Patiko? Pasidalinkite!

Vis ilgėjantys “kamščiai” Šiaulių miesto centre ir su tuo susijęs autobusų eismo grafikų pažeidžiamumas verčia susimąstyti apie kardinalią judėjimo pertvarką. Siūlau savo variantą su minimaliomis miestui išlaidomis.

Kad įgyvendinti šį planą, didžiausias lėšų indėlis būtų reikalingas Žemaitės g, atkarpos nuo Vilniaus iki Vytauto g. Ten yra būtina įvesti keturių eismo juostų judėjimą, kadangi šioje vietoje gatvė  iš abiejų pusių tarsi “suvaroma į butelio kaklelį” minėtoje atkarpoje. Tam tereiktų nupjauti bene tris peraugusias liepas ir iškirsti dešimt metrų beverčių krūmų. Keista, bet pradėtoje ties turgumi tvarkyti gatvėje kažkodėl nupjauti medžiai, bet neatitraukti nuo kelkraščio šviestuvai. Kodėl pradėjau būtent nuo Žemaitės g.? Todėl, kad šia gatve Kauno miesto pavyzdžiu siūlau nukreipti pagrindinį autobusų eismą. Dar reikėtų papildoma viena juosta praplatinti Aušros al. atkarpėlę nuo Basanavičiaus iki Žemaitės g, Štai ir visi “stambieji kapitaliniai įdėjimai”. Eismas viena kryptimi vyktų (nuo “Rūtos”) Vytauto – Žemaitės – Aušros al. – Tilžės gatvėmis. Tada teliktų eismo ženklų perstatymas ir linijų peržymėjimas iš naujo.

Tik pažvelkite, kas dabar pridaryta Tilžės g. dalyje nuo Aušros al. iki Vytauto g.? Čia sugebėta įgrūsti net du priešpriešius dviračių takus ir taip aiškiai per siauroje važiuojamoje kelio dalyje. Dabar gi šioje gatvės dalyje vos prasilenkia skirtingomis kryptimis važiuojantys autobusai. Dėl dviratininkų važinėjimo šaligatviais irgi turiu pastabų po to, kai manęs dukart vos nepertrenkė dviratininkai. Bet apie savo pasiūlymus informuosiu kitą kartą. Juolab be kelių eismo respublikinių instancijų nieko padaryti negalėsite. Žodžiu, pridėjus dar tai, kad nuo viaduko atvykstančiam transportui ties Aušros al. ypatingai keblu pasukti kairėn (jei vairuotojai laikytųsi eismo taisyklių ir į sankryžą įvažiuotų po vieną, susidarytų kamščiai iki viaduko ar net toliau), darau išvadą, jog čia vienos krypties eismas tiesiog būtinas.

Toliau apie eismą centre. Siūlau Įvesti šias vienpusio eismo kryptis: Tilžės g. atkarpa nuo Aušros al. iki Vytauto g.; ruožas nuo Vytauto g. iki Žemaitės (jau yra; perspektyvoje – iki Medelyno g.) g; Aušros al – nuo Žemaitės iki Tilžės g. Tokiu atveju susidarytų Vytauto –Žemaitės – Aušros al, – Tilžės žiedas, kas ypač palengvintų eismo pralaidumą. Taip pat  būtų įmanoma likviduoti Aušros al. atkarpą nuo Vasario 16-osios iki Vilniaus g. Gi susisiekimą tarp savivaldybės ir Vilniaus g. galima sukurti nuo Tilžės iki Vasario 16-osios g., link tualetų kiek praplatinus automobilių stovėjimo aikštelę arčiau Vytauto 170 esančio projektavimo instituto vietoje autobusų stotelės Ginkūnų link, kam vietos yra daugiau negu reikalinga. Žodžiu, sujungti Vasario 16-osios ir Tilžės g.. O tualetus reikėtų visai iškelti iš centrinės aikštės kad ir už Kolegijos pastato. Beje, ar nevertėtų Varpo gatve nuo Aušros al. į pakalnę link Gluosnių g. eismą padaryti vienpusiu? Visų pirma, dėl jos slidumo į stačią pakalnę žiemą, o, antra, vykstant renginiams centrinėje aikštėje, būtų galima nukreipti automobilių judėjimą. Žinoma, tam tektų “atblokuoti” vienpusį eismą Gluosnių gatve.

O kaip su autobusų maršrutais? Nuodugniai apgalvojau ir tai. Tie autobusai, kurie kursavo Tilžės g. (iki Aušros al.) nuo “Rūtos” po pakeitimų galėtų vykti Vytauto ir Žemaitės g. (iki Aušros al.), o toliau ankstesniu maršrutu. Išsyk nutildysiu tuos, kurie pasakys, jog bus labai nepatogu nusigauti iki centrinio bulvaro. Atstumai išlieka tokie patys kai ir nuo Aušros al., tik nuo “Rūtos” iki centro teks paėjėti keliais šimtais metrų toliau. O tiems, kuriems toks atstumas sunkiai įveikiamas, į centrą gales atvykti 21 maršrutu, kurį ir siūlau nukreipti Varpo gatve. Gi prieš arkinį šios gatvės namą reikės papildomos stotelės. Na, o 5 maršruto autobusus nuo Vytauto g. galima nukreipti Dvaro gatve, irgi įrengiant papildimą stotelę ties bulvaru. Beje, abiems stotelėms gatvės praplatinimai jau įrengti. Tiesa, ryšium su naujo autobusų maršruto pakeitimais jums nereiktų pamiršti pastatyti ženklą “Pirmenybė prieš atvažiuojantį transportą”, kad miesto transportui nebūtų kliūčių.

Dar reikėtų pakeisti važiavimo kryptį nurodančius šviesoforo stiklelius, kad iš Tilžės g ties “Rūta” būtų galima sukti į kairę dviem eilėmis. Tik pagalvokite, kaip tai nuims apkrovimą ties šia sankryža. Stiklelį su rodykle “Važiuoti tiesiai” reikėtų pakeisti ir Tilžės g. – Aušros al. sankryžoje, kas vairuotojams parodytų, jog sukti į dešinę nuo Joniškio rodyklės nėra.

Ir dar, Jei tikrai gerbiate pagyvenusio amžiaus miestiečius, bent 10 m patraukite į priekį naujai įrengtą “Muziejaus” stotelę. Tai reikalinga tam, kad būtų įmanoma tuoj už turgaus vartų perkelti nevykusiai įrengtą “Muziejaus”: stotelę kitoje gatvės pusėje. Kartoju: jei jums tikrai brangūs miesto senjorai. Jie dabar priversti tampyti pirkinius bereikalingus 150 m (tik jauniems toks kelias – tai vienas stryktelėjimas) vien tik tam, kad po to šį atstumą autobusas pravežtų atgal!. Juk nemažai metų  sulaukusiems žmonėms tai – “Ilga kelionė per kopas”. Dar – jau dabar ties antrais turgaus vartais tiesiog būtina įrengti pėsčiųjų perėją, nes niekas su pilnais krepšiais tikrai neis iki Basanavičiaus g., kad po to grįžtų į autobusų stotelę tiesiai prieš vartus. Tiesiog eina neleistinoje vietoje, ir ką tu jiems? Tik policininkas be sąžinės ryšis bausti eismo taisykles paleidusią senutę.

Pasiūlymų MINUSAS:norint privažiuoti prie reikiamo objekto Varpo g., teks, padaryti apie 1 km lankstą. PLIUSAI: eismo “kamščių” panaikinimas, palyginti nedidelės išlaidos miestui.

Tuo šįkart tuo ir baigsiu.

Noriu paprašyti. Jog neduotumėte nagrinėti šio laiško niekam kitam, nes apie tai jau rašiau ne vienai biurokratinei įstaigai ir ne tik Šiauliuose. Negi taip sunku suprasti, jog siūlau tikrai gerą problemos sprendimą?

Voldemaras Zacharka,


Patiko? Pasidalinkite!