Patiko? Pasidalinkite!

Mano kartos žmonės gimė Tarybų Sąjungoje. Mokyklas, universitetus, institutus, ar technikumus, net ir profesines mokyklas jie baigė Tarybų Sąjungos santvarkoje. Ar blogai išmokė, ar blogas specialybes įgijo lietuvaičiai? Kiekvienas pasirinko savo gyvenimo kelią tokį, kokio norėjo. Vienas vairavo sunkvežimį, kitas buvo bankininku, trečias mediku. Manau, neįtiko niekas tik tinginiams, alkoholikams ir proto ubagams.

Pasikeitus santvarkai, dauguma lietuvaičių ėmė versti kailį. Ėmė postringauti, kaip tarybinėje santvarkoje jiems buvo blogai gyventi. O blogai tai taip: pasistatė namus, gavo būtus, įsigijo automobilius, turėjo gerą atlyginimą, poilsiavo prie Juodosios jūros. Ir tokie tautiečiai pradėjo klykauti, kad jiems buvo blogai.

Nuo seniūno, iki prezidento – visi specialybes yra įgiję tarybinėje santvarkoje. Tik tie, kurie pradėjo eiti mokslus po 1990 metų, yra vakarietiško požiūrio žmonės. Tik jie yra įgiję vakarietišką išsilavinimą ir specialybę. Bet bangas kelia būtent tie, kurie šiknas trynė tarybinėse mokymo įstaigose. Klykia tie, kurie vadovavo gamykloms, kolūkiams, arba dirbo tose įmonėse specialistais. Na, aišku, ir proto ubagai, prasigėrę, praknisę savo gyvenimus, kaltina tarybinę santvarką. Kaltina visi visus, tik ne save. Visi kiti kalti dėl jų gyvenimo, tik ne jie patys. Dabar nebegali viešai pasakyti, kad esi tarybinis žmogus. Tuojau užsipuola, tuojau epitetai ir priekaištai. Jei nesi išvertęs kailio, tai tu ne žmogus. Turi meluoti ir apsimetinėti, garbindamas dabartinę santvarką.

Yra kaip yra. Teisingas žmogus negali tarnauti dviem šeimininkams. Tarybų Sąjungos nebėra, ji išformuota. Bet žmonės tos santvarkos dar gyvi. Mes taip pat turime teisę turėti savo vaikystės ir jaunystės prisiminimus. Ne viskas toje santvarkoje buvo blogai. Taip, Vakarai ekonominiu atžvilgiu gyveno geriau. Vakaruose kur kas geresnė pramonė, tobulesni įrengimai. Bet, mieli žmonės, mano jaunystė prabėgo prie tarybinės estrados dainų, prie tarybinės technikos, tarybinio mąstymo ir pasaulėžiūros. Todėl aš neverčiu kailio ir nežviegiu, užlipęs ant bačkos, koks aš vakarietiškas Lietuvos patriotas.

Aš esu žmogus, gimęs ir gražiausius metus praleidęs Tarybinėje santvarkoje. Tarybinė ideologija ir propaganda nemokė mūsų žudyti, kerštauti, ar vogti. Ji mokė gero elgesio. Ir, ko gero, aukštesnė moralė buvo tarybinių žmonių nei dabartinių. Mandagumo norma buvo kur kas aukštesnė. Todėl dabar aš žiūriu į įvykius, kurie vyksta pasaulyje ir Lietuvoje, ir dėlioju į dėžutes. Vienu atžvilgiu, dabar yra geriau, kitu buvo tada geriau.

Vienu atžvilgiu tada buvo geresni žmonės, kitu dabar. Kalbant apie dabar populiariausią temą – Rusijos Ukrainos karą, mano nuomonė yra jokia. Taip, aš neturiu nuomonės. Tai tiesiog banditizmas abiejose barikadų pusėse. Kaip ten yra iš tikrųjų, aš nežinau, nes tenai nebuvau. O žiniasklaida… Žiniasklaidos žodžiais aš net orų prognoze netikiu. Abiejų pusių „žiniasklaida“ varo propagandinį karą. Todėl tikėti negaliu nei viena puse.

Taip, karas Ukrainoje yra baisi nelaimė. Tačiau, nemanau, kad nors viena pusė nori paliaubų. Ambicijos, o gal kiti oligarchiniai reikalai, neleidžia šiai tragedijai pasibaigti. Tai tiek, mieli draugai ir priešai. Kuriems mano pozicija nepatinka, galite palikti mane, neverksiu. Kurie turite savo nuomonę, esate šaunuoliai. Nes žmogus yra tik tas, kuris mąsto ir turi savo nuomonę, o kurie seka paskui kitų nuomonę, yra laikomi banda.


Patiko? Pasidalinkite!