Patiko? Pasidalinkite!

Belaukiant, kol Lietuvą užpuls Rusija (o dabar jau ir Baltarusija. Gali būti ir taip, kad abi puls vienu metu), Lietuvos neliečiamieji ir toliau viešpatauja.

Žygimantas Pavilionis per savo bukumą prasižiojo, kad palaiko ryšius su Kubos ir lotynų mafija, organizuoja perversmus Rusijoje ir Baltarusijoje, rūpinasi perversmininkų finansavimu ir neslepia, kad tarnauja svetimai valstybei, tiksliau, gina jos interesus Lietuvoje, ją išduodamas ir parduodamas. Negana to, Lietuva dėl tokių “nusikaltėlių” įtraukiama į jai visiškai nereikalingus konfliktus. Baltarusija visuomet buvo mums draugiška šalis su savo politika ir tradicijomis, ir kuri niekada nekėlė jokios grėsmės.

Algirdas Paleckis už moliūgų sėklas jau praleido 1,5 metų kalėjime, o Pavilionis kaip niekur nieko ir toliau skleidžia karinę agresiją ir neapykantą kaimyninėms šalims. Negana to, šis marginalas sąmoningai šmeižė ir menkino Senovės baltų religinę bendruomenę (tokį sprendimą priėmė Vilniaus apygardos administracinis teismas).

Kur žiūri VSD? Negi jie taip pat yra pavaldūs Kubos lotynų mafijai, kuri gina tokius kaip Pavilionį ir visą Landsbergių klaną? Šita gauja Lietuvai yra pridariusi tiek žalos, kad visi jos nariai kalėjimuose turėtų praleisti visą savo gyvenimą vien už tai, kad sugriovė visą pramonę ir paleido Lietuvą ubagais. O kur dar sugriauti kaimai ir išvaryti į svetimas šalis mūsų tautiečiai?..

Atrodytų, kad visuomenė kyla, organizuoja maršus, bet, kaip pastebiu, juose nei karto nebuvo įvardintos tikrosios Lietuvos grėsmės ir priešai. Anaiptol, mitinguotojai darė didžiulę naudą landsbergistų klanui. Mitingo dalyviai buvo susikoncentravę į Laisvės partiją ir jos vadovus, kurie, kaip žinome, yra konkurentai landsbergių klanui. Nors jie ir vienoje koalicijoje, bet landsbegistams būtų smagiau, jei jiems postų nereiktų su kažkuo dalintis ir galėtų drąsiau vykdyti nusikaltimus prieš Lietuvos žmones.

Landsbergių klanas turi ir daugiau satelitų, pavyzdžiui, nacionalinius radikalus, kurie apsvaiginti tos pačios propagandos skleidžia neapykantą broliškoms tautoms ir liaupsina fašizmą.

Lietuva faktiškai yra okupuota JAV, o vietos Landsbergių klanas vykdo administravimo paslaugas ir iš to gauna nemažą dalį grobio. Didžioji dalis žiniasklaidos priklauso užsienio kompanijoms, kuri žmonėms plauna smegenis ir skleidžia visišką melą.

Bet nereikia prarasti vilties, kad tikrieji nusikaltėliai vieną gražią dieną bus baudžiami tautos tribunole, o tauta tuomet bus labai sąžininga ir griežta!

Egidijus Paulauskas


Patiko? Pasidalinkite!