Patiko? Pasidalinkite!

Prieš pradedant kritikuoti visiems norime priminti, kad:

Pilnas LDK pavadinimas pagal Lietuvos statutą (XVI a.) – Didžioji Lietuvos, Rusijos ir Žemaitijos kunigaikštystė ( Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных).

LDK Statutas parašytas slavų kalba

Statutas pradėtas rengti XVI a. pradžioje, 1522 m. Seimui pristatytas Mikalojaus Radvilos II rengtas projektas, vėliau Statuto rengimui vadovavo Albertas Goštautas, 1522 metais tapęs LDK didžiuoju kancleriu ir Vilniaus vaivada.

I-asis Lietuvos Statutas (didikiškas), buvo sudarytas 1529 m., Ponų Tarybos iniciatyva, valdant Žygimantui Senajam.

Statutas parengtas slavų kalba, sudarytas iš 13 skyrių (244 straipsnių), kuriuose aptariama LDK politinė santvarka (I–III skyriai), teismų sistema (IV), privačios nuosavybės teisė (V–X), baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas.

O dabar kyla klausimas ką bendro Lietuva turi su anglų kalba, kuri yra mums visiškai svetima?

Ramūnas Karbauskis (“dar nesuanglėjęs”) bando pasiteirauti ar su Latviais, tarpusavyje  būtina bendrauti anglų kalba? WTF sakysite? Sakykite, bet prieš sakydami susimąstykite, ar ne gėda jums, tie kurie negerbia savo ir savo kaimynų kalbos?

Ir aplamai, kas nusprendė ir nustatė, kad Lietuviai privalo mokėti anglų kalbą, kuri mums yra visiškai negimininga? Tai tiesiog tėra pigus mados reikalas ir vienas iš įrankių praplauti jaunimui smegenis, kad šie būtų atjungti nuo savo istorinių šaknų.

Tarp kitko, Lietuvos Respublikos Premjeras Saulius Skvernelis, susitikime su Izraelio premjeru spaudos konferencijoje bendravo lietuvių kalba.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!