Patiko? Pasidalinkite!

Su dauguma visuomeninių organizacijų atsisakantis bendrauti Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas Raimondas Grinevičius paviešino atvirą laišką Vytauto Radžvilo vadovaujamai politinei partijai Nacionalinis susivienijimas.

„Esame nuoširdžiai dėkingi Nacionalinio susivienijimo partijos nariams, dalyvaujantiems Lietuvos šeimų sąjūdžio veikloje ir protesto mitinguose, kurie daug prisidėjo ir prisideda prie pradėto darbo siekiant apginti Konstituciją ir sugrąžinti valstybę jos piliečiams. Tačiau dėl partijos vadovybės veiksmų dabar jau nebegalime tylėti.

Mes tylėjome, kai rengiantis Didžiajam šeimos gynimo maršui, pakėlusiam gyvąją Lietuvą kovai už tradicinių vertybių išsaugojimą ir šeimos gynimą, savo partijos nariams Nacionalinio susivienijimo vadovybė skleidė šmeižtą apie tai, kad esame marginalų ir visuomenės atmatų gauja, su kuria neverta turėti reikalų.

Mes tylėjome, kai Nacionalinio susivienijimo vadovai skambino disidentams, Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchams ir dvasininkams, žinomiems Lietuvoje žmonėms, agituodami neremti Didžiojo šeimos gynimo maršo, nuo jo atsiriboti ir jokiais būdais nedalyvauti protesto mitinge Vingio parke, nes esame rusofilai ir mus remia neaiškūs užsienio finansuotojai.

Mes tylėjome, kai visą vasarą Nacionalinio susivienijimo nariams buvo rašomi vadovybės laiškai ir vidaus pasitarimuose nuolat kalbama apie tai, kokie esame antivalstybininkai ir Rusijos ambasados projektas, organizuojantys “vatnikų” protestus, o piliečių protestai prieš įsigalinčią diktatūrą buvo  lyginami su „Jedinstvos“mitingais prieš Lietuvos valstybę. Už reikalavimą prisidėti prie prasidedančio visuomenės išsivadavimo judėjimo aktyviausiai jį remiantys Nacionalinio susivienijimo nariai buvo užsipuldinėjami, dalis jų išstojo ar buvo pašalinti iš partijos.

Mes tylėjome, kai tuo pačiu metu Nacionalinio susivienijimo vadovai veidmainiškai skelbė pamokslaujančius pareiškimus apie Lietuvos šeimų sąjūdžio organizuojamas akcijas, nors buvo ir liko priešiškai nusistatę, nedalyvavo ir niekaip neparėmė nei vieno Lietuvos žmonių protesto.

Dieveniškėse vykusių visuomenės protestų metu Nacionalinio susivienijimo pirmininko pavaduotojui Vytautui Sinicai pasiūlėme surengti vadovų susitikimą ir susitarti dėl bendros veiklos. Nors buvo gautas sutikimas, tačiau iki šiol jokio pasitarimo neįvyko.

Dar daugiau, pradėti kenkėjiški veiksmai Lietuvos šeimų sąjūdžio atžvilgiu, dėl kurių daugiau tylėti nebegalime. Rengiantis rugsėjo 10-sios protestui, įdėjome daug pastangų užmegzti ryšius ir vienytis su Europos valstybių partijomis ir visuomeniniais judėjimais, nes tik veikdami kartu galime pasiekti rezultato. Tas, kas yra tą daręs, žino, kaip tai yra nelengva.

Pavyko pasiekti, kad Lietuvos žmonių judėjimas tapo žinomas Europoje ir už jos ribų, mūsų mitingą parėmė ne vienos šalies politikai ir parlamentarai. Keletas jų atvyko į Vilnių ir buvo su visais mumis mitinge, dalyvavo konferencijoje. Šis solidarumas buvo paskelbtas mus parėmusių parlamentarų valstybių žiniasklaidoje ir yra mums visiems reikšmingas.

Tačiau mus pasiekė informacija, kad Nacionalinio susivienijimo pirmininko pavaduotojas Vytautas Sinica, be abejonės, su partijos pirmininko Vytauto Radžvilo žinia, prieš mitingą Katedros aikštėje pakvietė atvykusius užsienio šalių parlamentarus susitikti ir pokalbio metu agitavo juos mitinge nedalyvauti, nes šis Lietuvos žmonių protestas esą yra marginalų ir antivalstybininkų renginys.

Susisiekus su Vytautu Sinica jis susitikimo fakto nepaneigė, o apie pokalbio turinį sužinojome iš pačių atvykusių užsienio parlamentarų. Svečiai raginimams nepakluso, dalyvavo ir mitinge, ir po jo vykusioje mokslinėje konferencijoje ir aukštai įvertino renginį, jo dalyvių gausą ir kultūrą. O mes galutinai įsitikinome antisistemine partija save pristatančio Nacionalinio susivienijimo vadovų veidmainiškumu ir kenkėjiška  veikla, nukreipta prieš Lietuvos žmonių siekius.

Manome, kad Nacionalinio susivienijimo partijos nariai ir visuomenė turi apie tai žinoti ir tokią veiklą atitinkamai įvertinti“, – parašė Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas Raimondas Grinevičius.

Sureagavo “Radžvilistai”

Į šį laišką sureagavo R. Grinevičiaus minimos partijos atstovas Vytautas Sinica, paskelbęs pranešimą „Dėl Šeimų Sąjūdžio šmeižto“.

„Šeimų Sąjūdžio vadovas Raimundas Grinevičius parašė viešą laišką Nacionaliniam susivienijimui, piktindamasis, kad aš neva atkalbinėjau jų užsienio svečius nuo pasisakymo rugsėjo 10 dienos mitinge.

Šis gandas, paskleistas iš pradžių Arvydo Daunio propagandiniame portale infa.lt, o vėliau platintas socialiniuose tinkluose, įgauna pagreitį ir kelia klausimų daugybei dorų ir Lietuvą mylinčių žmonių, tačiau yra visiškai klaidingas kaip ir daug kitų R. Grinevičiaus laiško teiginių.

Su Šeimų Sąjūdžio minimais užsienio svečiais buvau susitikęs ir kalbėjomės įvairiausiomis temomis, matyt iš to fakto ir gimė tolesni išvedžiojimai. Susitikimas įvyko ne mano iniciatyva, buvo man pasiūlytas.

Susitikime manęs paklausta, kodėl nedirbu su Šeimų Sąjūdžiu ir nepasisakau rugsėjo 10 mitinge, o aš sąžiningai paaiškinau savo priežastis. Algis Avižienis kaip to susitikimo organizatorius ir dalyvis yra liudininkas, kad nuo dalyvavimo rugsėjo 10 dienos mitinge niekaip neatkalbinėjau.

Priešingai, įtardamas, kad mano paaiškinimas gali svečiams sukelti tų pačių abejonių, kurias anksčiau sukėlė ir man pačiam, dar pabrėžtinai pasakiau jiems nekeisti savo apsisprendimo ir kalbėti mitinge, nes svečiai iš užsienio, priešingai nei aš, vidaus politikos niuansais rūpintis neturi. Gyvų susitikimų neįsirašinėju, nors ši gana absurdiška situacija verčia pagalvoti tai pradėti daryti ateityje.

Būtų kaip ir viskas, tačiau šioje istorijoje atgrasiausia tai, kad R. Grinevičius vakar man skambino ir klausė apie šį gandą, o aš jam paaiškinau tą patį, ką paaiškinau ir čia.

Vakar R. Grinevičius davė aiškiai suprasti, kad tiki tuo, ką išgirdo ir kad problemų tarp mūsų nėra, nors, leido suprasti, jau galvojo eiti į kovą. Jeigu jau skambinama sužinoti tiesą iš pirmų lūpų (labai protingas sprendimas), visai nerimta po to elgtis lyg jos negirdėjus.

Todėl sulaukti tokio laiško dabar ir keista, ir neskanu. Nemanau, kad jis nuoširdus, nes nuoširdžią reakciją girdėjau prieš tai. Greičiau tai tiesiog būdas pabandyti nuteikti dalį žmonių prieš mane ir prieš Nacionalinį susivienijimą.

Tokie bandymai tempti į purvą kitus ir kiršinti konservatyvios pasaulėžiūros žmones, deja, judėjimo stiprybės nerodo.

Patarčiau užsiimti ne skaldymu tarp judėjimų, kuriuos dar ką tik patys visaip norėjote įtraukti į bendrą veiklą, o nukreipti savo pastangas prieš globalizmą ir leftizmą Lietuvai siūlančią valdžią. Juo labiau į vidinių takoskyrų paieškas nevelti svečių iš užsienio ir nerizikuoti jų reputacija.

Dar visai neseniai Nacionalinis susivienijimas sąžiningai pasmerkė tai, kad Šeimų Sąjūdžiui neleista rengti mitingo prie Seimo – logiškiausioje ir teisėtai priklausančioje tam vietoje. Tačiau kitiems artimesnis veikimas intrigėlių ir paskalų lygmenyje.

Paskubėjusiems patikėti šiuo gandu visgi teks pasirinkti kieno žodžiu tikėti. Situacija dėkinga bent tuo, kad kiekvienas ir bus vertas to, ką pasirinks.

Kadangi tema daug ką įkaitinusi, kaip ir siekta pareiškimu apie mane ir NS, perspėju, jog kolionių ir nepagarbos pašnekovams po šiuo įrašu netoleruosiu.

Kitiems gal tai ir nesvarbu, tačiau bent minimali santarvė visuomenėje šiandien yra pagrindinis Lietuvos interesas“, – visuomeniniuose tinkluose atgalios pokštelėjo V. Sinica.

Ekspertai.eu


Patiko? Pasidalinkite!