kaip tai daryti pandemijos metu?

Vaikų ir paauglių užimtumu ar palankia vaiko raidai aplinka pirmiausiai  turi rūpintis tėvai. Valstybė gali tik pasirūpinti tik institucijų, kurios gali padėti tėvams geriau atlikti savo pareigas, steigimu.

Ar įmanoma išgydyti?

Išgydyti priklausomybės alkoholiui turintį asmenį prieš jo valią yra neįmanoma, tačiau, tas kuris pats siekia pagalbos, pasveikti gali. Šiuolaikinė psichosocialinė pagalba yra orientuota į priežasčių, sąlygojusių polinkį į priklausomybę, gydymą. Skandinavijos šalyse tokiems pacientams yra įsteigti dvigubų diagnozių t.y. psichinės ligos ir priklausomybės bei psichotraumų gydymui specializuoti skyriai.

Sakykite, o kokia yra Etanolio įtaka pasaulėžiūrai?

Bet kokie svaigalai keičia realybės suvokimą. Vieniems apsvaigus viskas atrodo gražiau bei optimistiškiau, kiti pasijaučia drąsesni, dar kiti tampa agresyvūs. Tai priklauso nuo psichotraumuojančios patirties bei aplinkos kurioje tas asmuo augo.

Koks jūsų nuomone turėtų būti tėvų vaidmuo užkertant kelią alkoholizmui vaikystėje?

Tėvų vaidmuo yra pagrindinis ir jį pakeisti mažai kas gali pakeisti. Pastebėta, kad dažniau su priklausomybės problema susiduria tie asmenys, kurie užaugo tose šeimose, kuriose vyravo labai griežta kontrolė arba priešingai – tėvai vaikui duodavo ar leisdavo viską, ko tik pastarasis užsigeisdavo.

Pagrindinės sąlygos užaugti psichiškai sveikai bei savarankiškai asmenybei reikia meilės, pagarbos bei saugumo.

Mindaugas Jonušas


Patiko? Pasidalinkite!